Op weg naar Kerst

1e adventszondag

Zondag was de 1e adventszondag. Ook in de kindernevendienst hebben we verteld over een voormoeder van Jezus in de adventsverhalen op weg naar kerst: Batseba, de moeder van koning Salome.  Daarbij hebben we met de kinderen kronen gemaakt. Ze kwamen als echte koningen en een koningin met kroon op terug in de kerk. In deze eerste adventsdienst werd de eerste adventskaars aangestoken door Joost van der Wal. Op zondag 18 december hebben we weer kindernevendienst.

Namens de leiding van kindernevendienst, Minke Koornstra

De kerstwandeling op 22 december

De voorbereidingen voor de bijzondere kerstvieringen zijn in volle gang. We hebben voldoende gemeenteleden aangevuld met enkele wijkbewoners op route die hun garage of overkapping  beschikbaar stellen zodat kinderen van IKC Willem Alexander er een onderdeel van het kerstverhaal kunnen opvoeren.

De start van deze bijzondere wandeltocht is vanaf vijf uur in de Oase. Om daar al in de kerstsfeer te komen wordt iedereen op een bijzondere wijze begroet en is er een gelegenheidskoor van gemeenteleden. Wij hebben daarvoor gemeenteleden nodig die het leuk vinden om vanaf half vijf tot ongeveer half zeven in de kerk mee willen zingen zodat de start van deze bijzondere kerstwandeltocht sfeervol vanuit de kerk plaatsvindt. Voor koffie, thee en broodjes tussendoor wordt gezorgd. U kunt zich daarvoor opgeven tot en met uiterlijk zondag 18 december bij Eddy de Boer. Tel. 058-2887410 of mailen naar eddy-de-boer-@hotmail.com.

De commissie kerstwandeling:

Anne Henk Boschma, Sjoerd Wendelaar-Bonga, Rinske Bouma-Hengst en Minke Koornstra

Kinderkerstnachtdienst

Het thema van de kinderkerstnachtdienst is Levenslicht. De dienst begint om zeven uur en ook in deze dienst willen we iedereen vanaf half zeven begroeten met een koor van gemeenteleden traditioneel in de hal van de kerk. Ook daarvoor hebben we gemeenteleden nodig die weer mee willen zingen. Ook daarvoor kunt u zich opgeven bij Eddy de Boer. (zie gegevens hierboven)

De leiding van de kindernevendienst:

Willy Beek, Rinske Bouma-Hingst, Minke Koornstra