Van ons heengegaan

Op 17 september is van ons heengegaan Tettje Dominica Veenstra, Tettdo, in de leeftijd van 88 jaar. Zij was vele jaren huisgenoot, maatje en vriendin van Ellen Bijsterveld.

Op de kaart staat: Haar oprechte belangstelling en betrokkenheid, trouw, maar vooral haar liefde voor ons en velen, blijven we in onze harten meedragen. 

De uitvaart is zaterdag 24 september om 10 uur in de Oase. In de dienst zullen wij ook stilstaan bij het loflied van de liefde uit 1 Korintiërs 13.

In dankbaarheid gedenken wij het leven van Tettdo en wij denken aan Ellens Bijsterveld en aan de familie die nu zonder Tettdo verder moeten.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid In Memoriam worden opgenomen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

De bloemen uit de Oase gingen als een bemoediging op zondag 11 september naar Tettdo Veenstra en Ellen Bijsterveld . We wisten dat Tettdo erg ziek was en dit was een laatste bemoedigende groet voor haar en Ellen. Tettdo is inmiddels overleden zoals u kunt lezen in deze Geandewei en haar uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

En op startzondag 18 september kreeg Dhr. H. Risselada het boeket uit de kerk.

De bloemencommissie.

Bij de diensten.

Zondag 2 oktober gaan wij verder lezen in het evangelie naar Lucas. Deze keer komt Lucas 17:1-10 aan de orde. Het is niet een gemakkelijke lezing.

Zondag 9 oktober vieren wij een “bijzondere dienst”. Begin dit jaar kwam de Protestantse kerk met een top 10 van liederen uit. Dit waren de meest gekozen liederen door leden van de kerk. Zo kwamen wij op het idee om ook een top 10 van de Oase te maken. Afgelopen maanden zijn er heel veel formulieren ingevuld. Er is een grote voorraad aan liederen. Het wordt nog lastig om daar een top 10 van te maken. De top drie is niet zo moeilijk.

In de dienst gaan wij de liederen van de top 10 samen zingen. Daarnaast wil ik in deze dienst bij elk lied wat vertellen over de achtergrond of de inhoud. Er is dus geen “gewone” overdenking, maar allemaal blokjes rondom de liederen. Ik hoop dat wij samen een feestelijke dienst mogen vieren.

AHB

Vorming en toerusting: Bonhoeffer

De commissie vorming en toerusting van de Oase en de Agneskerk organiseert twee avonden over Bonhoeffer. Zet u deze data vast in uw agenda?

De theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft met zijn leven en theologie vele mensen geïnspireerd en aan het denken gezet. In de kerk en de theologie raken wij niet uitgedacht over wat Bonhoeffer heeft geschreven. Juist in onze tijd lijkt zijn theologie actueler dan ooit.

Op de eerste avond zal Kees de Dreu een inleiding geven op de theologie en het leven van Dietrich Bonhoeffer. Kees is al jaren geboeid door deze theoloog en zit in het bestuur van het Bonhoeffer-werkgezelschap. 

Deze avond wordt gehouden op donderdag 29 september om 19.30 uur in de Oase.

Informatie via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Op donderdag 13 oktober a.s. zal ds. C. Bos een inleiding houden naar aanleiding van zijn boek ‘Zinvol geloven. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’. Aanvang 19.30 uur in de Oase.

Beide avonden zijn ook los van elkaar te volgen.

Wij hopen samen boeiende en inspirerende avonden te hebben.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtenden in oktober 2022.

Ondertussen is de herfst in het land en hoe gezellig is het dan om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. De deuren  van de Oase staan weer open op de woensdagmorgens 5 oktober en 19 oktober vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Neem gerust iemand mee waarvan u denkt, die heeft wel behoefte aan wat gezelligheid.

Voor november kunnen wij alvast meedelen, dat er op  2 november ook een activiteit is, wij gaan dan namelijk sjoelen. Noteert u dit alvast in uw agenda!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387