Bij de diensten

Op zondag 10 december gaat onze oud-voorganger ds. D. G. Posthuma voor. De lezing van Kind op zondag is Johannes 1:19-28.

Op zondag 17 december mag ik voorgaan en wij vieren dan samen de maaltijd van de Heer. De lezing van deze zondag is Jesaja 65: 17-25.

Kindernevendienst in de adventsweken op weg naar kerst en de kinderkerstnachtdienst.

Als u dit lees is de eerste adventszondag al geweest. Tijdens de diensten op deze adventszondagen is er kindernevendienst en elke zondag is er bijzonder bezoek. Wij volgen het thema van Kind op Zondag: “Weet je hoe laat het is”? In de laatste Ruimte heeft onze predikant Ds. Anne Henk Boschma al een uitgebreide overdenking bij dit bijzondere tijdloze thema geschreven. In de adventsdiensten steken de kinderen de kaarsen aan, zingen we een projectlied en komt er elke week een bijzondere bezoeker langs.  

Op de laatste adventszondag is er om 19.00 uur de kinderkerstnachtviering in de Oase. Een viering die tijdloos is, elk jaar terugkomt en dat al vele jaren, gedurende een lange tijd. Tijd is immers relatief en verwachten en hoopvol zijn past daarbij. Vertrouwen houden en met elkaar vieren dat er lichtpuntjes blijven en liefde altijd overwint.

Namens de kindernevendienst leiding,

Minke Koornstra

Zingen op de Kerstmorgen

Op de Eerste Kerstdag 25 december hopen wij samen een feestelijke dienst te houden. Het zou mooi zijn als er wat extra muzikale inbreng is in deze dienst. Wij willen daarom proberen met een groepje gemeenteleden te zingen. Iedereen kan/mag meedoen.

Wij hebben maar twee oefenmomenten, want het was zoeken naar een goed tijdstip. Wij passen het programma daarop aan.

Wij oefenen op zaterdag 16 en 23 december om 16.30 uur in de Oase.

Als het mogelijk is, wilt u zich dan even opgeven, dan kunnen wij inschatten hoeveel mensen er mee doen. Dat kan via de telefoon 06-4381409 of via de mail ah.boschma@hetnet.nl

Ik hoop dat het door kan gaan.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

De bloemen uit de Oase gingen als een bemoediging op zondag 19 november naar Joke Hoekstra-Kuperus.

En op zondag 26 november kreeg Simon Hoekstra het boeket uit de kerk.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Agenda.

11    december    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

18    december    College van Diakenen                 19.30 uur

20    december    Koffieochtend                             10.00 uur

24    december    Kinderkerstdienst                        19.00 uur

26    december     Evangelisatiekoor                        10.00 uur