Bij de diensten

Op zondag 12 februari staat Matteüs 5:17-26 op het rooster. In de dienst zal er ook aandacht zijn voor de kinderen. Na de dienst is er een lunch voor allen die zich jong voelen in de Vijverzaal. Er zijn ook activiteiten voor de kinderen. Zie het eerdere bericht.

Op 19 februari is het een dienst van Schrift en Tafel. Op het rooster staat voor deze zondag Matteüs 5:33-48 centraal.

Op vrijdag 24 februari is er een bijzondere viering voor allen die het lastig vinden om op ochtend een kerkdienst bij te wonen. Maar uiteraard is iedereen welkom. In deze dienst vieren wij samen het Avondmaal. De dienst begint om 14.30 uur.

AHB

In memoriam Jan Koerts

Op woensdag 25 januari is van ons heengegaan ons gemeentelid Jan Koerts (Kalmoes 45, 8935 PB) in de leeftijd van 74 jaar. Hij was een lieve en zorgzame man en vader van Ellie Koerts-Heeringa, Jan Jelle en Wietske, en Richard. Ellie en Jan waren 53 jaar getrouwd. De laatste maanden woonde Jan in Swettehiem.

Jan Koerts is op 24 februari 1948 geboren. Hij heeft bijna zijn hele leven in Leeuwarden gewoond. Hij bracht zijn jeugd door aan de Badweg, dat is vlak bij de Oase. Daar was het toen uiteraard nog heel anders. Jan ging naar de LTS en werd timmerman. Hij was een vakman in hart en nieren en werkte ruim 42 jaar bij bouwbedrijf Jorritsma.

Jan was heel handig en probeerde altijd alles weer te repareren als het maar enigszins mogelijk was.

Hij ontmoette Ellie Heeringa en op 20 juni 1969 zijn ze gertouwd. Zij woonden op verschillende plekken in de stad in een door Jan verbouwd huis en nu alweer heel wat jaren aan de Kalmoes.

Jan had vele hobby’s. Zo maakte hij prachtige foto’s van bijvoorbeeld vlinders en bloemen. Hij ontwikkelde de foto’s zelf en maakte het soms tot prachtige kunstwerken. Maar elke zaterdag was hij met zijn fototoestel op het veld bij Blauw Wit te vinden. Zijn foto’s verschenen vaak in het clubblad. Daarnaast genoot Jan van vissen.

Ze kregen twee kinderen, Jan Jelle en Richard. Als vader was Jan betrokken en zorgzaam.  Hij was niet zo’n prater, maar was meer praktisch met hulp aanwezig. Zo hielp hij hen bij het klussen en was hij bijv. jarenlang jurylid bij de atletiek.

In “De Ruimte” van 2019 staat een prachtig interview met Jan en Ellie. Aan het eind wordt gevraagd ‘wie bewonder je het meest’.  En dan staat daar als antwoord: ‘Jan bewondert zijn vrouw. Ze doet alles voor hem.’ Wat een mooi antwoord.  En die zorg is de laatste jaren alleen maar meer geworden. Ellie is Jan zo intens en trouw nabij geweest. 

Een aantal jaren geleden werd Jan wat vergeetachtig, maar gaandeweg moest hij steeds meer inleveren. Zijn wereld werd kleiner en Jan werd steeds stiller. Dat was moeilijk voor hemzelf en zijn naasten.  De laatste maanden woonde Jan in Swettehiem.

Jan en Ellie zijn trouw bij onze gemeente betrokken. Ze hebben ooit samen belijdenis gedaan in de Salvatorkerk. Jan is bij ons diaken geweest. Hij was betrokken bij het eetcafé, bij de tuinploeg en ze waren samen hulpkoster. Jan hield er niet zo van om in de belangstelling te staan. Hij was liever de werker op de achtergrond.

Zijn naasten zeiden: Jan kwam zoals hij was. Hij deed zich niet anders voor. Hij zocht altijd het goede in mensen en was mild.

Daarom stond er ook een gedeelte uit 1 Korintiërs 13 boven de rouwkaart: Al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

De afscheidsdienst werd op woensdag 1 februari gehouden in de Oase. In de dienst deelden wij samen de herinneringen aan het leven van Jan en lazen wij ook de woorden uit 1 Korintiërs 13. Liefde is in de Bijbel het allerbelangrijkste. Zonder die liefde wordt alles leeg en zonder betekenis. In die liefde heeft Jan willen leven. Het is ook Gods liefde die ons mensen omringt en draagt en vasthoudt voor altijd. Een liefde waar geen einde aan komt. In dat geloof hebben wij Jan uit handen gegeven. Hij mag geborgen zijn in Gods liefdevolle handen.

Mogen Ellie en de kinderen de troost en nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder Jan verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij denken ook aan allen die thuis ziek zijn en/of zorg kennen. Veel kracht en sterkte toegewenst. Mogen wij ons omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Een groet en daarbij de bloemen uit de Oase als een teken van medeleven…

Ook de afgelopen zondagen werden er weer enkele gemeenteleden verrast,

op 22 januari  mevrouw A Nouta en op 29 januari  mevr. M Sijtsema .

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Jubileum

Op 9 februari hoopt echtpaar A.G. Landstra-A. Landstra-Winsemius  te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. Een hele fijne dag en een gezegende toekomst gewenst. 

Themabijeenkomst

De volgende themabijeenkomst is op woensdag 22 februari om 14.00 in de Oase. De vorige keer is het idee geopperd om allemaal iets (het mag ook symbolisch zijn) mee te nemen wat voor jezelf van betekenis is in het leven en/of het geloof. Als u dat moeilijk vindt, dan is het ook prima om gewoon te komen en mee te doen. Wij verplichten niemand iets. Dus voelt u beslist geen drempel.

Aan de hand van de voorwerpen gaan wij samen in gesprek.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

 Zingen op vrijdagmiddag

Het ‘zingen op de vrijdagmiddag’ is weer van start gegaan. Iedereen die  van zingen houdt  is van harte welkom. Elke keer worden de liederen van de komende zondag doorgenomen. U hoeft niet lid te worden, maar kunt gewoon een keer meedoen. Het is geen vaste verplichting en geen vaste groep. Het zingen begint om 15.30 uur in de Oase.

Wilt u met enige regelmaat meedoen, dan kunt u zicht opgeven bij Eddy de Boer  (eddy-de-boer@hotmail.com)  of Teake Posthuma (teake.posthuma@hetnet.nl). U krijgt dan namelijk elke week de orde van dienst per email opgestuurd. Dan kunt u thuis alvast zien wat er gezongen wordt.

Het is een mooi ontspannend uurtje zingen en het is ook meteen een voorbereiding op de dienst van zondag. Veel zangplezier gewenst.

Namens de zangers,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend 15 februari 2023

Op woensdagmorgen 15 februari staat de deur van de Oase weer open om even koffie/thee te komen drinken Vanaf 10.00 uur bent u welkom tot 11.30 uur. Ook geef ik alvast door dat er voor woensdagmorgen 1 maart sjoelen op het programma staat. Maar op 15 februari is er weer veel gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom!

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

Taakgroep pastoraat.

Op 1 februari hebben wij als taakgroep pastoraat ons eerste overleg gehad in de nieuwe samenstelling. De groep is uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit de jongeren Willie de Leeuw en Tine Bosch en Janny Fokkema als coördinerend wijkbezoeker van Abbingahiem en Florastate. Janet Wassenaar heeft zich bij de groep aangesloten als notulist en neemt voortaan ook de welkomstpakketjes voor de nieuw-ingekomenen voor haar rekening. Wij zijn erg blij met deze uitbreiding en hopen op een mooie samenwerking met elkaar.

Het is nu een beetje kort dag om een uitgebreid verslag van de vergadering te doen, maar er staan wel al een aantal activiteiten op de rit. Wij willen hier alvast wat data doorgeven. Van sommige activiteiten heeft er al iets in de Geandewei gestaan of staat er iets in deze en van de andere komt binnenkort meer informatie.

Agenda pastorale activiteiten:

12 februari: lunch jongeren na de kerkdienst en koffiedrinken

22 februari en 22 maart: themagespreksgroep middagen vanaf 14.00 uur

24 februari: kerkdienst op middag om 14.30 uur

17 maart: bijeenkomst Abbingahiem om 14.30 uur

23 maart: pastorale/diaconale bijeenkomst vanaf 17.30 uur

12 oktober: Vrijwilligersavond

Voor de jongeren zijn er nog twee activiteiten vastgelegd op:

2 juli een picknick en op 7 oktober een uitstapje met na die tijd pannenkoeken eten in de Oase.

Met een hartelijke groet namens de taakgroep pastoraat

Janny de Dreu-van der Laan (coördinator)