Bij de diensten

Wij hebben veel verschillende vieringen in de komende weken:

Op de Kerstavond, 24 december, vieren wij de Kinderkerstnachtdienst om 19 uur. Er staat een koortje bij ingang van de kerk om iedereen welkom te heten. Het thema is: Levenslicht. Op een speelse wijze komt het Kerstverhaal aan bod. Samen met de leiding van de nevendienst Minke Koornstra, Willy Beek en Rinske Bouma mocht ik deze viering voorbereiden. Ik verheug mij erop.

Op de Eerste Kerstdag, zondag 25 december, gaan wij verder met het thema “Levenslicht”. In de schijnwerper staat dan Maria. Na de vier “voormoeders” van Jezus staan wij nu stil bij zijn moeder. Er zal een zanggroep van gemeenteleden meezingen om de dienst een extra feestelijk karakter te geven. Voor deze ene keer zingen wij ook al voor de dienst een aantal (kerst)liederen. Immers Kerst is ook het feest van zingen.

Op de Tweede Kerstdag, maandag 26 december, is er een dienst van het Evangelisatiekoor in de Oase.

Medewerkers: Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers. Organist: Martin Mans. Trompet: Sydo van der Bijl.

Ik mag voorganger zijn in deze dienst en heb gekozen voor het thema: Bartlehiem

In deze dienst zal uiteraard ook veel gezongen worden.

Op de oudejaarsdag hebben wij dit jaar een dienst om 16.00 uur. Ik wil in deze dienst stilstaan bij Lied 511, het lied van Bonhoeffer. Het is een lied dat veel mensen troost en helpt.

Op de Nieuwjaarsdag willen wij wat anders beginnen. Wij beginnen samen om half 10 (of iets eerder) met koffie en kunnen elkaar een Gezegend Nieuwjaar wensen. Dan volgt er om ongeveer 10 uur een korte viering (Morgengebed).

Goede vieringen gewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

Persoonlijke groet

Het jaar 2022 ligt bijna achter ons. Wij begonnen dit jaar met een Lockdown. Ik moest een aantal weken de diensten verzorgen samen met de zangers in een verder lege kerk. Gelukkig duurde het deze keer niet zo lang.  En nu is het gemeenteleven weer vol op stoom. Er is wat mij betreft veel om van te genieten.

Wij hebben een grote groep trouwe vrijwilligers die het werk in de gemeente dragen. Dank voor jullie inzet en bijdrage.

Voor sommigen was het ook een moeilijk jaar. Wij probeerden samen, waar het mogelijk was, mee te leven.

Mede namens Nienke, wil ik jullie allemaal fijne Kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toewensen.

Een hartelijke groet voor allen,

Ds. Anne Henk Boschma

De symbolische bloemschikkingen in de adventstijd en met kerst

In de adventstijd stond een tafel centraal, een tafel waar iedereen welkom is, want er is plek voor iedereen.

Deze tafel wordt gedragen door 4 stokken die de 4 vrouwen verbeelden, die belangrijk waren in de levenslijn van de geschiedenis van Jezus. Iedere adventszondag stond 1 van die vrouwen centraal. Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.

Rond alle vier dragers zijn passend bij de vrouwen symbolische details opgehangen.

Rond al deze vier vrouwen rommelde het. Zo ook rond Jezus ‘geboorte. Maria is immers al zwanger voor ze getrouwd is. Maar Maria mocht het Kind van God dragen en zij bracht Jezus ter wereld, haar eerstgeborene.

De tafel is er klaar voor en ziet er feestelijk uit, want Jezus zag het levenslicht !

Daarom lichtjes en veel witte bloemen, want wit staat symbool voor nieuw leven, voor schoonheid, voor reinheid, voor feest!

Het Licht breekt door…

stralend Levenslicht

in de geboorte

van Gods Mensenkind

De nieuwe dag begint

met sterren in de nacht

Bij de foto de bloemschikking op de 3e adventszondag      .

Rond de 3e drager van het levenslicht Rachab, zien we rode besjes die verwijzen naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing, en ook vleugeltjes van de Es, omdat Rachab als het ware vleugels kreeg om een nieuw leven te beginnen.

De bloemengroep

Tine en Kor, Teake en Etsje, Hessel, Janny en Helma

Aandacht voor elkaar

De Kerstdagen zijn voor veel mensen een tijd van gezelligheid en verbondenheid, maar helaas niet voor iedereen. Voor sommigen zijn het hele moeilijke dagen, omdat het alleen-zijn dan nog sterker binnenkomt. Dan kunnen mensen opgelucht zijn als de feestdagen weer voorbij zijn. Ik wil allen die dat zo ervaren heel veel sterkte toewensen in deze tijd.

Wij mogen nu weer echt samen de Kerstdagen vieren. Vorig jaar was er nog een Lockdown en werden de diensten online uitgezonden. Nu kunnen wij weer bij elkaar zijn. Ik hoop dat wij het LEVENSLICHT van de Eeuwige mogen voelen en het licht en de warmte van het Kerstkind door mogen geven aan deze wereld.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Een groet en daarbij de bloemen uit de Oase als een teken van medeleven…

Ze werden de afgelopen zondagen ook weer gebracht bij gemeenteleden,

op 4 december bij dhr. en mevr. Feenstra.

en op 11 december bij  dhr. van der Meulen.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Koffie/thee inloopochtend op 4 januari.

In het nieuwe jaar gaan wij door met de koffie-ochtenden. De eerste is op 4 januari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur en staat in het teken van een nieuwjaarsbegroeting. Noteert u ook alvast 1 februari in uw agenda, want dan komen er een paar mensen van het Sociaal wijkteam vertellen over hun werk en willen zij ook graag op uw vragen ingaan: waar kom je voor te staan, als je ouder wordt en welke mogelijkheden zijn er om hulp in te schakelen.

Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer veel gezellige koffie/theemomenten te hebben met elkaar. Fijne feestdagen toegewenst en tot ziens in het nieuwe jaar!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387