Bij de diensten

Op zondag 18 augustus zal Ds. G. Rinsma uit Goutum voorgaan.

Op zondag 25 augustus zal Ds. J.D. Kraan uit Burgum voorgaan.

Op zondag 1 september zal Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp voorgaan.

Kerkrijders

Zondag 18 augustus L.D. Bouma, tel: 06-16457845

Zondag 25 augustus Y. ten Kate, tel: 2804401

Zondag 1 september C. de Dreu, tel: 2801387

Wel en wee

In Memoriam Otto Gaastra

Op 26 juli jl. is in Norg broeder Otto Gaastra overleden. Hij is 82 jaar geworden. Otto is geboren op 25 december 1936 in het gezin Gaastra in Rotterdam en heeft daar zijn jeugd doorgebracht. Hij kwam uit een gezin met 4 kinderen. Otto ging er na de Lagere School naar de HBS en vond een baan op een kantoor. Hij legde zich toe op de financiële kant van bedrijven en schoolde zich in boekhouden, handelsrekenen en financiële rekenkunde. Tijdens een georganiseerde reis voor christelijke jongeren ontmoette hij Wimmy de Jong. Het klikte wonderwel tussen die beiden. Ze trouwden op 11 februari 1964. Geconfronteerd met het huisvestingsprobleem in de regio Rotterdam, keek Otto naar vacatures in het noorden van ons land. Hij vond werk in Drachten bij het staalconstructiebedrijf Wassenaar en bovendien een goede starterswoning. Daar zijn ook hun beide kinderen Marian en Erwin geboren. Echter, het bedrijf ging na enkele jaren failliet en Otto zocht en vond ander werk bij het regiokantoor van de Rabobank in Leeuwarden. Ze kochten daar een woning aan het Speenkruid. Tot 1993 was hij bij deze organisatie werkzaam en maakte toen gebruik van een afvloeiingsregeling. In de tijd erna genoot hij van zijn vrije tijd, maakte reizen met zijn vrouw Wimmy en genoot van het contact met zijn kinderen en kleinkinderen. Ze kochten een caravan en in Norg werd een mooie staplaats op een camping gevonden. Er werd veel en dankbaar gebruik van gemaakt. De heer Gaastra was een gelovige christen, overtuigd lid van de Nederlandse Hervormde Kerk en lid van de Confessionele Vereniging van die kerk. Voor de hervormde kerk van Huizum heeft hij veel betekend. Zo was hij vele jaren voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente “Dorpskerk Huizum”. Hij was betrokken, aimabel en plichtsgetrouw, niets was hem te veel en zijn privéleven moest vaak wijken voor de afspraken van de kerk. Ook was hij vele jaren lid van de financiële commissie van de Confessionele Vereniging en ging daarvoor regelmatig naar vergaderingen in het midden van ons land. Dat door het krimpende ledental en minder financiële middelen “zijn” Dorpskerk begin van de twintigste eeuw moest worden afgestoten en werd overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft hij een trieste zaak gevonden eigenlijk in zijn hart nooit helemaal kunnen accepteren. Tot zijn grote verdriet, overleed zijn vrouw Wimmy op 15 maart 2000 na een kortstondig ziekbed. Vanaf die tijd is hij als een vader èn moeder voor zijn kinderen geweest. Er was een heel hechte familieband. Otto ging omstreeks 24 juli voor een paar dagen naar zijn caravan in Norg en daar is met familie en bekenden nog regelmatig contact geweest via de sociale media tot aan de middag van 26 juli. Otto Gaastra is zondagmorgen 28 juli in zijn caravan gevonden, hij was gestorven. God heeft hem thuis gehaald.

In de dankdienst voor het leven van broeder Gaastra op vrijdag 2 augustus jl. in de Dorpskerk in Huizum, hebben wij stil gestaan bij een tekst die heel typerend was voor hem: “mijn hulp is van de Heer”. Die tekst komt uit Psalm 121. Aansluitend hebben wij zijn lichaam ter aarde besteld in het graf op de Begraafplaats Slingehof te Drachten. Wij wensen zijn kinderen Marian & Eric en Erwin & Marlies en hun kinderen en de verdere familie veel kracht om dit verlies te dragen nu zij verder moeten zonder hun geliefde Otto Gaastra. Wij bidden dat God hen allen deze kracht mag geven om dit gemis te dragen.

Ds. P.R. Beintema

Dank

Zondag 4 augustus mochten wij een prachtig boeket bloemen ontvangen van de kerk. Een steun in de rug voor ons in deze moeilijke tijd. Heel veel dank.

Annie en Siep Hoekstra

Overig nieuws

Tenslotte

Op het moment van verschijnen hebben we de zomerserie in de diensten met elkaar afgerond. Heel treffend paste daarbij de beginregel van lied 313: “Een grote schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord”. We zagen het de afgelopen weken, met de betekenis van het offer en de vraag wat we God geven; met de geslachtsregisters die de vraag stellen wie we zijn; met de Slag bij Gibeon over geweld dat een geloofsverhaal voor het nageslacht bleek te zijn; met het oordeel over Babylon waarin doorklonk dat welk kwaad dan ook niet zal overwinnen; met de Schanddaad te Gibea waar de interne vuile was niet verzwegen hoefde te worden, maar een leermoment werd voor toekomstige generaties: dit nooit weer. Een grote schat van wijsheid kwam voort uit al die op het eerste gezicht onmogelijke teksten. Teksten die we over zouden willen slaan. Het is een schat, geschonken door God, waar we door aan het denken zijn gezet en worden gezet. Het is ook een schat die we door mogen geven. Als leermoment voor wie na ons komen. Over onze relatie met God, de omgang met ellende, ons eigen doen en laten, ons morele kompas. Goddank hebben we deze teksten mogen lezen!

Ds. Madelon Vroonland

Gift

Via mw. A. Timmermans een gift van 25,00 euro van NN ontvangen voor de wijkkas. Heel hartelijk dank hiervoor.

Koffie-inloopochtenden

Twee bijzondere koffiemorgens. Op woensdag 21 augustus hopen wij een reis door Israël te maken aan de hand van foto’s gemaakt tijdens de gemeentereis van april/mei 2018. U bent van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee deze reis mee te maken. Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Op woensdag 4 september gaan wij ons vermaken met de bingo en natuurlijk is er dan ook weer koffie/thee. Deze morgens duren tot 11.30 uur.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION