6e zondag

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook niet  rechtlijnig  is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

De weg die Jezus gaan moet , gaat niet over rozen, maar is kronkelig en zwaar. Wat een zegen dat een vrouw  geurige olie over Hem uitgiet.

We hebben  een bochtige weg gemaakt van de takken, met daar tussen allerlei geurende kruiden.

De palmtakken verwijzen naar Palmzondag.

Kostbare geuren en olie

Voor die Ene

Die het goede – doen

Waardeert