Bij de diensten

Op zondag 29 januari mag ik voorgaan in de Oase. Dan staan op het leesrooster de zaligsprekingen uit Matteüs 5: 1-12.  Over dit gedeelte zijn heel veel boeken geschreven. Zovelen hebben geprobeerd de diepte en consequentie van deze woorden van Jezus te verstaan. Wij gaan dit  gedeelte op deze zondag lezen en overdenken.

Op zondag 5 februari staat Matteüs 5:13-16 op het leesrooster.

AHB

In memoriam Alie Ferwerda-Rekker

Op vrijdag 13 januari is ons gemeentelid Alie Ferwerda-Rekker van ons heengegaan in de leeftijd van 83 jaar (Erasmus). Ze was sinds 21 april 2021 weduwe van Jouke Ferwerda.

Alie is op 9 november 1939 in Leeuwarden-Huizum geboren. Ze was de derde in een gezin van 4. Helaas is haar broer op 46e leeftijd overleden.

Ze leerde Jouke Ferwerda kennen en zij gingen trouwen. Ze hebben op verschillende plekken in de stad gewoond. Van de Wijnhornsterstraat gingen ze in 2014 naar de Weideflora, en toen naar Erasmus, omdat haar man steeds meer zorg nodig had. Intern moest Alie na het overlijden van haar man nog weer verhuizen.  Jouke en Alie mochten 57 jaar getrouwd zijn. Helaas kregen zij geen kinderen en dat was een groot verdriet voor Alie. Zij voelde dat verdriet haar hele leven. Ze zei: ‘Als je jong bent hebben mensen het over hun kinderen en later hebben ze het over hun kleinkinderen.’ Ze had hele goede contacten met haar neven en nichten. En als die kwamen dan legde Alie ze in de watten.

Zorgen voor de ander hoorde bij Alie. Zo heeft de moeder van Jouke meer dan 10 jaar bij hen gewoond en ook haar eigen moeder een aantal jaren. En als je bij Alie kwam dan wilde ze graag van alles voor je klaarzetten.  De laatste jaren van hun leven samen moest zij ook zorgen voor Jouke die ernstig ziek geworden was. Voor veel gemeenteleden was het een bekend beeld dat zij met Jouke in de rolstoel in de kerk kwam.

Toen Jouke op 21 april 2021 overleed moest ze alleen verder. Ze had hobby’s waar ze helemaal in op kon gaan. Wat heeft Alie veel kaarten gemaakt. Een van haar eigengemaakte kaarten stond ook voor de rouwkaart. Soms ging ze tot diep in de nacht door. Ze genoot van diamant painting en haken.

Ze was zeer actief in onze gemeente. Ze was elke zondag bij de diensten. Ze was bij het koffiedrinken. De afgelopen startzondag heeft ze nog een workshop kaarten maken verzorgd. Ze genoot ervan. Er deden heel veel mensen aan mee. Het was een zondag met een gouden rand voor ons als gemeente en zeker ook voor Alie. Met Kerst zong ze nog mee in het koortje en in de zanggroep. Ze genoot.

Vlak na de jaarwisseling werd ze opgenomen met griep met een dubbele longontsteking. Ze was zeer ernstig ziek. Ze werd een aantal dagen slapende gehouden. Op donderdag 12 januari werd ze wakker gemaakt om te kijken of het lichaam het weer zelf kon. Helaas gaf haar lichaam het op.  Ik was nog bij haar en wij hebben samen nog veel mogen bespreken. Ze stond nog zo midden in het leven en ineens was alles anders. Ze gaf mij liederen en een lezing door voor de afscheidsdienst. De volgende dag is ze van ons heengegaan.

Op donderdag 19 januari is de afscheidsdienst gehouden in de Oase. Wij lazen samen de Psalm die Alie zelf had uitgekozen, Psalm 84. Toen ik naar de lezing keek en naar de liederen die zij had uitgekozen, kwam één woord heel sterk naar voren: Vertrouwen. Daar draaide het om bij de lezing en de liederen. Dat was voor Alie belangrijk. Zoals er in de Psalm een verlangen is om bij God te zijn, zoekend en tastend soms, zo zocht Alie in haar leven geborgenheid en vertrouwen bij God als een houvast. In dat vertrouwen heeft Alie willen leven, in dat vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven en gelegd in de liefdevolle handen van onze God.

Moge de familie de nabijheid en troost van God en mensen ervaren nu zij zonder Alie verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Een groet en daarbij de bloemen uit de Oase als een teken van medeleven…

Ook de afgelopen zondagen werden enkele gemeenteleden weer verrast;

op 8 januari  de heer en mevr. Lilipally en op 15 januari  Auke en Rita Timmermans .

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Kom je lunchen op 12 februari?

Voor de Corona-epidemie hadden we eens in de zoveel tijd een lunch of een andere activiteit voor de jongere gemeenteleden. Deze goede traditie willen we graag weer oppakken! Daarom organiseren we op zondag 12 februari aansluitend aan het koffiedrinken na de dienst-  een lunch voor de jongere gemeenteleden.

Iedereen die zich jong van hart voelt is welkom. Voor de kinderen is iets leuks te doen. Ook is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst.

We zorgen voor soep, drinken en iets lekkers. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen iets meeneemt dat we met elkaar kunnen delen. Daarbij geldt: neem mee wat jij/jullie ongeveer eten, zodat we niet te veel overhouden!

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 8 februari op te geven via lunchoase@gmail.com.