Bij de diensten

Zondag 9 december 2e advent en zondag 16 december 3e advent zal Ds. M.E. Vroonland voorgaan. Beide zondagen is er kindernevendienst.

Wel en wee

In memoriam Arend Jan Wijnsma

- geboren op 16 september 1928 - overleden op 9 november 2018.

Arend Wijnsma: een bijzonder mens - betrouwbaar - ontwikkeld - een oprechte fries. Hij was een man van het woord: met name het geschreven woord. Hij was journalist bij het Friesch Dagblad - hij schreef boeken en colums - zijn "kerkboeketje" in de Friese kerkbode werd het eerst gelezen. Na zijn journalistentijd was hij voorlichter bij de provincie Friesland. Ook kerkelijk heeft hij van alles gedaan in ambt- en commissie werk. Hij stond midden in het leven  - hij kende hoogtepunten en dieptepunten. Hij heeft veel meegemaakt. Hij verloor twee vrouwen aan de dood. Hij heeft ook veel liefde ervaren in zijn leven: liefde en warmte van zijn twee vrouwen en van zijn kinderen, stiefkinderen en kleinkinderen. Arend Wijnsma was mijn vriend - wij hebben een goede en gezellige tijd met elkaar gehad - tot en met onze vakanties. Mijn vriend was ook mijn geloofsbroeder. Wat hebben wij veel over het geloof gesproken: de vragen over het aanwezig zijn van God in deze wereld. De vraag naar: wat is in de bijbel feit en wat is metafoor. We hadden het over de teruggang van het kerkbezoek en de veranderingen in ons geloofsdenken. Er waren vaststaande zaken voor ons: de aanwezigheid van God - de plaats van het leven en sterven en de opstanding van onze Here Jezus Christus  - het eeuwige leven.

Vlak voor zijn overlijden zei Arend tegen mij: Jaap, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar wat ik zal zien en beleven na mijn sterven. Wij hebben toen samen gebeden en gezongen. Twee dagen later werd hij opgenomen in heerlijkheid. Wij zullen Arend Wijnsma nooit vergeten.

Ds. A. J. van der Wiel

40 jaar getrouwd

Op 20 december hoopt het echtpaar Baas-van Randen hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Ook op deze plaats Van Harte Gefeliciteerd.

Overig nieuws

Bijbelse Dagkalender 2019

Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. De boekjes liggen op de tafel achter in de kerkzaal van de Oase en bij de uitgang. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 4,50 per boekje. (De gegevens vindt u in het boekje). Van harte aanbevolen!

Kerkrijders

Zondag 9 december: H. Boersma, 2882642

Zondag 16 december: D. Algra-Hofman, 2880556

Tenslotte

De afgelopen week, die tussen 25 november en 2 december, blijf ik een vreemde week vinden: vanuit het herdenken van wie ons ontvallen zijn omschakelen naar de verwachtingsvolle dagen van hoop van Advent. We gaan weer met elkaar toeleven naar het doorbreken van het Licht in het donker, het donker van de wereld en het donker in ons eigen leven.

Als teken van dit Licht worden iedere week natuurlijk weer Adventskaarsen aangestoken. Afgelopen zondag deden Rens en Else dat. Ook de komende zondagen zullen de kaarsen door kinderen uit onze gemeente worden aangestoken. Aanstaande zondag steken Akiko en Lisa de kaarsen aan, de week erna Koen, Ruben en Gijs, op de vierde Adventszondag Julia en Anouk en tijdens de Kinderkerstnachtdienst Lotta en Marin. Wat fijn dat de kinderen het doorbreken van het Licht ons zo laten zien.

Ds. Madelon Vroonland

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION