Bij de diensten

Op zondag 7 juli gaat onze oud-predikant ds. Douwe Posthuma voor. De lezing van de zondag is Marcus 6:1-6.

Op 14 juli gaat ds. Anne Henk Boschma voor. Waarschijnlijk kies ik op deze zondag niet de lezing van het rooster, maar één van de suggesties/vragen van gemeenteleden. Ik weet het nu nog niet precies.

Op zondag 21 juli gaat ds. Anneke Cluistra uit Makkum bij ons voor.

Ds.  Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht wordt als een groet uit de gemeente en om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt.:

op 9 juni naar mevr. Meijer-Bakker

op 16 juni naar mevr. De Leeuw-Blaauwbroek

Op 23 juni naar dhr. Wijnia

Helma Feenstra

Vakantieperiode

In onze gemeente hebben al verschillende mensen vakantie gehad of ze zijn nu weg. Op 20 juli beginnen de schoolvakanties. Wij zijn nog steeds, door Nienke haar werk, gebonden aan de schoolvakantie. Ik ben van 20 juli tot 19 augustus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).  

Ik merk dat sommige gemeenteleden ook tegen de vakantieperiode opzien. Als je zelf aan huis gebonden bent dan is het soms zo stil in deze weken. Veel bekenden zijn weg en soms heeft men daar ook zorgen over. Als je afhankelijk bent van zorg, dan kan dat ook ontregeld zijn door alle vakantieroosters. Dat alles is kan behoorlijk ingrijpend zijn. Veel sterkte in deze weken gewenst. Gelukkig blijft er ook in de vakantie aandacht voor elkaar vanuit de gemeente.

Voor allen die vakantie hebben. Ik hoop dat u ervan geniet. Even rust en opademen.

Een hartelijk groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopmorgens in juli 2024 en lunch op woensdag 7 augustus.

Tijdens de zomermaanden gaan wij gewoon door met de koffie/thee- inloopochtenden. Vooral als er veel mensen op vakantie zijn, is het fijn, als je zelf niet op vakantie gaat, om toch even te kunnen buurten onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. Zelfs hebben wij voor woensdag 7 augustus een lunch op het programma staan aansluitend aan de koffiemorgen. Daarvoor vragen wij U wel om zich even op te geven bij Janny de Dreu, email: dreudec@gmail.com of tel. 2801387. Ook komt er nog een intekenlijst in de kerk te liggen, waarop men zich kan opgeven. De bijdrage voor de lunch is 3 euro. Op 7 augustus willen wij u ook tijdens het koffiedrinken aan de hand van een fotopresentatie meenemen op reis door een gedeelte van Kroatië om zo toch iets van vakantiegevoel te ervaren. Kees de Dreu vertelt daar het één en ander bij over de geschiedenis van het land. De data voor de koffie-inloopochtenden in juli zijn woensdagmorgen 3 juli en dinsdagmorgen 16 juli vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom!!!!!!!

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387

Agenda

16 juli Koffieochtend 10.00 uur

7 augustus Koffieochtend met lunch 10.00 uur

20 augustus Koffieochtend 10.00 uur

2 september Kernkerkenraad 19.30 uur

4 september Koffieochtend 10.00 uur

10 september College van Kerkrentmeesters 19.30 uur

15 september Startzondag 09.30 uur

17 september Koffieochtend 10.00 uur

18 september Eetcafé 17.30 uur

19 september College van Diakenen 19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).