Startzondag 17 september 2023

Op zondag 17 september vieren wij onze Startzondag met als thema: Ga mee!

De opzet is ongeveer gelijk aan vorig jaar.

  • Van 9.00 -9.45 uur gaan wij samen koffiedrinken.
  • 9.45 uur start de kerkdienst.
  • 10.45/11.00 is ruimte voor een hapje en drankje
  • Van 11.45-12.30 uur kunt u kiezen voor verschillende activiteiten:  Zingen in de kerkzaal, een quiz, een meditatieve wandeling, creatief bezig zijn en voor de kinderen is een springkussen en ze mogen ook mee knutselen. En natuurlijk mag u ook samen gezellig praten.
  • Na de activiteiten staat er een heerlijk lunchbuffet voor ons klaar.
  • Na de maaltijd sluiten wij de startzondag af.

Ik hoop dat wij samen een feestelijke start mogen hebben.

Mede namens de voorbereidingsgroep,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Jan en Jikke Bouwma-Visser.

Twintig dagen na elkaar zijn ze overleden na een zeer werkzaam leven. Samen 70 jaar getrouwd, en 94 en 95 jaar oud.

Dat het niet altijd gemakkelijk is geweest, is het feit dat zij 3 van hun 4 kinderen overleefd hebben.

Dochter Nammie overleed 18 dagen eerder dan heit, na een periode van 7 jaar aan behandelingen tegen kanker. Dat was voor mijn ouders geen gemakkelijke tijd, die afgewisseld werd door tegenslagen, maar ook hoop op weer een nieuw medicijn.

2 jaar geleden kwam hun jongste zoon Addy plotseling te overlijden, en 12 jaar eerder, ook plotseling, hun zoon Wybren.

En toch zaten ze niet bij de pakken neer. “Wy moatte wer fierder”. “It is sa’t it is”. Wij konden er ook goed met elkaar over praten. “En wy witte by Hwa wy ús soarchen del lizze kinne. “

Heit en mem hebben beide heel hard gewerkt. Heit als timmerman en later als zelfstandige, en mem die werkhuizen had, en bij de bejaardenhulp was in Wergea.

Ze begonnen samen in Pietersbierum en zijn 5 x verhuisd naar een steeds grotere woning, die elke keer eigenhandig in de avonduren verbouwd werd.

Heit heeft veel bungalows in het Âldlân en Nijlân gebouwd.

De langste tijd hebben zij in Wergea gewoond en daarna in Wurdum.

Ook op kerkelijk gebied waren zij beide vrijwillig aktief. Heit bij het verbouwen van de kerk in Warten en Wergea. En later in Wurdum zette hij zich ook weer in als timmerman voor de gereformeerde kerk aldaar. Mem was aktief bij de vrouwenvereniging, wat zeker in die tijd een welkome geëmancipeerde samenkomst van vrouwen was.

In Wurdum konden oudere mensen die hulp nodig hadden, altijd een beroep op mijn mem doen.

Dat mem 4 jaar geleden een hersenbloeding kreeg en in een rolstoel belandde, was dan ook een hard gelag voor een vrouw die altijd zo zelfredzaam was geweest.

Heit zat inmiddels ook in een rolstoel en beide hadden zij 24-uurs zorg nodig in Erasmus.

Hoewel zij daar tevreden woonden, vonden zij het niet altijd gemakkelijk, en had vooral mem een sterke wens om opgenomen te worden in het “Vadershuis”.

Dat het zo snel na elkaar was, had ik niet verwacht. Maar dat hun wens nu vervuld is, daar heb ik vrede mee.

Het afscheid van zowel heit als mem heeft plaatsgevonden in het crematorium in Goutum op 31 juli en 17 augustus 2023.

Geheel verzorgd door mooie liefdevolle woorden van kinderen en kleinkinderen, en omke- en muoikesizzers. Hun favoriete liederen werden (live) gezongen en gespeeld, en de getoonde foto’s werden door velen met een glimlach aanschouwd.

Ik wil alle mensen die op wat voor manier ook iets betekend hebben voor mijn ouders, in de periode dat zij in Erasmus woonden, van harte bedanken.

De vele bezoekjes en aandacht, ook in de vorm van lieve kaartjes, deden hen goed.

Dank, dank daarvoor!

Met hartelijke groet,

Froukje Andringa-Bouwma

Aandacht voor elkaar

Dhr. D. Feenstra  is in de afgelopen weken geopereerd in het MCL. Het is spannend of de operatie het gewenste effect zal hebben. Wij hopen op een goed vervolg.

Dhr. F. Holt is in het UMCG geopereerd. Gelukkig is de operatie goed verlopen. Veel sterkte gewenst.

Voor de vakantie is de Paaskaars van dit jaar gegaan naar mevrouw Ellie Koerts-Heeringa .  Deze groet van licht wilden wij aan haar geven. De kaars heeft inmiddels een plekje gekregen in haar huis.

Wij denken ook aan allen die thuis zorg hebben en niet met name worden genoemd. Veel sterkte gewenst.

Een hartelijke groeten voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Lieve mensen

Afgelopen maanden liet mijn gezondheid sterk te wensen over.

Even leek het erop dat het niet goed met me zou aflopen.

Mede dankzij een uitstekende medische begeleiding van o.a. het UMCG in

Groningen is de longkanker en de daar mee samenhangende bloedziekte

bestreden en onder controle gebracht. 

Vanuit de Oasegemeenschap maar ook daarbuiten hebben we vele kaarten,

appjes, telefoontjes, bezoekjes, bloemen en attenties als blijk van medeleven

mogen ontvangen. We waren diep onder de indruk van deze belangstelling.

Hartelijk dank daarvoor!!

Met een warme groet,

Harry en Ge de Goede

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 13 augustus naar mevr. Janny Dijkstra

Op 20 augustus naar mevr. Bergstra -Hummel

Op 27 augustus naar Frits Holt

Namens de bloemengroep Helma Feenstra

Diensten Abbingahiem

Elke laatste zondag van de maand is er een kerkdienst in Abbingahiem. Meerdere voorgangers en kerken/gemeenten werken aan de diensten mee. Wij mogen als gemeente ook twee diensten verzorgen. Op vrijdag 29 september mag ik de dienst daar leiden. Het begint om half 4. Een mooie manier om zo contact te hebben met gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Ds. Anne Henk Boschma

Vorming en toerusting: Paulus, vrouwenhater of feminist?

Dit seizoen willen wij samen een paar Bijbelse thema’s bespreken. De eerste bijeenkomst gaat over Paulus. Ik heb de titel wat sterk aangezet, want over Paulus zijn veel misverstanden. Het lijkt dat Paulus nogal forse uitspraken doet over vrouwen die heel lang effect hebben (gehad) in de kerk. Maar hebben wij Paulus wel goed begrepen? Over die vraag willen wij ons buigen. 

U bent van harte welkom op donderdag 5 oktober om 10.00 uur in de Oase. Wij sluiten de ochtend om uiterlijk 11.45 uur.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksmiddag

Op woensdag 27 september begint de eerste themagespreksmiddag weer om 14.00 uur in de Oase. Elke laatste woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. Er is een vaste kerngroep, maar soms schuiven mensen ook voor een keer aan. Dat is allemaal mogelijk. De middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Het thema van deze middag is “Kaarten op tafel”. Aan de hand van kaartjes gaan wij met elkaar in gesprek.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Pastoraat: op weg met elkaar seizoen 2023/2024

Het is september, de herfst in aantocht en wij blikken ondertussen alvast vooruit op het nieuwe seizoen 2023/2024. De eerste activiteiten staan alweer gepland.

Voor de jongeren staat er een uitstapje op het programma op zaterdagmiddag 7 oktober. Het plan is om een bezoek aan het Waddencenter op de Afsluitdijk te brengen. Het is een interactieve tentoonstelling, er valt inderdaad van alles te beleven, te zien, te horen en te voelen: water, wind, vissen en vogels enzovoort. Wij vertrekken om 13.30 uur bij de Oase en als wij terugkomen, gaan wij met zijn allen pannenkoeken eten. Opgeven kan via het bekende mailadres voor activiteiten lunchoase@gmail.com

Er staan twee inloopavonden voor jongeren op het programma, die een informeel karakter hebben om met elkaar kennis te maken. Op woensdagavond 11 oktober en donderdagavond 19 oktober vanaf 19.30 uur is iedereen vanaf 18 tot en met 35 jaar welkom. De betreffende jongeren krijgen ook zelf nog een uitnodiging. Want om een beetje zicht te hebben op hoeveel mensen wij kunnen verwachten, is het wel fijn, als je je van te voren aanmeldt bij ds. Boschma.

Kerkdienst op middag: de eerstvolgende dienst staat gepland op vrijdagmiddag 20 oktober om 15.00 uur in de Oase met koffiedrinken na afloop.

Binnenkort volgt hier nog meer informatie over.

Themagespreksgroepmiddagen: deze gaan ook weer van start. De eerste is op woensdagmiddag 27 september om 14.00 uur in de Vijverzaal in de Oase.

Wij hopen met elkaar op een mooi en gezegend seizoen en hopen elkaar bij de één of andere activiteit te kunnen begroeten.

Janny  de Dreu-van der Laan

Koffie/thee-inloopochtenden in september.

Op de woensdagen 6 en 20 september staat de koffie/thee weer klaar in de Vijverzaal van de Oase. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wij willen ook alvast meedelen, dat er op 4 oktober weer gelegenheid is om te sjoelen.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387