Bij de diensten

Op zondag 10 maart gaat ds. A.H. Westra uit Sneek voor. Op het rooster van Kind op Zondag staat dan de lezing uit Johannes 6:4-15 

Op woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid en gaat ds. Anne Henk Boschma voor in een korte vesper. Aansluiten is er een gemeenteavond. 

Op zondag 17 maart gaat ds. Anne Henk Boschma voor en dan staat op het rooster Johannes 12:20-33.

In memoriam Janna Wilhelmina Berendina Hazekamp

Op 11 februari is ons gemeentelid Janna Wilhelmina Berendina Hazekamp, roepnaam Jannie, overleden in de leeftijd van 93 jaar. Ze woonde aan de Nijlânsdyk 129b.

Ze is op 20 maart 1930 in Leeuwarden geboren, zoals ze zelf omschreef in een ambtenarengezin. Ze had één zus die 9 jaar ouder was dan zij.

Haar vader werkte op de burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden en daar wilde Jannie ook graag werken. Nadat ze de middelbare school had afgerond was daar geen vacature en dus ging ze werken bij een verzekeringsmaatschappij. In 1956 zocht ze een nieuwe uitdaging en die vond ze bij de griffie van de rechtbank. Dat vond ze prachtig werk. Ze deed haar werk met passie en met betrokkenheid bij haar collega’s. Ze heeft daar 32 jaar gewerkt en toen moest zij helaas stoppen door problemen met haar gezondheid. Dat was een groot verdriet. Ze kwam in een diepzwart gat terecht en moest een nieuw ritme zoeken.

Gelukkig had ze ook een passie voor muziek. Ze heeft in verschillende koren meegezongen en hield met name van klassieke muziek. Een poosje na haar pensionering kreeg ze helaas stemproblemen en lukte het zingen niet meer. Ook dat was een groot verlies voor haar.

Vanaf haar jeugd was zij betrokken bij de kerk. Toen zij met pensioen ging, heeft zij de kerk met veel inzet en betrokkenheid gediend als ouderling. Ze vond het prachtig werk. Ze was zeer betrokken bij mensen, hulpvaardig, open. Een vrouw die meedacht en meedeed.

Helaas werd de kring van de naasten om haar heen steeds kleiner.  Haar zus overleed en haar nichtje die naar haar was genoemd overleed al jong. Gaandeweg werd haar wereld kleiner en kleiner.

Vanaf 20217 nam haar gezondheid meer af en moest de auto weg. Langzaam leverde ze steeds meer in. Ze wilde ook graag in de kerk nog volop meedoen, maar het lukte niet meer.

Ze wilde zo graag in haar appartement blijven wonen en mede door de thuiszorg en de betrokkenheid van Berend en Frannie Oosterveld is dat gelukt. In haar vertrouwde omgeving is zij op 11 februari overleden.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op vrijdag 16 februari in het uitvaartcentrum in Goutum. Wij lazen de woorden die Jannie zelf had aangegeven uit Psalm 139. God kent ons en is bij ons betrokken en houdt ons vast in tijd en eeuwigheid. In dat vertrouwen hebben wij Jannie uit handen gegeven en gelegd in de handen van God.

Mogen hen die haar missen de nabijheid ervaren van God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

In Memoriam Tinie de Jong – Weidenaar:

 12-06-1937   –   16-02-2024

In Abbingahiem overleed op 16 februari ons gemeentelid Tinie de Jong-Weidenaar, op de leeftijd van 86 jaar. Haar leven begon op 12 juni 1937 in Dokkum. Ze was de tweede van vier kinderen. Tinie ging naar de huishoudschool en heeft daarna nog kort in Beatrixoord in Haren gewerkt, maar heimwee bracht haar weer terug naar Friesland. Ze ontmoette de garnalenvisser Jaap de Jong, waar ze na hun huwelijk in 1957 mee in Peasens-Moddergat ging wonen. Het echtpaar kreeg 6 kinderen: Tineke, Alie, Dirk, Ina, Willy en Froukje. Naast haar gezin en het huishouden heeft Tinie altijd hard gewerkt. Ze hielp haar man in zijn bedrijf, ging werken in de zorg en als schoonmaakster. Haar kinderen hebben goede herinneringen aan haar liefde voor bloemen en planten, haar gastvrijheid, en haar kookkunst. Toen de kinderen hun eigen gezin kregen werd Tinie een trotse meelevende beppe en later ook oerbeppe. Ze genoot van die rol. Na het overlijden van haar man in 1996 verhuisde ze naar Goutum. 

Het geloof is in haar leven altijd heel belangrijk geweest. Ze bezocht trouw kerkdiensten, praatte graag over haar geloof, en ze hield van het zingen van de vertrouwde liederen, zoals Wat de toekomst brengen moge, en Lichtstad met uw paarlen poorten. Haar zorgen bracht ze in haar gebeden bij God. De verhuizing naar Abbingahiem vond ze moeilijk, omdat ze steeds meer zelfstandigheid moest inleveren. Maar het kon niet anders. Gelukkig heeft ze er nog een plezierige tijd gehad, dankzij contacten met medebewoners en personeel, het bezoeken van kerkdiensten, de vele bezoekjes van haar familie. Op 16 februari is ze rustig overleden. Vrijdag 23 februari was de afscheidsdienst in Dokkum. Haar geliefde liederen klonken, er werden dierbare herinneringen en foto’s gedeeld. We lazen de pelgrimspsalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Tinie de Jong-Weidenaar heeft altijd vertrouwd op de hulp van haar Heer. Wij hebben allemaal een weg te gaan, onze levensweg, ons pelgrims pad. Met bergen onderweg, geluk en verdriet, succes en tegenslag. En we mogen weten dat we op die weg op God mogen vertrouwen. Na de dienst is Tinie naar haar laatste rustplaats gebracht. Haar levensweg is ten einde. Dat haar dierbaren hun levensweg mogen vervolgen: wat de toekomst brengen moge, hen geleidt des Heren hand.

Tineke Bosma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente:

op 18 februari  naar familie Papa

op 25 februari naar dhr en mevr. Moed

Helma Feenstra

Huwelijksjubileum

Echtpaar  J.Raukema-IJ. Raukema-Atsma was op 28 februari 60 jaar getrouwd. In de vorige Geandewei had ik dat al vermeld, maar had ik een fout gemaakt in hun naam.

Wij hopen dat jullie een feestelijke dag hebben gehad en alle goeds voor de toekomst. 

Palmpasen 24 maart 2024

In de kindernevendienst met de kinderen Palmpasen stokken maken op palmzondag is al een jarenlange traditie in de Oase. Bij terugkeer uit de kindernevendienst is er altijd de feestelijke rondgang door de kerk met de stokken en het zingen van het Palmpasen lied. De Palmpasen stok met haar versiering kent een diepere symboliek die we ook altijd met de kinderen bespreken. Om deze dienst een extra feestelijk tintje te geven en om de kinderen nog meer bij deze dienst te betrekken is vanuit de taakgroep pastoraat jongeren het plan ontstaan om een projectkoor met kinderen te maken om in deze dienst te zingen. Tsjeard Kramer begeleidt het koortje en er is contact met de Willem Alexanderschool, alles in samenspraak met Ds. Anne Henk Boschma. Er wordt op 15 en 22 maart geoefend in de Oase om 14.30 uur.

Willy, Rinske, Janny, Tine en Minke

Beste zangers en zangeressen van de Oase

Pasen nadert met rasse schreden.

We zouden het leuk vinden wat liederen in te studeren met een groepje gemeenteleden voor de Paasmorgendienst op 31 maart.

Oefenmomenten:

  • Vrijdagavond 15 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur.
  • Vrijdagavond 22 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur.
  • Vrijdagavond 29 maart na de dienst van Goede Vrijdag, dus rond 20.30 uur.
  • Zondagmorgen 31 maart voorafgaand aan de dienst om 08.30 uur.

Van harte welkom om met ons mee te zingen!

Met vriendelijke groet,

Anne Henk en Nienke Boschma

Mededeling werkgroep Amnesty International

Al enige tijd constateren we dat de deelname aan het verstrekken van brieven voor de vrijlating van gevangenen via Amnesty terugloopt. Tevens melden deelnemers ons dat zij actievoeren via de site van Amnesty. De werkgroep heeft daarom besloten haar werkzaamheden op 17 maart stop te zetten. We leven al enige tijd in het digitale tijdperk en daarom bevelen we de deelnemers van de Oase aan, maar ook de lezers van Geandewei, actie te voeren via de site van Amnesty.

Middels uw computer, laptop of mobiele telefoon gaat u naar de site van Amnesty, www.amnesty.nl, en klikt u aan “Kom in actie” en dan wijst de weg zich vanzelf. Deelname is geheel kosteloos en vergt weinig inspanning. Dus kom in actie op het tijdstip, dat u het best schikt!!!!

Rest ons alle deelnemers aan onze maandelijkse actie in de Oase hartelijk te bedanken en nogmaals blijf actie voeren, zoals hierboven is aangegeven!

Met een warme groet,

Immie Siderius

Bokko Tromp

Ge de Goede

Agenda.

11     maart             College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

13     maart             Vesper Biddag Gewas en Arbeid  19.30 uur

13     maart             Wijkavond                                            20.15 uur

19     maart             Koffieochtend                                     10.00 uur

20     maart             Eetcafé                                                   18.00 uur

21     maart             College van Diakenen                       19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).