Bij de diensten

Op zondag 2 juni gaat ds. Anne Henk Boschma voor en staan wij stil bij liederen van Willem Barnard (zie bericht hieronder).

Op zondag 9 juni vieren wij samen het Avondmaal in een dienst van Schrift en Tafel. In deze dienst gaat ds. Anne Henk Boschma voor.  Het rooster geeft een prachtig passende lezing voor deze zondag uit  Handelingen 6:1-7.

Ds. Anne Henk Boschma

Dienst van 2 juni over de liederen van Willem Barnard

Vorig jaar verschenen er drie boeken waarin de liederen van Willem Barnard verzameld zijn en beschreven worden. De titel van deze werken zijn: In Wind en Vuur.  Barnard heeft een enorme invloed (gehad) op de liedcultuur in onze kerken.

Op zondag 2 juni wil ik samen met u liederen van Barnard zingen en toelichten, zoals wij dat ook eerder gedaan hebben bij de liederen van Huub Oosterhuis. De teksten van de liederen nodigen uit tot verdieping en bezinning. In ons “oude Liedboek” stonden al heel veel liederen van Barnard.

De dienst heeft dus een beetje een andere opzet dan u gewend bent.

Ik verheug mij erop.

Ds. Anne Henk Boschma

Wij gedenken

Op 27 april is overleden ons gemeentelid Bokke Meijer in de leeftijd van 89 jaar. Hij was de echtgenoot van Annie Meijer-Bakker. Ze woonden in Erasmus, appartement 210 (en zijn lid van Huizum Oost). Ze waren op 2 april  65 jaar gehuwd en mochten dat ook nog samen vieren. Dat was een dag met een gouden randje.
Bokke heeft jarenlang gevaren als machinist op de grote vaart. Dat was een grote passie. Op de rouwkaart stond ook een foto van één van de schepen waarop hij heeft gewerkt.
Door alle verdriet op deze wereld, vond hij geloven in God moeilijk.
Op vrijdag 3 mei heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgevonden in de Noorderhof te Leeuwarden.
Wij willen zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen veel kracht en sterkte toewensen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Op 11 mei is overleden ons gemeentelid Pieter de Boer in de leeftijd van 92 jaar. Hij was sinds 4 december 2014 de weduwnaar van Adriana de Boer-Kalkman. Hij woonde in Aldlanstate, appartement 530.
Op de rouwkaart staat: Ons hele leven heeft heit ons omringd met zijn liefde en zorg. Wij zullen hem missen, maar de dankbaarheid voor zijn aanwezigheid in ons leven overheerst.
Pieter de Boer heeft ook veel voor de kerk gedaan. Hij is ouderling geweest, Penningmeester en was betrokken bij het studentenpastoraat.
Ook hij had, door alles wat er gebeurde op deze aarde,  vragen over het geloof en God. Dat gaf soms diepe en bijzondere gesprekken. Tot het laatst toe volgde hij wat er in de wereld gebeurde.
De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 17 mei in Andringastate Marsum.
Mogen zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun heit, pake en oerpake verder moeten.

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in moeilijke tijden.

Op 12 mei ging het boeket naar Arjen Nauta en op 19 mei naar Dicky Algra

Helma Feenstra

Koffie/thee-inloopochtenden in juni.

Op woensdagmorgen 5 juni en dinsdagmorgen 18 juni staan de deuren van de Oase weer open voor iedereen, die zin heeft in een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Het is een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten en te luisteren naar elkaars verhalen. Tijdens deze periode gaan er weer veel mensen op vakantie, dit is niet voor iedereen weggelegd en dan is dit toch een mooie gelegenheid om er even tussenuit te zijn. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Tot ziens!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Agenda.

3     juni      Kernkerkenraad                          19.30 uur

5     juni      Koffieochtend                             10.00 uur

18   juni      Koffieochtend                             10.00 uur