Pinkstergroet Vaida

Beste broeders en zusters in Leeuwarden,

Pinksteren is een rijk feest. De viering van de komst van de beloofde Heilige Geest, de hemelse Beschermer. Inderdaad hebben we nu een onuitsprekelijk grote behoefte aan Gods Geest om ons te troosten. Zonder dat zijn we zwak en hulpeloos. Tegelijkertijd is de Geest van God ook de Geest van kracht, liefde en gezond verstand (2Tim 1: 7). Dit heeft de Heer Zijn discipelen ook beloofd; dat ze kracht zullen krijgen na het ontvangen van Zijn Heilige Geest (Handelingen 1: 8).

Wees daarom moedig in plaats van angstig, heb nuchterheid en gematigdheid in plaats van ongeduld, liefde in plaats van haat. Dit is wat onze wereld vooral nodig heeft, maar alleen de Geest kan dit alles in de mens uitwerken – op voorwaarde dat men zich overgeeft aan zijn leiding. Als wij ook vervuld zijn met de Heilige Geest.

In een verwarde wereld, waar zelfs de meest fundamentele waarden langzaam in twijfel worden getrokken, kan alleen de Geest van God ons leren te onderscheiden en wijs te handelen.

We zien immers dat zelfs degenen die in de nabijheid van Jezus zijn, in één situatie (wanneer Jezus niet wordt geaccepteerd in een Samaritaans dorp), toegeven aan hun eigen menselijke emoties en in staat zijn tot afwijzing en woedend reageren op een belediging (Lucas 9:51-56). ”Je weet niet wat voor geest er in je woont!”:  berispt Jezus hen. Omdat de Geest van God geen verpletterende, maar een opbeurende, levend gevende Geest is die werkt aan vrede onder mensen. Zij die door de Geest van God worden geleid, zijn zonen van God, zegt de apostel. (Romeinen 8:14), naar wiens verschijning de wereld reikhalzend uitkijkt (Romeinen 8:19). Want ze weten, dat ze tot iets anders geroepen zijn. In een wereld waar de mens de wolf van de mens is, belijden ze stoutmoedig met christelijke zachtmoedigheid: niet met geweld en niet met macht, maar met de Geest van God (Zacharia 4:6),  kan alles bereikt en gerealiseerd worden onder de mensen. Niet alleen voor nu, maar in de eeuwigheid.

We bidden dat de Heer jullie zijn Heilige Geest zal geven, zodat jullie door zijn kracht de moed zullen hebben om getuigen te zijn waar Hij jullie heeft geplaatst!

Namens de Gereformeerde kerkgemeenschap van Biharvajda / Vaida,

een gezegend feest toegewenst!

Hartelijke groeten,

ds. Endre Kondor