Aandacht voor elkaar

Op 19 juli is van ons heengegaan ons gemeentelid Anna Hoekstra-Broersma in de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde in Parkhove (voorheen aan het Mannagras 12). Zij was sinds 9 december 2021 de weduwe van Siep Hoekstra.

De laatste tijd was zij ernstig ziek. Ze werd zeer trouw bijgestaan door haar zoon Simon.

De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op woensdag 29 juli in het Crematorium in Goutum.  

Wij willen de kinderen Simon, Dirk en Dorien veel kracht en sterkte toewensen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Wij denken ook aan allen die bezig zijn met behandelingen en/of thuis ziek zijn. Veel krachten sterkte gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

Jubileum

Op 10 augustus hoopt echtpaar Constandse-Fokkema te gedenken dat zij 50 jaar geleden getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Een fijne en feestelijke dag toegewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op 2 juli naar dhr. Andries en Joke Hoekstr.

Op 9 juli naar dhr. S ten Brug

Op 16 juli naar Etsje en Teake  Posthuma

Namens de bloemencommissie, Helma Feenstra

Terugblikken: Een zondag met een gouden randje.

Op zondagmorgen 2 juli mochten wij eerst genieten van een mooie dienst opgebouwd rond liederen en teksten van Huub Oosterhuis. In deze dienst werd veel gezongen en naar muziek geluisterd. Daarom hadden wij er ook voor gekozen om de kindernevendienst rond het thema muziek op te bouwen. Als wij aan muziek denken, kom je al snel bij David uit, die harp kon spelen en ook op de fluit, zoals je in verschillende liedjes kunt horen. Wij vertelden over David, luisterden naar een lied, gingen zelf ook muziek maken en knutselden daarna een schudkoker, die ook nog eens mooi werd versierd. Terug in de dienst mochten de kinderen deze tijdens het laatste lied laten horen en op deze manier meedoen. Enthousiast leverden de kinderen zo hun bijdrage aan de dienst.

Na de dienst en nog even koffiedrinken met elkaar gingen wij op weg naar de Groene Ster met een aantal gezinnen met kinderen, jongeren en nog een paar belangstellenden om daar gezellig met elkaar te picknicken. Gelukkig troffen wij prachtig weer, stoeltjes werden uitgestald en kleedjes uitgerold. Op een paar tafels werden de meegebrachte lekkernijen neergezet. Iedereen had zijn of haar best gedaan om wat lekkers mee te nemen, dat wij weer met elkaar konden delen. Er was genoeg voor iedereen en zelfs nog over. De kinderen konden naar hartenlust spelen met de meegebrachte speelattributen en anderen zaten gezellig met elkaar te praten. Het was een mooie manier om elkaar nog weer wat beter te leren kennen en dit verbindt. Dankbaar kijken wij terug op deze mooie zondag. Mooi dat je zo met elkaar jong en oud samen kerk kunt zijn, niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten.

Picknick Groene Ster

Afbeelding 1 van 7

Janny de Dreu

Vooruitkijken

Op zondag 27 augustus hoop ik weer voor te gaan en dan vieren wij een bijzondere dienst. Dan zal Margreet Tromp-Stadig bevestigd worden als ouderling. Wij zijn blij dat Margreet de kerkenraad en ons pastorale team komt versterken.

Op zondag 17 september vieren wij als gemeente de startzondag. Wij volgen het jaarthema van de Protestantse kerk: Ga mee!

Wij zullen een bijzondere viering houden en ook weer samen lunchen. Een dag om alvast vast te zetten in de agenda.

Als deze Geandewei uitkomt heb ik vakantie.  Ik ben tot 13 augustus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee- inloopochtenden in augustus.

Zomertijd-vakantietijd. Veel mensen zijn ondertussen in vakantiestemming en trekken erop uit. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. Daarom gaan wij tijdens de zomermaanden gewoon door met de koffie/thee-inloopochtenden op de eerste en de derde woensdagmorgen in de maand, in augustus is dat op 2 en 16 augustus vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Wij hebben zelfs op 19 juli aansluitend aan het koffiedrinken een gezellige lunch gehad met elkaar met soep, broodjes en heerlijke fruitspiesen, gemaakt door één van de deelnemers.

Er werd gezellig gepraat en gelachen met elkaar, wij hebben een aantal liederen gezongen en naar een mooi gedicht geluisterd. Het zijn vaak de eenvoudige dingen, die al kun je niet ver weg en grote reizen maken je het gevoel geven, dat je er toch even lekker uit bent.

Ook al is het soms maar even een kopje koffie/thee drinken op de koffiemorgen en luisteren naar de verhalen van elkaar. Dus loop gerust eens even binnen.

Van harte welkom!

Contact: Janny  de Dreu, tel. 2801387