Bij de diensten

Op zondag 5 juni vieren wij samen Pinksteren. Wij lezen in deze dienst het klassieke gedeelte van Pinksteren, Handelingen 2. In Handelingen 2 worden o.a. wind, vuur en één van taal genoemd als teken van de Geest. Wij zullen nu stilstaan bij wind en adem.

Zondag 3 juli

Op zondag 3 juli wil ik in de dienst aandacht besteden aan Bosk, de wandelende bomen in Leeuwarden. In de dienst komt ook het Kwartettekoar zingen. Het zal voor een groot deel een Friese dienst zijn.

Als u een kort verhaal of een mooi gedicht over een boom hebt, wilt u mij dat dan opsturen?  Het mag in het Fries of Nederlands zijn. Ik maak graag gebruik van uw bijdragen in deze bijzondere dienst.

U mag het naar mijn mailadres sturen of op een andere manier doorgeven (ah.boschma@hetnet.nl).

Ds. Anne Henk Boschma

Top 10 van de Oase

Een paar maand geleden verscheen de top 10 van liederen in de Protestantse kerk in de krant. In een speciale uitzending van Petrus zijn toen alle liederen ook gezongen.

Daarbij kwam bij een aantal mensen het idee naar voren om ook een top 10 van liederen van de Oase te maken.

Ik wil in de maand juni formulieren in de kerk leggen waar u uw persoonlijke top 3 kunt aangeven. Liefst liederen uit het Nieuwe Liedboek, maar het mag ook breder.

Na de zomer wil ik dan een dienst houden over onze top 10 en in die dienst zingen wij dan de 10 meest gekozen liederen. Bij elk lied wil ik dan ook wat vertellen over de tekst en de melodie.

Vier zondagen in juni hebt u de kans om tijdens de koffie (of thuis) uw top drie door te geven. Op het formulier kunt u eventueel ook aangeven wat u zo aanspreekt in het lied of welke betekenis het voor u heeft. U mag de liederen eventueel ook via de mail aan mij doorgeven.

Ik ben benieuwd wat er uitkomt.

Nascholing

In de maand juni heb ik nascholing en ben ik twee dagen afwezig. Op 15 en 16 juni ben ik twee dagen op Hydepark voor studie. Als u in die tijd een predikant nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

 Op zondag 15 mei gingen de bloemen met een groet en bemoediging naar Arjen Nauta

Johan en Fina de Bruin  willen we ook laten weten dat we met hen meeleven, dus kregen zij op zondag 22 mei de bloemen uit de Oase

In de zomermaanden willen we heel graag de gemeenteleden vragen om te helpen bij de bezorging van de bloemen. Daarom zal de diaken ‘s zondags nu vragen wie de bloemen wil wegbrengen en daarbij als het mogelijk is, een bezoekje wil doen.

Een warme groet van de bloemengroep.

Bedankt!

Wat hebben wij de afgelopen drie maanden hartverwarmende en liefdevolle aandacht ontvangen!

Begin maart kregen we voor ons 60-jarig huwelijksjubileum veel reacties in de vorm van kaartjes, bloemen, bezoekjes en telefoontjes. Na de heupoperatie van Klaas en zijn revalidatieperiode in Noorderbreedte zijn we wederom verblijd met vele blijken van medeleven vanuit de gemeente. Dit heeft ons heel goed gedaan en ons veel steun gegeven!

Veel dank! Hartelijke groet van Klaas en Tine Reitsma

Koffie/thee-inloopochten in de Oase in juni.

Tijdens de zomermaanden gaan de koffie/thee-inloopochtenden op de woensdagmorgens gewoon door. Iedereen die zin heeft om langs te komen is van harte welkom op 1 juni of 15 juni vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Deze inloopochtenden zijn ook bedoeld voor de buurt. Ook als Oase willen wij een oase zijn voor de wijk. Kent u mensen, die misschien niet met vakantie gaan en er toch wel eens even uitwillen neem hen gerust mee voor wat gezelligheid en een heerlijk kopje koffie of thee. Het is ook een mooie gelegenheid om wat mensen in de buurt te leren kennen. Van harte welkom.

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com