BLOEMENGROET

Ook de afgelopen weken zijn er weer bloemen gebracht aan gemeenteleden die een beetje aandacht en medeleven wel nodig hebben.

Zo werd erop 12 juni een boeket gebracht naar mevr. Flisijn.

En op 19 juni kreeg Wietske Boxman een bloemengroet. Z

26 juni kreeg mevr. Cuperus-Boomsma een boeket zonnebloemen

De bloemengroep

Bij de diensten

Op zondag 10 juli hoop ik voor te gaan. In deze zomertijd wijk ik voor een keer af van het leesrooster en wil ik met u stilstaan bij het thema: Humor in het geloof, de Bijbel en de kerk. Humor is volgens mij, zeker in de kerk, een ondergewaardeerd thema en is  veel belangrijker dan wij denken. Humor kan bevrijdend zijn. Daar gaan wij samen over nadenken.

Vakantie

Vanaf 14 juli t/m 10 augustus heb ik vakantie. Op zondag 14 augustus hoop ik weer in een dienst voor te gaan.

Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op 20 juli vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Op woensdagmorgen 20 juli staat de koffie/thee weer voor iedereen klaar, die graag even wil binnenlopen en een praatje wil maken. U bent welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Het is mogelijk om op deze morgen aansluitend aan de koffieochtend aan te schuiven bij de lunch. Wij vragen hiervoor een bijdrage van 3 euro. Graag willen wij wel dat u zich van

tevoren even opgeeft bij Janny de Dreu tel. 2801387 of via email: dreudec@gmail.com. Er ligt ook een intekenlijst in de kerk, waarop u uw naam kunt vermelden. Van harte welkom!