Bij de diensten

Op zondag 11 februari hopen wij samen de Maaltijd van de Heer te vieren. In deze dienst gaat ds. Anne Henk Boschma voor.  Wij gaan samen Marcus 1:40-45 lezen.

Op vrijdag 16 februari is er een extra middagdienst voor allen die op zondagochtend moeilijk naar de kerk kunnen. Wij zullen in deze dienst samen ook het Heilig Avondmaal vieren.

In deze dienst lezen wij Lucas 5: 27-35 over de roeping van Levi.

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. De lezing van de zondag is Marcus 1:12-15 (De verzoeking in de woestijn). In deze dienst gaat ds. V. Top uit Sneek voor.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven: Op 21 januari naar fam. Klooster en op 28 januari naar dhr J J Timmermans.

Helma Feenstra

Vorming en toerusting:  Kiezen voor het leven (De Thora).

In oktober hadden wij een ochtend over Paulus. Is hij nu vrouwonvriendelijk of juist echt geëmancipeerd. Wij ontdekten in de teksten dat het toch echt het laatste is. Al verstaan wij dat niet altijd.

Na een gedeelte uit het Nieuwe Testament, volgt deze keer een gedeelte uit de Thora. Wij gaan samen Deuteronomium 30 lezen en bespreken. Het gaat om een oproep om voor het leven te kiezen. Wat betekent dat? Wat wil de Thora ons daarbij zeggen?

Wij komen op donderdag 15 februari om 10 uur samen in de Oase. U hoeft niets voor te bereiden of meen te nemen. Wij beginnen om 10 uur en sluiten om uiterlijk 11.45 uur de ochtend af. Er staat koffie of thee voor u klaar.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksmiddag

Op woensdag 28 februari wordt de themagespreksmiddag gehouden vanaf 14.00 uur in de Oase (tot 15.30 uur). Als groep hebben wij gekozen om samen na te denken over het begrip

“zonde”. Dat is een beladen en belast woord, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld en hoe heeft het doorgewerkt in de kerk en in de levens van mensen. Kortom genoeg om samen in gesprek te gaan en te zoeken naar de betekenis van dit woord.

Graag tot ziens,

Anne Henk Boschma

Vakantie

Vanaf 17 februari tot 25 februari heb ik vakantie en ben ik afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

12     februari           College van Kerkrentmeesters                            19.30 uur

15     februari           Werkgroep Toerusting                                          10.00 uur

15     februari           College van Diakenen                                           19.30 uur

16     februari           Viering voor ouderen                                           15.00 uur

20     februari           Koffieochtend                                                        10.00 uur

21     februari           Eetcafé                                                                     18.00 uur

28     februari           Themamiddag                                                         14.00 uur       

(Wijzigingen voorbehouden).