BIJ DE DIENSTEN

Helaas heeft de opname apparatuur afgelopen zondag 23 april niet goed gewerkt. Erg jammer dat u die niet aanwezig kon zijn bij deze bijzondere dienst met als thema “Dansen” niet heeft kunnen meeluisteren of deze dienst alsnog later hebt kunnen beluisteren via de kerkomroep. We hopen dat als u dit leest de kerkomroep installatie inmiddels weer goed functioneert.

Op zondag 7 mei hoopt ds. J. Baaij uit Burgum voor te gaan en op 14 mei is ds. A.H. Boschma weer aanwezig  in de dienst. Op Hemelvaartsdag 18 mei is ds. I. de Rouwe de voorganger. Deze keer is de dienst in de Oase.

WEL  EN WEE

Aandacht voor elkaar

Op 11 april is van ons heengegaan ons gemeentelid Bennie Sikkes in de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Trijntje Sikkes-Bartsma op de Winterakoniet 37. Zij mochten samen 61 jaar hun leven in liefde delen.

Op de rouwkaart staat:

Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op maandag 17 april in de Noorderhof, waarna de begrafenis plaatsvond in Molkwerum.

Wij mogen zijn naam toevertrouwen aan Gods liefde.

Mogen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hem verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op 16 april gingen  de bloemen naar dhr. en mevr. Van Wieren en op 23 april gingen deze  naar Willy en Eddy Beek .

Helma Feenstra

OVERIG NIEUWS

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 17 mei vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Op woensdagmorgen staat de koffie/thee weer klaar voor iedereen die wat zin heeft in gezelligheid. Er is deze morgen volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom!

Contact: Janny de Dreu tel.2801387

Agenda.

17 mei Koffieochtend 10.00 uur

17 mei Eetcafé 17.30 uur

22 mei Algemene Kerkenraad 19.30 uur

24 mei Moderamen College van Diakenen 10.00 uur

25 mei College van Diakenen 19.30

(Wijzigingen voorbehouden)