Bij de diensten

2e Adventzondag 8 december zal Ds. M.E. Vroonland voorgaan.

3e Adventzondag 15 december zal Ds. A. Terlouw uit Dronrijp voorgaan.

Kerkrijders

Zondag 8 december: F.D. Elgersma, tel: 2881380

Zondag 15 december: H. Boersma, tel: 06-29482728

Volg de ster

Het thema van de zondagen van Advent en Kerst is dit jaar “Volg de Ster”. We lezen verhalen uit het Oude Testament over de voorouders van Jezus, die genoemd worden in het Mattheüsevangelie. Met de wijzen uit het Oosten zoeken ook wij de Pasgeboren Koning.

Bij de symbolische bloemschikking: De basis van de schikking is een boomstam als een stamboom. Rond en in deze stamboom staan cactussen, als symbool van kracht, die de voorouders van Jezus lieten zien en als teken van duurzaamheid. De klimop is het symbool van trouw door de eeuwen heen. Iedere zondag verschijnt er een ster met de naam van de voorouder waar het die zondag over gaat om uit te komen bij Jezus, de grote ster.

Bij de 2e zondag: Op onze reis door de tijd komen we enkele STERREN tegen, voorvaderen van Jezus. Deze sterren volgen we. Vorige week zondag was JUDA en vandaag is OBED onze ster.

Een spoor van mensen

die door de eeuwen heen

ons de oorsprong van het

Koningskind laten zien.

Obed, het gezegende kind

van Ruth en Boaz,

mag als dienaar door het leven.

Bron van Licht en Liefde

ontsteek uw licht ook in ons bestaan

zodat wij in uw spoor

verder kunnen gaan.

Namens de Bloemengroep, Helma Feenstra

Wel en wee

In Memoriam Anneke Gros-Yntema

Op 17 november overleed in de leeftijd van 96 jaar Anneke Gros-Yntema. Anneke Gros-Yntema werd in 1923 geboren als enige dochter van Sietske en Titus Yntema en groeide op in een zeer liefdevol gezin. Ze was tijdens haar leven getrouwd gewest met Hendrik Gros, die de hele wereld had verkend als stuurman op zee en daarna in een record tempo zijn studie Werktuigbouw in Delft Cum Laude afgemaakt. Toen hij terugkeerde naar Friesland, ontmoette hij Anneke Yntema, voor wie er geen mooiere provincie bestond dan Friesland. Ze kregen twee kinderen, waaraan ze al haar tijd besteedde. Toen haar eerste kleinkind, Vivian, werd geboren, was ze zeer gelukkig. Ze kwam naar Engeland en genoot van haar zelfstandigheid en de kennis van de Engelse taal die ze op haar geliefde Mulo geleerd had. Maar ze moest terug, omdat in Friesland haar 2de kleinkind Titus onderweg was. Er volgden nog drie kleinkinderen, Alexandra, Vincent en Felix. Toen haar man in 1995 kwam te overlijden, vond ze toch de energie om alleen verder te gaan. Na haar verhuizing naar Aldlanstate deed ze mee aan alle activiteiten die er werden georganiseerd, en ging nog veel op reis. Het was een vol leven, waar ze zeer van genoten heeft met als grote vreugde al haar kleinkinderen en haar achterkleinzoon Luca, die in juli van dit jaar werd geboren en die ze in diezelfde maand in haar armen kon houden. In de afscheidsdienst van Anneke Gros werd vervolgens psalm 23 gelezen en werd o.a. de fuga van Pachelbel gespeeld. We wensen haar kinderen, maar ook alle anderen, die Anneke Gros-Yntema hebben gekend, alle troost en warmte toe om de gaven, die ze van haar hebben gekregen, tot zegen te laten worden. En in dankbare herinnering aan haar zullen blijven denken.

Gerard Rinsma

Wij gedenken: Sido de Vries

Op 27 oktober overleed in de leeftijd van 71 jaar: Sietse Jan de Vries. Het gebeurde heel onverwacht. Samen met zijn vrouw Janke waren ze naar hun huisje in Duitsland geweest. Sido voelde zich daar niet helemaal fit en dus besloten ze terug te rijden naar Nederland. Bij een parkeerplaats langs de snelweg gingen ze om de beurt naar het toilet. Sido kwam niet terug… Esther en Richard, de kinderen, reden vervolgens naar Essel, om hun moeder op te halen. Sido kwam pas enkele dagen later naar huis… Ineens was hij weg, zonder gedag te zeggen… Het is de tekst die op de voorkant van de rouwkaart kwam te staan. Sido, het was een goede man, altijd in voor een geintje, een gangmaker, iemand die anderen graag op gang hielp. Goed in regelen was hij ook. Een man die nog volop in het leven stond. Toen hij 65 jaar werd, kwam er na de beddenwinkel aan de Voorstreek in Leeuwarden en in Heerenveen tijd vrij voor een nieuwe uitdaging: het huisje in Duitsland, dat eerst grondig moest worden opgeknapt. Wat fleurde hij daarvan op. Het was zijn beste medicijn. En er was nog een uitdaging: de kleinkinderen: Jorn, Tim, Sem, Daan, Twan en Marijn. Met hun komst ontstond ‘de oppascentrale’, waarbij de kinderen van Esther meegenomen werden naar Richard om zo op álle kleinkinderen tegelijk te passen. Zo, midden in het leven, stond hij en was hij ineens weg. Zonder gedag te zeggen, zonder gedag te kunnen zeggen. In de leegte van de dagen die volgden lazen we tijdens het afscheid de trouwtekst: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. Het is een tekst die vertrouwen uitspreekt. Dat, als je het even niet meer weet, God mee zal gaan, door het donker heen, als een zaklantaarn in de nacht, waardoor je verder kunt, ook al weet je niet hoe… Dat vertrouwen wensen we Janke, Richard, Esther, Fenna, Dirk-Jan en de kleinkinderen toe in de tijd waarin zij verder moeten zonder hun geliefde Sido.

Ds. Madelon Vroonland

Overig nieuws

Adventsproject

‘Volg de ster!’ Dat is dit jaar het thema waarmee we vanaf 1 december op weg zijn naar Kerst. Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de pasgeboren koning. Iedere zondag staat daarbij een van de voorouders van Jezus centraal die Matteüs aan het begin van zijn evangelie noemt. In de kerk hangt inmiddels de sterrenslinger, waarvan afgelopen zondag de eerste grote ster is opengegaan: die van Juda! De komende zondagen zullen ook de andere sterren opengaan. Ook zingen we natuurlijk steeds het projectlied. In de nevendienst gaan we verder met het boekje waar we deze zondagen uit zullen werken. Kom je ook?

De kindernevendienstgroep

Tenslotte

De “feestmaand” is weer begonnen. De maand waar sommigen zo naar uitkijken, vanwege de gezelligheid. De maand ook waarvan anderen denken: was die maar voorbij… was het maar januari… Laten we juist in deze dagen extra naar elkaar omkijken, met ruimte voor ieders gevoel: het is niet zo dat het gezellig móet zijn. Ook niet bij de ontmoetingen die gepland staan in onze wijkgemeente: de dienst in Erasmus (vrijdag 13 december – zie Ruimte), de ouderenmiddag (17 december), de diensten rond Advent en Kerst… Want ook daar is ruimte voor vreugde, zorgen en verdriet. Ik hoop velen van u bij een van deze momenten te ontmoeten!

Ds. Madelon Vroonland

Mozaïek van de toekomst wijkgemeente

We kunnen terugkijken op een mooie vesper voor Gewas en Arbeid en een goede wijkavond. Er is met veel betrokkenheid gesproken over de toekomst van de vrijwilligersactiviteiten in onze gemeente. Dit alles in het teken van hoe onze gemeentelijke organisatie een kleurrijke en krachtige toekomstbestendige organisatie kan zijn. In de Ruimte die binnenkort verschijnt vindt u een eerste verslag van deze wijkavond. Zo kunnen we ook alle gemeenteleden die niet aanwezig waren op de wijkavond informeren. Uiteraard kunt u altijd aanvullend reageren naar één van de werkgroepleden of via de scriba van onze wijkgemeente. Het blijven meedenken van gemeenteleden stellen wij zeer op prijs. De werkgroep is in gesprek over hoe nu verder. In de komende wijkkerkenraad bijeenkomsten van december en januari staat het onderwerp opnieuw op de agenda. We bespreken dan de opbrengsten van de gesprekken op de wijkavond en we gaan met elkaar in gesprek over “Hoe we duurzaam en toekomstbestendig kunnen blijven besturen”. De werkgroep presenteert in het voorjaar van 2020 een aantal eerste conclusies op basis van alle inbreng op de wijkavond en de vervolggesprekken in de wijkkerkenraad en de werkgroep. In de volgende Ruimte informeren we u opnieuw over de voortgang. Ook via Geandewei zullen we als werkgroep regelmatig van ons laten horen: Theo Boelens, Jannie Lorist, Willie de Leeuw, Rinske Bouma-Hengst, Edwin van der Wal, Miljenko Braam, Ds. Madelon Vroonland, Minke Koornstra,

De werkgroep Mozaïek van de toekomst

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION