Aandacht voor elkaar

Vandaag (11/8) is het mijn eerste werkdag na een heerlijke vakantie. Nog wat onwennig start ik mijn computer op en laat ik mij “bijpraten” over  het pastoraat van de afgelopen weken. Ik kan, voor zover ik nu kan overzien, over het pastoraat weinig schrijven. Wij leven mee met hen die al langere tijd zorg hebben over hun eigen gezondheid of over die van hun naaste. Veel kracht en sterkte toegewenst.

Mooi dat in de vakantieperiode een aantal gemeenteleden alles zorgvuldig bij hielden en daar waar het nodig was insprongen. Bedankt voor die pastorale inzet.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 28 augustus mogen wij samen een dienst van Schrift en Tafel vieren. Ik ga dan het leesrooster weer volgen van Kind op Zondag. Wij lezen dan Lucas 14:1.7-14. Het is een prachtig passende lezing over de plaats aan de feesttafel.

Op 4 september mag ik ook voorgaan en lezen wij verder in Lucas, dan hoofdstuk 14:25-33

Ds. Anne Henk Boschma

Startzondag 18 september

In de vorige Geandewei heeft u al kunnen lezen dat de voorbereidingen voor de startzondag op 18 september zijn gestart Ons thema is: “Aan tafel: van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding”. 

De koffie met cake staat om 9.00 uur klaar zodat we voor de dienst elkaar al kunnen ontmoeten.

Aansluitend is er de dienst om 9.45 uur.

Na de dienst is er opnieuw tijd voor ontmoeten en verbinding middels een speciaal programma met verschillende activiteiten. Zang, gesprek, mediteren en/of bezinnen enz. Ook de kinderen van de kindernevendienst worden in de voorbereiding en bij de startzondag betrokken

Aansluitend gaan we ook daadwerkelijk met elkaar aan tafel zo rond half een. Waarmee we geïnspireerd door ontmoeting en verbinding de week en het nieuwe seizoen ingaan met aandacht voor elkaar en vanuit Gods liefde.

De Startzondag voorbereidingsgroep. 

Koffie/thee-inloopochtenden in september:

Terwijl de zomer nog volop aanwezig is en wij kunnen genieten van mooi vakantieweer, soms zelfs wel heel warm, zijn wij toch alweer op weg naar september. Voorlopig gaan wij door met twee keer koffie/theedrinken in de maand op de eerste en de derde woensdagmorgen in de maand. Ook al gaat het eetcafé gaat weer van start toch hebben we in overleg besloten om in de komende tijd de koffieochtenden twee keer in de maand aan te houden. Gelukkig zijn wij met voldoende gastheer/vrouwen en ontmoeten van elkaar blijft erg belangrijk.

In september is iedereen weer van harte welkom op woensdagmorgen 7 en woensdagmorgen 21 september vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

BLOEMENGROET

Op 24 juli werden de bloemen gebracht bij mevr. Everaarts.

Rennie Buursma kreeg op 31 juli bijgaand veldboeket. Op 7 augustus was er een boeket voor de heer C. de Jong.

Allen een hartelijke groet en bemoediging toegewenst vanuit de Oase.

De bloemencommissie.