Bij de diensten

Op zondag 28 mei vieren wij Pinksteren. In een feestelijke viering zullen wij stilstaan bij Handelingen 2. Het thema van Kind op Zondag is: Jouw taal, mijn taal.

Dienst in Abbingahiem

Sinds een paar maanden zijn de diensten in Abbingahiem weer begonnen. Elke laatste vrijdag van de maand is er een dienst om 15.30 uur. De diensten worden verzorgd door de voorgangers van Leeuwarden en Huizum en de geestelijk verzorger van Abbingahiem.

Onze gemeente gaat ook twee diensten verzorgen.

Ik mag op vrijdag 26 mei in Abbingahiem voorgaan. Een mooie opmaat naar Pinksteren. De bezoekers van onze gemeente in Abbingahiem zullen bij de dienst aanwezig zijn en hand en spandiensten verzorgen.

Mooi dat dit weer is begonnen en dat ons bezoekersteam dit zo ondersteunt.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na de kerkdienst naar een gemeentelid/leden gebracht wordt als blijk van medeleven.

Op 30 april: naar mevr. Corrie Schuil-Lont

Op 7 mei: naar mevr. Janny de Vries-Winkel

Helma Feenstra

Bedankbericht gemeentelid

Nog bedankt voor de kaarten, brieven en plantjes die ik mocht ontvangen.

Hartelijke groeten,

Anneke Flisijn-Bultje.

Agenda.

5    juni           Kleine kerkenraad                                    19.30 uur

7    juni           Koffiedrinken                                            10.00 uur

Wijzigingen voorbehouden.