Bij de diensten

Op zondag 14 januari gaat ds. L.H. Westra uit Lollum voor en staat Johannes 2:1-11 op het rooster.

Op zondag 21 januari gaat ds. Anne Henk Boschma voor en staat Marcus 1:14-20 op het rooster

Bloemengroeten

In de adventsweken stonden er steeds 2 boeketten in de Oase die na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht werden als een blijk van medeleven.

Op 17 december kregen Aly en Tseard  Kramer een boeket en ook  mevr. B. de Groot-Jaarsma.

En op 24 december gingen de bloemen naar :

Doede en Lies Wiersma en naar mevr. Hekstra .

Met de kerst kregen Kor en Tine Reitsma en ondergetekende een kerststukje.

Anneke Tiemersma en Arjen Nauta kregen op oudejaarsdag het boeket uit de kerk

Helma Feenstra

Tasjes Oekraïnse kinderen.

Op een zondagmorgen, enkele weken geleden, na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken werd spontaan het idee geboren om iets te doen voor de Oekraïnse kinderen die in de school “De Weide” zitten, dus vlakbij onze kerk.

Daarom gingen wij eerst contact zoeken met de directeur van de school “De Zonnebloem”. Deze school maakt wel gebruik van het schoolgebouw van “De Weide”, maar staat op zichzelf. Er zitten momenteel 60 kinderen op “De Zonnebloem”.

De directeur was meteen enthousiast en in overleg werd besloten cadeautasjes te maken voor de kinderen. Zij vond het een mooi idee om deze met de kerstviering uit te delen.

De diaconie wilde ook meteen haar medewerking geven en stelde geld beschikbaar en wij ontvingen spontaan ook nog een gift. Met een paar mensen uit de diaconie gingen wij speelgoed uitzoeken om de tasjes te vullen. Voor de jongens waren er tasjes met dinosaurussen erop en voor de meisjes vlinders. De tasjes konden zij zelf nog inkleuren met de textielkleurtjes, die in de tassen zaten. Voor elke leeftijd was een geschikt cadeau uitgezocht en ook weer voor jongens en meisjes verschillend. Voor de gift, die wij hadden gekregen kon er in elk tasje nog een lekkernij worden gestopt. Daarnaast zat er in het tasje nog een zelfgemaakte kerstkaart, uitnodiging voor de kinderkerstnachtdienst en een Petrus kids kerstboekje.

De directeur nodigde ons groepje uit om bij de kerstviering aanwezig te zijn. Wij kregen een speciaal welkom.  Het was heel bijzonder om dit mee te maken en het enthousiasme te zien waarmee de kinderen hun tasjes in ontvangst namen.

Het was goed om te zien, dat een paar mensen gebruik hadden gemaakt van de uitnodiging om naar de kinderkerstnachtviering te komen.

Wij hopen dat deze kinderen en hun ouders het als een steuntje in de rug hebben mogen ervaren om te weten, dat er aan hen gedacht wordt en met hen meegeleefd wordt vanuit onze kerk, zodat wij toch wat van het Licht van kerst hebben mogen doorgeven.

Het voorbereidingsgroepje: Margriet, Rennie, Fetze en Janny

Kinderkerstnachtdienst

Een traditie van meer dan 40 jaar is kinderkerstnachtdienst in de Oase op kerstavond. Wat was het fijn dat we met zovelen, jong en oud, verbinding mochten ervaren. Er was weer het zingende welkom van gemeenteleden o.l.v. pianist Eddy de Boer.  In de dienst met het thema “Weet jij hoe laat het is”? , kregen we opnieuw bezoek van de klokkenmaker als verteller van het verlangen naar de komst van de Messias. Eindelijk was het tijd voor de geboorte van Jezus en was er een boeiende vertelling van Ds. Anne Henk Boschma met kinderen die spontaan de rollen uit het geboorteverhaal vertolkten. Anouk Gerth van Wijk danste fantastisch op het mooie lied Halleluja en vormden we samen aan het eind van de viering de kring van mensen met voor iedereen een ster met brandende kaars, een ware kring van licht.  

Minke Koornstra

Bedankt

Het jaar 2023 hebben wij afgesloten. Op oudejaarsdag vierden wij een ontroerende dienst. Veel momenten van zorg in de wereld en privé kwamen aan de orde. En wij zochten samen naar woorden van hoop en uitzicht.

Als gemeente hebben wij in het afgelopen jaar heel mooie en bijzondere momenten mogen delen, maar ook moeilijke.  Wat is het belangrijk om dan samen die verbondenheid te voelen en met elkaar mee te leven.  Dank voor die betrokkenheid.

Nienke en Ik willen u allen ook een gezegend nieuwjaar toewensen. Bedankt ook voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen. Prachtig.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Vooruitblik op bijzondere activiteiten en diensten

Nieuwjaarsbijeenkomst in Abbingahiem

De afgelopen jaren hadden wij regelmatig als wijk Oost een bijeenkomst voor de bewoners van Abbingahiem. Nu doen wij dat wat minder vaak, omdat er elke maand een dienst is, waar wij ook graag aan meedoen. Op 26 januari, 15.00 uur, mag ik daar de dienst weer doen.

Toch willen wij als leden uit Oost ook nog één keer per jaar een ontmoeting hebben met de bewoners van Abbingahiem. Daarom hebben wij gekozen voor een nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 12 januari om 15.00 uur in Abbingahiem. Wij gaan samen zingen en in gesprek over een Bijbelgedeelte. En natuurlijk gaat het ook om ontmoeting. Samen met de vrijwilligers in Abbingahiem hoop ik u te ontmoeten.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen 16 januari 2024

Deze keer niet op woensdagmorgen, maar hebben wij op dinsdagmorgen 16 januari koffie/thee-inloopochtend. Iedereen is van harte welkom vanaf 10..00 uur tot 11.30 uur. Wij hebben de woensdagmorgen verplaatst naar de dinsdagmorgen in verband met het eetcafé op woensdagavond. Dit is eerst een proef tot en met mei. Het is ook een mooie gelegenheid voor mensen, die misschien niet op woensdagmorgen kunnen, maar wel op dinsdagmorgen. Van harte welkom!!!! Op woensdagmorgen 7 februari staat er weer bingo op het programma, dus noteert u ook alvast deze morgen. Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer op veel mooie ontmoetingen en gesprekken.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Themagesprekmiddag

Op woensdag 24 januari is de volgende Themagespreksmiddag om 14.00 uur in de Oase.

De vorige keer hebben wij over het gebed gesproken. Daarbij kwam een nieuwe vraag naar voren. De groep wilde graag de volgende bede van  het “Onze Vader” bespreken:  “en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”.  Dit zijn woorden waar sommigen mensen veel vragen bij hebben. Wij willen samen op zoek gaan naar de betekenis van deze bede.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Kom je lunchen op 28 januari 2024?

In februari afgelopen jaar hebben wij gezellig met elkaar geluncht. Wij willen deze traditie, die wij toen weer hebben opgepakt graag voortzetten en daarom hebben wij opnieuw een datum in het nieuwe jaar geprikt.

Wij willen graag na afloop van de dienst en het koffiedrinken op 28 januari 2024  een lunch organiseren voor de jongere gemeenteleden  en iedereen die zich jong voelt

 Voor de kinderen is er iets leuks te doen. Ook is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst.

We zorgen voor soep, drinken en iets lekkers. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen iets meeneemt dat we met elkaar kunnen delen. Daarbij geldt: neem mee wat jij/jullie ongeveer eten,

zodat we niet teveel overhouden!

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 24 januari op te geven via lunchoase@gmail.com

Kerkdienst op middag.

Onze eerste kerkdienst op middag in het nieuwe jaar staat gepland op vrijdagmiddag 16 februari 2024 om 15.00 uur in de Oase met onze eigen voorganger ds. A.H. Boschma. Wij willen u hier alvast op attenderen, zodat u deze in uw agenda kunt zetten. In de volgende Geandewei hopen wij hier nog iets meer over te vertellen.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387 (vervoer, indien nodig)

Agenda

12    januari          Nieuwjaarsviering in Abbingahiem             15.00 uur

16    januari           Koffieochtend                                                      10.00 uur

18    januari           College van Diakenen                                        19.30 uur

22    januari           Algemene Kerkenraad                                    19.30 uur

24    januari           Themamiddag                                                     14.00 uur

26    januari           Vering Abbingahiem                                     15.00 uur

28    januari           Jongerenlunch                                                     12.00 uur

31    januari           Werkgroep Toerusting                                      19.30 uur

16   februari         Middagviering Oase                                      15.00 uur