Bij de diensten

Op de Eerste Paasdag mogen wij een feestelijke dienst vieren. Wij zullen samen ook volop zingen. In de Stille Week en op Pasen lezen wij het evangelie naar Marcus.

Op de Tweede Paasdag is er bijzondere zang/muziekdienst in de Oase. Deze dienst begint om 10 uur. Muzikale medewerking: Evangelisatiekoor Leeuwarden, Sydo van der Bijl (Trompet) en Martin Mans (orgel). De voorganger is ds. J. van der Veen (Sneek)

Aandacht voor elkaar

Op vrijdag 24 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid Kees de Jong in de leeftijd van 92 jaar. Hij was sinds 24 augustus 2021 weduwnaar van Tiny de Jong-van der Velde. Hij woonde in Erasmus.

Kees de Jong kenden velen als de drogist. Dat beroep oefende hij vele jaren met liefde uit.

Ze hadden twee zonen Ad en Thom en beide zijn overleden. Dat was een groot verdriet en greep diep in in zijn leven.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 31 maart in de Oase.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid in memoriam worden opgenomen.

Wij willen zijn schoondochters en familie veel kracht en sterkte toewensen.

Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Wij willen allen die thuis ziek zijn en/of zorg hebben veel kracht en sterkte toewensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 19 maart naar mevr. Miedema -Jongbloed.

Op 26 maart naar mevr. Oud-Faber.

Helma Feenstra

Koffie/thee-inloopochtend.

Op woensdagmorgen 19 april om 10.00 uur staat de koffie/thee weer klaar voor iedereen die even zin heeft in een praatje en graag wat mensen wil ontmoeten. Het is altijd weer gezellig en veel mensen hebben de weg al gevonden naar de Oase op de koffieochtenden, maar er kunnen nog meer bij dus loop gerust eens even binnen. Van harte welkom! De koffie-inloopmorgen duurt tot 11.30 uur. Op woensdag 3 mei is er weer bingo.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

Terugblik op de pastorale/diaconale bijeenkomst op 23 maart.

Op 23 maart mochten wij weer onze jaarlijkse pastorale/diaconale bijeenkomst houden. Alle mensen, die iets met pastoraat te maken hebben in de breedste zin van het woord werden voor deze avond uitgenodigd. De opkomst was groot 40 mensen in het totaal en er waren nog een paar afmeldingen vanwege ziekte.

Rond half zes begonnen wij met koffie/thee. Janny de Dreu opende de avond met een gedicht van Marinus van der Berg “Onze handen” . Als mensen zo kwetsbaar zijn geworden dan schieten woorden soms te kortzijn dat woorden en kunnen wij met woorden mensen niet meer bereiken, dan kunnen handen nog heel veel betekenen. Vervolgens werd er even stilgestaan bij de opzet van de Taakgroep pastoraat: de officiëlere status die deze heeft gekregen na het afslanken van de wijkkerkenraad en welke functie deze heeft. Iedereen stelde zich daarna voor en kon het woord noemen, dat hij of zij uitgekozen had bij het binnenkomen. Deze woorden stonden op kaartjes en hadden allemaal iets te maken met pastoraat bijvoorbeeld: luisteren, respect, verbinding, meeleven, trouw, onmacht, omzien naar elkaar, enzovoort. Jammer genoeg was er wat weinig tijd om hier wat langer bij stil te staan. Maar het leverde wel mooie reacties op. Na de opening was het tijd voor soep en broodjes, wij begonnen de maaltijd met gebed. Het smaakte voortreffelijk en in een ongedwongen, gezellige sfeer was er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Na de maaltijd kreeg ds. Boschma het woord en leidde het thema van deze avond in “Dementie, kijken met andere ogen…….” Ds. Boschma hield een mooie, heldere inleiding over de verschillende vormen van dementie en ook de verschillende kenmerken. Deze ziekte verloopt ook bij mensen vaak heel verschillend. Eigenlijk is niet één situatie gelijk. Soms is een gesprek nog mogelijk, soms ook niet. Verder gaf ds. Boschma nog wat handvatten wat wel en wat in ieder geval niet te doen of te vragen. Wat wel belangrijk is, is deze mensen te blijven bezoeken. Het is ook heel belangrijk om oog te houden voor de mantelzorgers. Wij kunnen terugkijken op een mooie, zinvolle avond. Wat is het bijzonder dat het pastoraat door zoveel mensen in onze gemeente gedragen wordt. Dat is iets waar wij heel dankbaar voor zijn. Op deze manier mogen wij zo samen iets doorgeven van Gods liefde voor mensen, juist ook in kwetsbare situaties. Ds. Anne Henk Boschma sloot de avond af met het lezen van het mooie toepasselijke lied “Wanneer een mist herkenning laat vervagen” bewerkt door Sytze de Vries. Juist in zo’n situatie is het belangrijk dat mensen zich gedragen mogen weten door liefde en te weten, dat wij God mogen vragen om kracht, moed en geduld.

Janny de Dreu-van der Laan

Paaszangdienst 10 april in de Oase te Leeuwarden.

Goed Nieuws Evangelisatiekoor Leeuwarden

In de Oase, Weideflora 142 Leeuwarden

 Aanvang 10.00 uur.

Het beloofd een mooie zangdienst te worden!!

En nodigen U uit om mee te zingen in de Oase samen met het koor op 10 april.

Dirigent: Willem Kuipers

Organist: Martin Mans

Trompet: Sydo van der Bijl

Meditatie: Ds. Jan van der Veen uit Sneek.

Thema van deze dienst is: Mag ik bij u/je schuilen?

Ook zijn nieuwe leden van harte welkom Dinsdagavond is er repetitie van 19.45uur t/m 21.45 uur in de Morgenster, hier in Leeuwarden. Iedereen die van zingen houdt, is welkom, om een proef zangavond bij te wonen, samen met koor en nieuwe dirigent. U bent van harte welkom. Zingen maakt blij!  Zie ook website koor!EvangelisatiekoorLeeuwarden.nl

U komt toch ook!!!!!!!!

Contactadres secr. Mevr. Hanneke Draaisma-Bouma.