Bij de diensten

De volgende zondagen mag ik voorgaan in de Oase.

Op zondag 4 juni staat Matteüs 28: 16-20 op het rooster van Kind op Zondag. Het thema is: Zo gaan wij verder.

Op zondag 11 juni staat Matteüs 9:9-13 op het rooster. Het thema is: Vrienden van Jezus.

Samen een dienst voorbereiden

Op zondag 11 juni mag ik voorgaan. Het zou mooi zijn om met een aantal gemeenteleden deze dienst voor te bereiden. Wij lezen samen de tekst van de zondag en kijken naar de liederen. U kunt ook ideeën inbrengen.

Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom op maandag 5 juni om 10 uur op mijn werkkamer. Wilt u zich even opgeven als u mee wilt doen? Dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen (via mail. ah.boschma@hetnet.nl   of telefoon 06-42381409)

Er staat uiteraard ook koffie of thee voor u klaar.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Udomien van Halsema-Tuntler

Op donderdag 11 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid Udomien van Halsema-Tuntler in de leeftijd van 87 jaar.  Zij was sinds 24 februari 2016 weduwe van Gerard van Halsema. Zij woonde in Nijlânstate. Ze kregen drie kinderen: Frans, Roelien en Diederik.

Udomien is op 3 juni 1935 in Grijpskerk geboren.  Later verhuisde ze naar Amsterdam en dat was eerst wennen.  Ze voelde zich aanvankelijk een buitenstaander, omdat ze uit Groningen kwam. Ze ging naar het gymnasium en daarna ging ze rechten studeren aan de VU te Amsterdam. Daar leerde ze Gerard kennen. Ze gingen trouwen en Udomien heeft haar studie niet afgemaakt.

Na verschillende woonplaatsen in het Westen, verhuisden ze naar Leeuwarden waar Gerard werkte aan het Gerechtshof.

Udomien was een groot liefhebber van zang en muziek. Ze werd in Leeuwarden lid van het Toonkunstkoor en ze zong ook mee in de cantorij van de Oase. Bach was haar favoriete componist en ze zei vaak: Geen dag zonder Bach. Ze luisterde ook graag naar muziek. In Nijlânstate werd ze omringd door haar CD-verzameling en haar boeken.

Ze las veel en was ook zeer betrokken op de wereld. Ze had een bijzondere interesse in de Tweede wereldoorlog en het raakte haar diep dat mensen elkaar zoveel verdriet en pijn aan kunnen doen. Ook de recente oorlog in Oekraïne raakte haar diep. Zoals de kinderen het verwoordden was zij als de reus Atlas die de hele wereld op haar schouders torste.

Ze was ook zeer bewogen met de dieren. Als dieren hulp nodig hadden dan had zij altijd plaats.

Ze is ook in onze gemeente zeer actief geweest. Ze is o.a. ouderling geweest.

Toen haar man in 2016 overleed werd het stiller voor haar. Haar gezondheid werd ook steeds kwetsbaarder. Vorig jaar september viel ze en moest ze naar het ziekenhuis. Na een periode van revalideren kon ze weer naar huis, maar het ging moeizaam. Op 11 mei is zij omringd door haar kinderen overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 17 mei in de Oase. Op bijzondere wijze deelden alle kinderen herinneringen met ons aan hun moeder en haar broer vertelde over haar vroege jeugd. In de dienst klonk ook het “Erbarme dich” van Bach. Dat klonk, zo beleefde Udomien dat, voor heel de wereld die in nood is.

Wij lazen Psalm 42 over het verlangen naar God. Het is de Psalm van de dubbelheid. Het gaat over zoeken en verlangen naar God en toch ook weten dat God ons vasthoudt. In dat vertrouwen hebben wij Udomien uit handen gegeven.

Mogen de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder haar verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op zaterdag 20 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid Ytje Klaaske  Greidanus-Stroosma in de leeftijd van 92 jaar.  Ze was sinds 28 februari 2023 weduwe van Wieger Greidanus.

De uitvaart is donderdag 25 mei om 14.00 uur in de Anna Tsjerke in Winsum.

Wij willen de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toewensen. In de volgende Geandewei zal een “in memoriam” worden opgenomen.

Naast dat wij hier zorg noemen wil ik ook een vreugdevol bericht met u delen.

Op 26 april kreeg ons gemeentelid Teake Posthuma een lintje uitgereikt in Nijkleaster te Jorwert.  Een bijzonder moment waar ook onze gemeente in mocht delen. Helaas kon ik zelf niet aanwezig zijn, omdat ik ver weg was op vakantie. Maar via de mail heb ik toch ook mee mogen leven met dit bijzondere moment. Teake, namens onze gemeente van harte gefeliciteerd, fan herte lokwinske, met deze koninklijke onderscheiding.

Wij denken ook aan allen die thuis ziek zijn of zorg kennen. Veel kracht toegewenst.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Jubileum

Op 27 mei mogen Theo en Gera Boelens-Douma en hun naasten vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Een hele fijne en feestelijke dag gewenst.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de kerkdienst bij een gemeentelid/leden gebracht wordt.

Op 14 mei gingen de bloemen naar dhr. Ulbe Boes Goutum 

Op 21 mei werd er een mooi boeket naar mevr. Aagje Span K gebracht.

De bloemencommissie.

Koffie/thee inloopochtenden in juni.

Tijdens de zomermaanden gaan de koffie/thee inloopochtenden twee keer in de maand gewoon door op de eerste woensdagmorgen en de derde woensdagmorgen. In de maand juni bent u van harte welkom op 7 juni en 21 juni vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Tijdens deze morgens is er volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Dus loop gerust eens even binnen. Op 19 juli hopen wij aansluitend weer een lunch te organiseren. Dus zet u deze datum ook alvast in uw agenda. Hopelijk tot ziens op één van koffiemorgens.

Contact: Janny de Dreu, tel.  2801387

Picknick 2 juli in de Groene Ster

Het is weer tijd voor een leuke activiteit voor de jongere gemeenteleden! Daarom organiseren we op zondag 2 juli een picknick. Als locatie hebben we voor de Groene Ster gekozen, in de buurt van de kiosk.  We vertrekken 11.30 uur met eigen vervoer vanaf de Oase.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf voor eten en drinken zorgt, en dat we dat met elkaar delen. Ook is het handig om zelf een kleed of stoeltje mee te nemen, en wat te spelen voor de kinderen. We hopen natuurlijk op mooi weer. Als het regen wijken we uit naar de vijverzaal. .

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 28 juni op te geven via lunchoase@gmail.com.

Agenda.

5   juni        Kleine kerkenraad                         19.30 uur

5 juni           Voorbereiden dienst 11 juni          10.00 uur

7   juni        Koffiedrinken                                 10.00 uur

21 juni         Koffiedrinken                                    10.00 uur

2 juli             Pick nick                                            11.30 uur

19 juli           Koffiedrinken en lunch                  10.00 uur

Wijzigingen voorbehouden.