Bloemschikking 4e zondag

De 4e zondag:

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook niet  rechtlijnig is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

Jezus liefde is  zo groot, dat Hij de ogen van een blinde opent.

De takken vormen nu een oog.

Er onder ligt modder.

Jezus streek modder op de ogen van de blinde…

Open ogen

Zien

Kijken

Gezien worden