Bij de diensten

Zondag 8 juli zal Ds. J.D. Kraan uit Burgum voorgaan. Zondag 15 juli viering van het Heilig Avondmaal en zondag 22 juli zal Ds. M.E. Vroonland voorgaan.

Pastoraat

Ernstige ziekte Jan Elzinga

Enige tijd geleden heb ik melding gemaakt van mijn ernstige en levensbedreigende ziekte. Na een langdurig chemo-traject zal er over enige tijd een ingrijpende stamceltransplantatie plaats vinden in het UMCG te Groningen.

Autonome stamceltransplantatie

Bij autologe stamceltransplantatie wordt d.m.v. hoge-dosis-chemotherapie geprobeerd zo radicaal mogelijk achtergebleven tumorcellen te doden. De bijkomende beenmergschade wordt opgevangen door het toedienen van – van tevoren verzamelde – eigen stamcellen. Voor deze procedure moet ik ongeveer vier weken worden opgenomen. De procedure is veilig, ook al moet een periode met weinig afweer overbrugd worden.

Voorbereidingen

In de periode voor de transplantatie wordt al gestart met de voorbereidingen om de transplantatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Er worden scans en/of andere onderzoeken gedaan om te meten of de voorbehandeling een goede reactie heeft opgeleverd. De weken in het ziekenhuis zijn niet makkelijk, want de zware kuur vernietigt je hele weerstand en heeft bijwerkingen in de vorm van moeheid, misselijkheid, niet kunnen eten, kapotte slijmvliezen met een pijnlijke mond.

Herstel na stamceltransplantatie

Wanneer het bloed voldoende is hersteld wat de aanmaak van de witte cellen betreft, mag een patiënt naar huis. Dat wil nog niet zeggen dat je dan ook voldoende hersteld bent. Er gaan maanden overheen voordat iemand weer op het oude niveau functioneert.

Geloof en vertrouwen

Als ik terugkijk op mijn leven tot nu toe, dan weet ik dat elke duisternis, iedere donkere nacht, gevolgd werd door de eerste stralen van de ochtendzon en een nieuwe dag. Er is geen verdriet dat mij eindeloos terneer heeft gedrukt en geen vertwijfeling kon me de kracht om te leven ontnemen. Eén ding kan ik als kind van God niet verliezen: God is bij me, Hij geeft om me en houdt me bij de hand. Ik ben dankbaar dat het leven steeds weer mogelijkheden biedt tot groei en verandering, tot genezen en opnieuw beginnen.

Jan Elzinga

Overig nieuws

Kerkrijders

Zondag 8 juli Y. ten Kate, tel: 2804401

Zondag 15 juli F. Elgersma, tel: 2881380

Zondag 22 juli M. Tangerman, tel: 2880746

Startzondag 16 september

Om er alvast rekening mee te houden schrijven wij hier een eerste bericht over de startzondag van 16 september a.s. Het lijkt nog zo ver weg aan het begin van de zomer maar we zijn als commissie al aan het brainstormen geweest. In een voorbereidingsoverleg hebben we plannen gemaakt voor de startdienst en worden er in de komende weken contacten gelegd met gemeenteleden die wij vragen om mee te werken.

Het thema voor dit jaar is het jaarthema van de PKN, nl.: “Een goed gesprek”.  In de dienst op zondag 16 september zal dit thema op allerlei manieren in de praktijk gebracht worden met woorden, beelden en muziek. De cantorij zal aan de dienst meewerken en onze eigen wijkpredikant Ds. Madelon Vroonland gaat in de dienst voor. We rekenen er op dat het met elkaar in gesprek gaan inspireert tot het samen een levendige geloofsgemeenschap zijn. Na de dienst zal er koffiedrinken zijn en lunchen we met elkaar. Ook voor de komende zomerweken hopen we dat u veel goede gesprekken voert, gedurende de week en op zondag waar u ook bent, thuis op uw werk of op uw vakantiebestemming. Heeft u nog suggesties over het thema dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden. De commissieleden Startzondag:

Ds. Madelon Vroonland, Janny de Dreu, Minke Koornstra

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION