Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 11 juni naar mevr. H.Duijff-van der Hout

Op 18 juni naar Harry en Gé de Goede

Op 25 juni naar mevr. J.Steenstra-Hettema

In de zomermaanden zal er steeds in de dienst worden gevraagd wie van de gemeenteleden de bloemen weg wil brengen.  Dit is i.v.m. de vakantie van de bloemengroep mensen

Helma Feenstra

Vakantieperiode

In juni waren de temperaturen af en toe al tropisch en velen in onze gemeente hebben toen al vakantie gehad. Binnenkort beginnen de schoolvakanties en dat heeft vaak ook invloed op velen van ons. 

Sommigen gaan weg, soms dichtbij en soms ook veraf. Voor anderen is het misschien een moeilijke tijd, omdat zij vanwege hun financiële situatie of gezondheid niet op vakantie kunnen gaan. Dan is het soms extra stil, omdat de naasten er vaak niet zijn. Dat kan moeilijk zijn. Voor anderen zijn de vertrouwde mensen van de thuiszorg er niet en is het allemaal even wennen. Dan is vakantietijd een tijd van ontregeling.

Voor weer anderen is het juist een tijd om even op adem te komen en volop tijd te hebben en te genieten.

Ik wil u allen of sterkte toewensen in de komende weken of ik hoop dat u geniet van de vrije tijd.

Ik ben zelf van 21 juli tot 13 augustus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopmorgen 19 juli vanaf 10.00 uur met aansluitend een lunch.

Op woensdagmorgen 19 juli 2023 hopen wij weer een lunch te organiseren aansluitend aan de koffie-inloopochtend. Wij vragen hiervoor een bijdrage van 3 euro. Graag willen wij dat u zich van te voren opgeeft bij Janny de Dreu tel. 2801387  of via de email: dreudec@gmail.com. Opgeven kan tot 16 juli.

Er ligt ook een intekenlijst in de kerk, waarop u uw naam en telefoonnummer kunt vermelden. Als het erg warm is boven de 30 graden wordt de lunch uitgesteld en is er alleen de koffie-inloopochtend.

Graag tot ziens en van harte welkom!