In memoriam Tettdo Veenstra

Op 17 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Tettje Dominica Veenstra, Tettdo, in de leeftijd van 87 jaar. Zij was vele jaren huisgenoot, maatje en vriendin van Ellen Bijsterveld.

Op 5 november 1934 werd Tettdo in Leeuwarden geboren in een, zoals zij dat zelf noemde, degelijk Gereformeerd gezin. 

Zestien dagen na haar geboorte overleed haar moeder. Dat heeft een enorme impact op haar leven gehad. Tettdo schrijft hierover zelf: “Mijn moeder was de vrouw, die mij ten diepste aan het leven verbond. Ik heb in haar gewoond. Ze heeft mij zelfs nog gezoogd, maar ik heb haar helaas nooit leren kennen”.  Zij wilde ook voor haar  moeder haar leven “waarmaken”.

Samen met haar broer Auke werd zij opgevoed door een oudere zuster van haar moeder, die met haar vader trouwde. Ze is opgegroeid in een warm en betrokken gezin.

Ze groeide op met de traditionele opvattingen van die tijd in de Gereformeerde zuil. Ze ging naar de kerk, catechisatie en meisjesvereniging en dat voelde ook goed. Maar haar wereld werd letterlijk en figuurlijk steeds groter.  Ze werd lid van oecumenische jongerenorganisatie en keek zo over de grenzen van de eigen wereld heen. Zo ging ze o.a. naar Engeland. Ze ging werken bij de NS en door het vrij reizen, kon zij haar vleugels nog meer uitslaan.

Ze besloot om te gaan studeren aan de Sociale Academie in Amsterdam en daar werden haar opvattingen nog meer veranderd en haar blik verruimd. Mede door Rudolf Steiner had zij een enorme interesse in de kosmos.  Voor Tettdo werd steeds meer de liefde het centrum van haar denken en doen.

Ze werkte eerst als maatschappelijk werkster bij de Raad van de Kinderbescherming. Dat was een moeilijke baan, die veel van mensen vroeg. Voor Tettdo was liefde de drijfveer in haar werk. En dat maakte dat zij haar werk aankon en nooit wilde kiezen voor macht. In haar latere werk bij een bureau van vertrouwensarts (o.a. kindermishandeling) was het ook de liefde die voor haar zo belangrijk was. Ze was zich bewust dat als je vanuit macht denkt, dat je dan geen goede beslissingen neemt. Het was zo mooi dat zij later ook dankbare reacties kreeg van kinderen die zij destijds tijdens een moeilijke situatie geholpen had.

Bij haar afscheid kreeg zij een ridderorde voor haar verdiensten. Een prachtige bekroning voor haar inzet.

Een zeer grote rol speelde Ellen in haar leven als beste vriendin, maatje en huisgenoot. Meer dan 45 jaar hebben zij het huis en het leven met elkaar gedeeld. Ze hadden een ongelooflijk sterke band en waren er voor elkaar. Ellen heeft op bijzondere wijze Tettdo ook tot het laatst liefdevol verzorgd. Dankbaar was ze dat ze op elkaars pad waren gekomen.

Tettdo had al jaren zware gehoorproblemen. Dat maakte de communicatie lastig, maar het lukte haar, mede door de hulp van Ellen, toch goed. Ze wilde graag blijven meepraten. Wij mochten samen ook diepe gedachten en gevoelens delen.

Begin dit jaar bleek dat Tettdo ernstig ziek was en niet weer beter kon worden. De laatste maanden leverde zij veel in en op 17 september is zij van ons heengegaan.

De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 24 september in de Oase. Wij stonden stil bij het loflied van de liefde uit 1 Korintiërs 13.

Voor Tettdo was het een Taizélied wat haar troost gaf: Mijn ziel keert zich in rust en stilte tot God, aan Hem vertrouw ik mij toe.

In dat vertrouwen geven wij Tettdo uit handen.

Mogen Ellen en de families zich omringd weten door God en mensen nu zij zonder Tettdo verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij denken aan hen die wij hier niet met name noemen, maar die thuis zorg hebben en behandelingen moeten volgen. Veel kracht en sterkte toegewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROETEN

De bloemen gingen op  25 september met een hartelijke en meelevende groet

naar  dhr. en mevr. Rosier. Hessel Boersma kreeg ze  op 2 oktober.

De bloemengroep

Vakantie

Van 15-22 oktober heb ik herfstvakantie. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Ds. Anne Henk Boschma

Abbingahiem

Op vrijdagmiddag 14 oktober is voor de leden van onze gemeente uit Abbingahiem (en gasten zijn natuurlijk ook welkom) een bijeenkomst. Wij gaan samen een Bijbelgedeelte lezen, samen zingen, bidden en er is ruimte voor gesprek. Wij proberen zo twee keer per jaar een ontmoeting te organiseren in Abbingahiem.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Terugblik Startzondag

Op zondag 18 september hadden wij een waardevolle Startzondag. In de kerkzaal stonden de tafeltjes klaar, zodat iedereen meteen aan tafel zat. De liturgische tafel was prachtig gedekt en versierd door de bloemencommissie. Op deze dag begonnen wij samen met koffie; een mooi informeel begin. Rond 9.45 uur begonnen wij met de dienst met als thema: Aan tafel. Wat mooi dat wij 4 ambtsdragers mochten bevestigen of herbevestigen.

Het was een feestelijke dienst voor jong en oud.

Na de dienst waren er verschillende activiteiten: Samen zingen (tafelliederen), kaarten maken, meditatie moment (dat zou een wandeling zijn, maar ja het regende), een quiz over de kerken van Leeuwarden, en je kon ook gewoon samen in het gesprek gaan in de kerkzaal. Het was een mooie bedrijvigheid, waar mij opviel dat zoveel mensen genoten van de activiteiten en de gezelligheid.

De dag werd afgesloten met een heerlijke lunch. Het werd door velen ervaren als een dag met een gouden randje. Een prachtige start voor het komende seizoen.

Een paar weken voor deze dienst hebben de kinderen van de kindernevendienst een prachtige placemat gemaakt. Deze placemats sierden de tafels en iedereen mocht ze meenemen. Bij veel mensen is deze placemat als een prachtige herinnering aan deze dag thuis aanwezig.

De vele vrijwilligers die dit alles mogelijk hebben gemaakt: heel erg bedankt voor jullie inspanning en creativiteit.

Het blijkt maar weer dat er “Aan Tafel” veel kan gebeuren.

Ds. Anne Henk Boschma