Aandacht voor elkaar

Wij leven mee met hen die wij hier niet met name noemen, maar die te kampen hebben met ziekte en zorg. Veel kracht en sterkte gewenst.

Wij kunnen het in de kerk wel merken dat veel mensen op vakantie zijn. Ik hoop dat zij volop genieten van vrije tijd en een andere omgeving.

Het kan voor de mensen, die verplicht thuis moeten blijven, ook een lastige tijd zijn. Het gewone ritme is soms ontregeld. Mensen die afhankelijk zijn van zorg merken dat het vaak ook allemaal wat anders loopt dan men gewend is. En soms is het ook stil voor mensen, omdat kinderen, kleinkinderen, bekenden er even niet zijn. Veel sterkte gewenst in deze zomerperiode.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Weten en zien dat er aan je gedacht wordt, doet een mens goed. Daarom werd op

zondag 29 mei het  boeket bloemen uit de Oase gebracht naar mevr. Walstra-Post

Op 5 juni kreeg mevr . Everaarts de bloemengroet vanuit onze gemeente.

De bloemen werkgroep.

Bij de diensten

Op zondag 26 juni vieren wij een dienst van Schrift en Tafel. In de dienst volgen wij het rooster van Kind op Zondag. Daar staat voor deze zondag Lucas 9:51-62 met als thema “Wij gaan verder”.   

Op zondag 3 juli vieren wij een bijzondere dienst. Voor een groot deel zal deze dienst in het Fries zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door het “Kwartettekoar” o.l.v. Feike van Tuinen. Dit is een koor, met leden uit heel de provincie, dat gericht is op Friese liederen in de eredienst.

In deze dienst zullen wij aandacht besteden aan het “Swalkjende Bosk” in Leeuwarden. De bomen die door het centrum wandelen zetten ons aan om na te denken over de vragen over de aarde en milieu. In de dienst zullen wij ook gedichten lezen die gemeenteleden hebben aangedragen. Ik hoop op een bijzondere, inspirerende en feestelijk dienst.

Zingen op vrijdagmiddag

Tijdens de Pinksterdienst heeft er nog een groepje zangers van de vrijdagmiddag meegedaan. Prachtig dat dat zo kon.  Nu hebben verschillende mensen vakantie en gaan de zangers even stoppen. Voor de startzondag gaan ze weer beginnen. Er zal dan vast wel op tijd een berichtje in de Geandewei en/of Zondagsbrief verschijnen.

Koffie/thee-inloopochtenden in juli 2022:

Op de woensdagen 6 juli en 20 juli staan de deuren van de Oase weer open voor iedereen, die zin heeft in een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en een gezellig praatje. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is het koffie/theedrinken en op 20 juli is er aansluitend een lunch, een extraatje dus. In verband met de inkopen hiervoor is het fijn als u zich van tevoren opgeeft en wij vragen een kleine bijdrage van 3 euro voor de extra kosten. U kunt zich opgeven bij Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com. Ook ligt er een intekenformulier in de hal op de tafel. Van harte welkom op 6 juli en op 20 juli!

Pinksterzondag