Bloemschikking 40 dagentijd

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook geen rechtlijnig pad is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

Jezus is in gesprek bij een bron met een Samaritaanse vrouw. De takken liggen in een krans op een spiegel, die zo als het ware een bron vormen, met in het midden een schaal met water en een waterplantje.

Bron van liefde

En inspiratie

Een spiegel als verbinding

Voor jou en mij