Bij de diensten

Op zondag 27 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met de Eerste Adventszondag. Dit jaar volgen wij het rooster van Kind op Zondag. Het thema voor de diensten is: Levenslicht.

In het geslachtsregister van Jezus (Matteüs 1) staan vier sterke vrouwen. Dit zijn de “voormoeders” van Jezus. Deze vrouwen hebben alle vier een bijzonder en uniek verhaal dat weergeeft hoe God mensen nabij wil zijn. Daarbij wordt niemand buitengesloten, maar is juist iedereen welkom. 

Het gaat om de vrouwen: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Hun verhalen mogen ons inspireren en helpen.

Elke zondag zal een bloemschikking verwijzen naar de vrouw die dan centraal staat.

Er is in deze periode twee keer kindernevendienst: op zondag 26 november en op 18 december. Dan gaan wij nadenken over Batseba en Tamar.

Alle kinderen krijgen de eerste keer een gezinsboekje mee met leuke verhalen, kleurplaten, puzzels en dergelijke. Dat mag je meenemen naar huis.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroeten

Een bemoediging, een steuntje in de rug, een medelevende groet,

Wat doet het een mens goed…

Daarom werden er weer mooie boeketten gebracht

bij gemeenteleden, die het misschien niet hadden verwacht…

Herma Groenewoud kreeg 6 november de bloemengroet

Bij Ellen Bijsterveld werd op 13 november een boeket bezorgd.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

In memoriam Wim Stallinga

Op zaterdag 5 november is van ons heengegaan ons gemeentelid Wiebe Stallinga, Wim, in de leeftijd van 88 jaar. Hij was sinds 31 januari 2013 weduwnaar van Agnes Stallinga-Steevels. Hij woonde in Abbingahiem.

Op 19 oktober 1934 werd Wim als Wiebe Stallinga geboren. Hij had een Friese voor- en achternaam, maar in het westen werd dat al snel Wim of Willem. Hij werd geboren in een echte schippersfamilie. De thuishaven was voor hen Amsterdam. Ook Wim werd schipper. Hij genoot van de vrijheid van het beroep, maar aan de andere kant was het ook hard werken en waren er altijd onzekerheden. Hij kon over zijn beroep en het  schip prachtig vertellen.

Hij ontmoette Agnes en zij was in alles zijn maatje. Voor Wim was Agnes zo belangrijk. Agnes kwam niet uit een schippersfamilie, maar ging met Wim varen. Ze kregen drie kinderen die Agnes aan boord zelf les gaf; zo hoefden de kinderen niet naar een schippersinternaat.

Rond 1970 kwamen zij toch aan de wal. De kinderen konden dan gewoon naar school. Wim werd uiteindelijk hoofd van de schoonmaakdienst in het ziekenhuis van Leeuwarden. Van de ene op de andere dag deed hij heel wat anders, maar hij kon daar zijn draai goed vinden.

Rond zijn 60e ging hij met pensioen. Hij bouwde zelf een boot en zou met Agnes gaan varen, maar helaas was dat maar kort mogelijk. Door de ziekte van Agnes waren zij aan huis gebonden. Wim was nog maar 68 jaar toen zij in Abbingahiem gingen wonen. Hij was toen nog heel fit.

Wim is altijd heel actief geweest in de kerk. Hij is schippersouderling geweest en lid van de deputaten. Hij deed mee aan verschillende gespreksgroepen. Het geloof was voor hem onlosmakelijk met zijn leven verbonden.

Op 31 januari 2013 overleed Agnes en moest hij alleen verder. Hij maakte met de kinderen uitstapjes naar Amerika en Duitsland. De laatste jaren gingen ze vaak een week varen. Dan zat Wim weer aan het roer en voelde hij zich in zijn element.

Begin dit jaar hoorde Wim dat hij ernstig ziek was. Een operatie was niet meer mogelijk, maar hij kreeg vele bestralingen. Na de zomer bleek dat de bestralingen geen effect hadden gehad en dat Wim afscheid van dit leven moest nemen. Hij keek met dankbaarheid terug op zijn leven en had een vast vertrouwen in God. De kinderen zetten ook boven de rouwkaart: “Ik vertrouw op u mijn Heer, want u bent mijn God”.

Op vrijdag 11 november is de afscheidsdienst gehouden in de Oase. Wij lazen samen Matteüs 14:22-33. Dit gedeelte gaat over de storm op het meer. Een lezing die zo sterk past bij het leven van de schipper Wim Stallinga. Toen ik hem vroeg wat zijn lievelingslied was, zei hij zonder aarzeling: ’t Scheepje onder Jezus’ hoede.  Wim had het vertrouwen dat God hem in de stormen van de tijd zou vasthouden in eeuwigheid. In dat vertrouwen hebben wij Wim uit handen gegeven.

Mogen de kinderen, klein en achterkleinkind de troost en nabijheid ervaren van God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep voor Kerst

Afgelopen jaar hebben we voor de Paasdienst een zanggroep van gemeenteleden gevormd onder leiding van Nienke. Velen hebben toen meegedaan. Helaas waren Nienke en ik ziek toen de dienst gevierd werd. Maar op voortreffelijk wijze is alles gewoon doorgegaan.

Op de Eerste Kerstdag zou ik het mooi vinden dat er weer een zanggroep is, die een bijdrage levert aan de liturgie. Ik hoop dat er weer zo’n grote groep meedoet.

Wij gaan vier keer oefenen op de vrijdagmiddag van 15.30-16.30 uur: op 25 november, 9 december, 16 december en 23 december.

U bent van harte welkom in de Oase.

Als u nog vragen hebt, laat het vooral weten via de mail of telefoon.

Ds. Anne Henk Boschma