Wij gedenken….

Op 17 augustus is van ons heengegaan ons gemeentelid Muschelina Berendina Laskewitz-Verbeek in de leeftijd van 91 jaar. Zij was sinds 17 december 1989 weduwe van Jannes Laskewitz.

Op de rouwkaart staan de woorden: “Liefde houdt niet op waar het leven eindigt, loslaten terwijl je wilt vasthouden”.

De laatste tijd moest zij steeds meer inleveren. Er staat dan ook op de rouwkaart “Het is goed zo”.

Op dinsdag 23 augustus is de afscheidsplechtigheid gehouden in het Yardenhuis te Goutum.

Wij leven mee met de kinderen, klein en achterkleinkinderen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Jubilea

Ik mag twee bijzondere huwelijksjubilea noemen in deze Geandewei.

Op 12 september hoopt echtpaar W. Poelstra-H. Poelstra-Wijnsma  te vieren dat zij 25 jaar getrouwd.

Op 21 september hoopt echtpaar W. de Vries-J.D.M. De Vries-van der Sangen te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn.  

Namens de gemeente mag ik deze jubilerende echtparen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie een hele fijne en feestelijke dag mogen hebben en wensen jullie gezegende toekomst toe.

AHB

BLOEMENGROETEN

Op 14 augustus gingen de bloemen naar Mevr. Udomien van Halsema

Op 21 Augustus kreeg mevr. van Vliet-Koops het boeket uit de kerk

En op 28 augustus mocht dhr. Wim Stallinga verrast worden.

Allen een hartelijke groet en bemoediging toegewenst vanuit de Oase.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Bij de diensten

Op zondag 18 september vieren wij onze startzondag. Een feestelijke zondag, want wij mogen ook nieuwe ambtsdragers bevestigen. Mooi dat wij samen de schouders onder ons gemeentewerk mogen zetten. De liturgische kleur is dan ook rood; kleur van de Geest en van de liefde. Zo worden wij samen “aangevuurd” om samen gemeente te zijn in deze wereld.

Het thema van de startzondag is “Aan Tafel!”.  In de afgelopen weken heb ik in de diensten al een opstap gemaakt naar dit jaarthema.

De startzondag ziet er wat anders uit dan een gewone dienst. Wij beginnen deze keer samen met koffiedrinken. U bent vanaf 9 uur welkom. De dienst begint dan om 9.45 uur. Na de dienst zijn er verschillende activiteiten die zeer de moeite waard zijn.  En natuurlijk gaan wij ook echt samen aan tafel. Wij sluiten de zondag af met een gezamenlijke lunch. Een feestelijk start.

De schriftlezingen voor deze zondag zijn: Jesaja 55:1-2 en Lucas 24: 28-31

Graag tot ziens,

Anne Henk Boschma

Themamiddag

De kerk ontwaakt weer uit haar zomerslaap en veel activiteiten gaan weer van start. Ook de themamiddagen (gespreksmiddagen) beginnen weer. Wij komen elke 4e woensdag van de maand bij elkaar van 14.00 tot 15.30 uur in de Vijverzaal. De eerste keer is op 28 september. Iedereen die een keer mee wil doen is van harte welkom.

Deze keer gaan wij in gesprek over bidden.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Vorming en toerusting: Bonhoeffer

De commissie vorming en toerusting van de Oase en de Agneskerk organiseert twee avonden over Bonhoeffer. Zet u deze data vast in uw agenda?

De theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft met zijn leven en theologie vele mensen geïnspireerd en aan het denken gezet. In de kerk en de theologie raken wij niet uitgedacht over wat Bonhoeffer heeft geschreven. Juist in onze tijd lijkt zijn theologie actueler dan ooit.

Op de eerste avond zal Kees de Dreu een inleiding geven op de theologie en het leven van Dietrich Bonhoeffer. Kees is al jaren geboeid door deze theoloog en zit in het bestuur van het Bonhoeffer-werkgezelschap.  

Deze avond wordt gehouden op donderdag 29 september om 19.30 uur in de Oase.

Informatie via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Op donderdag 13 oktober a.s. zal ds. C. Bos een inleiding houden naar aanleiding van zijn boek ‘Zinvol geloven. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’. Aanvang 19.30 uur in de Oase.

Beide avonden zijn ook los van elkaar te volgen.

Wij hopen samen boeiende en inspirerende avonden te hebben.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,

Ds. Anne Henk Boschma