De 5e zondag:

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook niet rechtlijnig is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

Troost beweegt de menigte om naar Bethaniƫ te gaan. Dit in tegenstelling tot Jezus die niet komt om te troosten, maar die spreekt over het leven . Hij maakt Lazarus wakker!

We zien een krans die het leven symboliseert, zonder begin en zonder eind.

Daar tussen dode  grassen ,maar ook groene levende grassen en bloeiende bloemen

Een cirkel  zonder begin en eind

Liefde en geloofsvertrouwen

In de cirkel van het leven