In memoriam Janny Haveman-Veenstra

Op 5 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid Janny (Jantiena) Haveman-Veenstra op de leeftijd van 88 jaar. Zij was sinds 3 juli 2012 weduwe van Henk Haveman.  Zij woonde aan het Van Harinxmaplein 27.

Janny is op 10 juni 1933 in Burgum geboren. Al jong verhuisde ze en ging wonen op kasteel Doorwerth, waar haar vader tuinman was. Het was een bijzondere plek, maar voor Janny had het heel gemengde herinneringen. Ze voelde zich er vaak alleen. In de oorlog waren er veel onderduikers en daardoor moest zij altijd zwijgen en mochten er nooit kinderen bij haar komen. In 1944 werd bij de slag om Arnhem het kasteel zwaar beschoten en gebombardeerd. Een heftige ervaring voor zo’n jong meisje. De oorlog heeft ook een blijvende stempel op haar leven gezet.

In die periode gingen ze terug naar Friesland en kwamen ze wonen in Marssum, waar haar vader werkte bij het Poptaslot.

Ze leerde Henk Haveman kennen en ze gingen in 1955 trouwen. Ze kregen drie kinderen.

De eerste jaren woonden zij in bij ds. Groneman, die predikante was in Engelum. Janny heeft haar ook verzorgd  toen zij zwaar ziek was en overleed.

Door het werk van Henk verhuisden ze naar Leeuwarden. Daar groeiden de kinderen op tot zij uitvlogen. Dat laatste vond Janny moeilijk.

Janny hield van zorgen voor en van schoonmaken en poetsen. Ze voelden zich het meest op haar gemak in haar eigen huis. Daar was iedereen welkom en kon ook iedereen altijd aanschuiven.

Haar man Henk had perioden dat het psychisch heel zwaar was en dat heeft ook een wissel op Janny getrokken. Er was dan zorg voor en zorg om Henk.

Toen Henk later zwaar ziek was, heeft zij veel gegeven om voor hem te zorgen.

Op 3 juli 2012 overleed hij en moest zij alleen verder.

Ze zei zelf dat ze goed alleen kon zijn en hield van lezen. De laatste tijd werd haar gezondheid kwetsbaar. Ze moest steeds meer inleveren. Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is zij in haar huis heengegaan.

De afscheidsplechtigheid is gehouden op donderdag 12 mei in het Yardenhuis te Goutum. Wij lazen samen de woorden uit Psalm 139. God kent ons en weet wat er in ons leeft. Hij houdt ons voor altijd vast. In dat vertrouwen hebben wij afscheid van haar genomen.

Mogen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder, oma en beppe verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij leven mee met Arjen Nauta. Hij heeft een poosje geleden zijn been gebroken. Hij moet nu rust houden om weer op de been te komen. Dat betekent dat wij hem als organist ook een poosje moeten missen. Wij willen als gemeente Arjen veel sterkte toewensen en wij hopen dat het herstel voorspoedig mag verlopen.

Huwelijksjubileum

Op 29 mei is het een bijzondere dag voor echtpaar G.F. Rosier en J. Rosier-Winsemius. Op deze dag zijn zij namelijk 60 jaar getrouwd. Dat is een hele bijzondere mijlpaal. Wij willen hen als gemeente van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum. Wij wensen hen een feestelijk dag toe.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 22 mei hoopt Siena Cnossen bij ons voor te gaan. Mooi dat de gemeente haar weer kan ontmoeten.

Op 26 mei is het Hemelvaartsdag. Dan zal ik voorgaan in de gezamenlijke dienst in Kurioskerk. Wij lezen op deze dag Handelingen 1: 1-14. In ons liedboek staan ook een aantal prachtige liederen speciaal voor deze dag.

Op zondag 28 mei is het Wezenzondag of zondag van de weeskinderen, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Het rooster van Kind op Zondag begint dan met de lezingen uit Ruth. Voor deze zondag gaan wij Ruth 1 lezen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Op zondag 1 mei mochten Tine en Kor Reitsma  van het de bloemen uit de kerk ontvangen. En op zondag 8 mei kreeg Mies Koster een boeket.