BLOEMENGROET

Op zondag 23 oktober stonden er 2 prachtige boeketten bloemen in de Oae!

Tine Reitsma en Truus van de Zee zijn in dezelfde week aan de heup geopereerd en ook in dezelfde week thuisgekomen!

Daarom kregen de beide dames gelijktijdig deze bemoediging!

Op zondag 30 oktober werd mevrouw A Hoekstra-Broersma verrast met een prachtig boeket.

De bloemengroep.

Eeuwigheidszondag 20 november

Op zondag 20 november is het Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag. Wij gedenken dan de gemeenteleden die overleden zijn. Wij noemen hun namen en delen samen het verdriet, omdat zij niet meer zijn. Daarnaast zoeken wij samen troost en nabijheid bij elkaar en bij God. Wij lezen woorden die verder gaan dan mensenwoorden. Wij zingen liederen die ons verdriet weergeven en wij zingen van hoop en liefde.

Op deze zondag worden de volgende gemeenteleden herdacht:

15 november              Bastiaantje (Jeanne) Baas-Dekker     94 jaar

9 december                Sijbe Rinze Hoekstra                          82 jaar

14 december              Anne van der Werf                            84 jaar

14 december              Maria Bor-van Ginkel                         90 jaar

15 december              Trees Wesseling-Bergsma                 77 jaar

22 december              Bert Vels                                             74 jaar

23 december              Cornelis van der Wal                          93 jaar

26 december              Hendrikjen Meindertsma-Muizelaar 96 jaar

2 maart                       Sikke van der Weg                             85 jaar

2 maart                       Geeske Weerstra-Salverda                98 jaar

24 maart                     Neeltje Groenewegen-Prins              87 jaar

12 april                       Jo IJbema-Minnema                          84 jaar

5 mei                          Janny Haveman-Veenstra                  88 jaar

17 augustus                Lenie Laskewitz-Verbeek                   91 jaar

17 september             Tettdo Veenstra                                 87 jaar

En er zal ook ruimte zijn om hen te gedenken die wij niet met name noemen.

Iedereen, die dat wil, kan ook een kaarsje aansteken.

Lied 731: 2 (Liedboek/zingen en bidden in huis en kerk)

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

Wij willen de betrokken families en allen die zelf een naaste hebben verloren veel sterkte en kracht toewensen. Mogen wij als gemeente als een warme deken van betrokkenheid voor hen zijn.

Ds. Anne Henk Boschma

Themamiddag

Op woensdag 23 november hebben wij weer een themamiddag van 14.00-15.30 uur in de Consistorie van de Oase.

De vorige keer stonden wij stil bij de liturgie, zoals wij die vieren in de Oase. Wij zijn toen niet toegekomen aan de Avondmaalsviering. Op deze middag gaan wij samen nadenken over de betekenis en viering van het Avondmaal. Het sluit ook prachtig aan bij ons jaarthema: Aan tafel.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep voor Kerst

Afgelopen jaar hebben we voor de Paasdienst een zanggroep van gemeenteleden gevormd onder leiding van Nienke. Velen hebben toen meegedaan. Helaas waren Nienke en ik ziek toen de dienst gevierd werd. Maar op voortreffelijk wijze is alles gewoon doorgegaan.

Op de Eerste Kerstdag zou ik het mooi vinden dat er weer een zanggroep is, die een bijdrage levert aan de liturgie. Ik hoop dat er weer zo’n grote groep meedoet.

Wij gaan vier keer oefenen op de vrijdagmiddag van 15.30-16.30 uur op 25 november, 9 december, 16 december en 23 december.

U bent van harte welkom in de Oase.

Als u nog vragen hebt, laat het vooral weten via de mail of telefoon.

Ds. Anne Henk Boschma