In memoriam Elfride Johanna Gaakeer-Rollema

Op zaterdag 16 november is van ons heengegaan ons gemeentelid Elfride Johanna Gaakeer-Rollema, Hanni, in de leeftijd van 91 jaar. Zij was sinds 3 juni 2014 weduwe van Jaap Gaakeer.  Zij woonde aan De Opslach 58.

Boven de rouwkaart staat: “In Gods handen geborgen”.

Hanni is geboren in Oosthem op 3 januari 1931. Voorop de rouwkaart stond een foto van haar geboortehuis. Dat huis was voor haar de warme basis van haar leven. Zij vertelde graag over het liefdevolle gezin waar zij deel van uitmaakte. Haar vader was beurtschipper in Oosthem en voer bijna dagelijks naar Sneek. Haar moeder kwam van oorsprong uit Duitsland en aan die familie heeft ze haar mooie doopnamen te danken.

Zij kon goed leren, maar doorleren was in die tijd geen optie. Zij moest als 12 jarige meisje gaan werken bij de boer. Dat moet voor haar ingrijpend zijn geweest. Je woonde dan ook bij de boer en ze kwam maar af en toe thuis.

In de oorlog heeft ze ook veel meegemaakt. Het schip van haar vader werd in beslag genomen door de Duitsers. Vader zat in het verzet en werd daarbij ondersteund door moeder die de taal van de bezetter zo goed verstond.

Na de oorlog verhuisden ze naar Huizum waar Hanni ging werken bij de bakker. Dat was voor haar een hele verbetering.

In haar vrije tijd deed ze nog allerlei cursussen en met goed gevolg. Ze ontwikkelde zich in rap tempo en kreeg een baan op het kantoor van de Condens.

Ze leerde Jaap Gaakeer kennen die van oorsprong uit Zeeland kwam, en leraar Engels was geworden in Leeuwarden. Ze trouwden en gingen in Huizum wonen. Jaap moest leven met een handicap en Hanni stond hem trouw terzijde.

Het was voor hen beide een groot verdriet dat zij geen kinderen konden krijgen. Dat is een gemis dat hun leven lang is gebleven.

Ze keek met dankbaarheid terug op haar leven. Ze had met Jaap een prachtig leven gehad. Ze hebben samen veel ondernomen.

Toen Jaap op 3 juni 2014 overleed was de leegte voor haar groot. Ze was niet iemand van veel contacten. Ze genoot van de handwerkclub. Toen Leeuwarden culturele hoofdstad was heeft zij nog meegedaan met spreien maken en ze heeft de elf fonteinen geborduurd. Die mocht ze aan de commissaris aanbieden.

Ze leefde altijd intens mee met haar broers en zussen en hun gezinnen. Wat was het verdriet groot toen haar jongste zus met haar man bij een vliegtuigongeval om het leven kwamen. Gaandeweg vielen haar broers en zussen weg en bleef zij als enige over van het gezin.

De laatste tijd moest zij steeds meer inleveren en werd haar wereld kleiner. Op 16 november is zij in het ziekenhuis overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 23 november in de Noorderhof. Namens de familie werden er mooie herinneringen gedeeld.  Wij stonden samen stil bij Psalm 139. God kent ons en Hij legt zijn handen om en over ons voor eeuwig. In dat geloof heeft Hanni geleefd en in dat geloof hebben wij haar uit handen gegeven.

Ons medeleven en onze betrokkenheid gaat uit naar de familie. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op 11 december hebben wij een bijzondere dienst. Dan wordt bijna de gehele dienst verzorgd door het Kwartettekoar o.l.v. Feike van Tuinen.

It Kwartettekoar is een koor met leden uit de hele provincie.

Zij zingen eigentijdse Friestalige kerkmuziek, vaak met teksten van Eppie Dam.

Op deze zondag zingen ze de cantate ‘Ien minske makket it ferskil’, ook met teksten van Eppie Dan en de muziek van Jan de Jong. Er zingen ook drie gemeenteleden van ons mee.

De teksten van de liederen en voordrachten zijn mee te lezen (en soms zingen) in een liturgieboekje dat die zondag wordt uitgereikt. Dit boekje mag daarna weer ingeleverd worden.  Verwacht u dat u het fijn zou vinden de teksten ook thuis nog eens te kunnen lezen, dan mag het boekje gekocht worden voor €3.

De cantate zal de dienst van het Woord zijn en daarom heen zullen wij zoveel mogelijk onze eigen liturgie volgen.

Er is voor één keer een ‘nieuwe en tijdelijke’ lector. We zullen hier ook stilstaan bij één van de “voormoeders” uit het project. Deze keer is Rachab aan de beurt  (Jozua 6:22-25).

Op zondag 18 december is het de vierde adventszondag en dat is een dienst van Schrift en Tafel. Er is dan ook weer kindernevendienst. Wij staan stil bij Tamar ( Genesis 38: 1-30). Een bijzonder verhaal dat aan het denken zet.

Ik wil ook noemen dat wij op vrijdag 16 december om 14.30 uur weer een ontmoetingsbijeenkomst hebben in Abbingahiem. Wij zullen samen zingen, een gedeelte uit de Bijbel overdenken en samen bespreken. En natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting.

De bezoekers van Abbingahiem zijn meestal ook allemaal aanwezig.

Activiteiten rondom Kerst

De komende tijd zijn er weer heel veel activiteiten rondom en in de Oase.

Op donderdag 22 december is er een Kerstwandeling van de Oase naar de Willem Alexanderschool. Deze wandeling wordt georganiseerd door kerk en school. Iedereen mag meelopen. Onderweg zijn er bij verschillende huizen scenes uit het Kerstverhaal. In de Oase kan iedereen zich inschrijven voor de wandeling. Daar worden wij met muziek en zang uitgezwaaid. En op het plein van de Willem Alexanderschool worden wij warm onthaald. Het is een prachtige manier om samen het Kerstverhaal te vertellen en te horen. U kunt tussen 17.00 en 18.30 uur starten bij de Oase.

Op zaterdag 24 december vieren wij onze Kinderkerstnachtdienst. De dienst begint om 19.00 uur in de Oase. Het thema is: Levenslicht. Wij staan stil bij de “voormoeders” van Jezus en zullen uiteraard op creatieve wijze het Kerstevangelie laten spreken.

Op zondag 25 december vieren wij onze Kerstdienst. Een zanggroep van gemeenteleden zorgt voor een extra feestelijk tintje.

Op Tweede Kerstdag, 26 december, is er een dienst die georganiseerd wordt door het Evangelisatiekoor. De dienst begint om 10.00 uur.

Medewerkers: Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers. Organist: Martin Mans. Trompet: Sydo van der Bijl. Ik mag voorgaan in deze dienst.

Weet u welkom bij al deze bijzondere momenten,

Ds. Anne Henk Boschma