De bloemschikkingen in de veertigdagentijd

UIT LIEFDE VOOR JOU

Het zijn woorden, die laten zien dat je voor iemand van betekenis bent. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen…Hij gaf tijd en aandacht en uiteindelijk zijn leven.

Jezus kan óns  inspireren tot het geven van Liefde. In deze veertigdagentijd gaan we daarmee aan de slag.

Bijgaande schikking stond op de 1e zondag in de Oase

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook niet  rechtlijnig is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

De macht van het kwaad kronkelt als het ware om Jezus heen. We zien een boog omdat de satan de weg naar God wil blokkeren. Daar onder ligt woestijnzand en brood en stenen

Uit liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Verleiding

Trouw zijn aan God