Bij de diensten

Stille week

Op Stille zaterdag 20 april en Paaszondag 21 april zal Ds. M.E. Vroonland voorgaan. Beide diensten met medewerking van de Cantorij. Op zondag 28 april zal Ds. P.R. Beintema voorgaan. In de Stille Week hopen we drie keer bij elkaar te komen. Allereerst op Witte Donderdag (19.30u). We hopen in de dienst het Heilig Avondmaal zittend aan tafel met elkaar te vieren (in één gang). Op Goede vrijdag (19.30u) lezen we met elkaar het Lijdensevangelie. Op Stille Zaterdag (eveneens 19.30u) breekt het Licht door in de duisternis. Aan deze dienst zal een gelegenheidskwartet meewerken. Bij alle diensten bent u van harte uitgenodigd!

Dienst eerste Paasdag

Bij de dienst van Eerste Paasdag: belijdenis en doop! Eerste Paasdag belooft dit jaar een extra bijzondere dienst te worden. In deze dienst zullen Gert-Jan en Tine van der Veen belijdenis van hun geloof afleggen én zullen Gert-Jan en Wyan – zoon van Gert-Jan en Tine – worden gedoopt! Wat bijzonder om dit te mogen vieren op Eerste Paasdag. In de Veertigdagentijd leefden we toe naar een nieuw begin. Op Eerste Paasdag wordt dit door dit gezin extra zichtbaar. Al is het ook een doorstart, daar gaan we het in de dienst over hebben rondom het teken van de regenboog én Maria’s ontdekking van het lege graf. Tenslotte zal ook de cantorij haar medewerking verlenen, samen met een uitgebreide muziekgroep. Komt u ook?

Ds. Madelon Vroonland

Overig nieuws

Tenslotte

Nog even en dan is het Pasen. De Veertigdagentijd is voorbij, de tijd van het Licht breekt aan. Ook om ons heen zien we steeds meer tekenen van nieuw leven. Zwanen op en bij hun nest, lammetjes in de wei. Het kan een voorjaarsgevoel oproepen, een “we gaan er weer voor”, maar het kan ook onwerkelijk aanvoelen, doordat ziekte, zorgen of gemis het licht als het ware tegen lijken te houden. Laten we, zoals bij de lichtjes die met de Kinderkerstnachtdienst werden uitgedeeld, ook nu het Licht proberen te verspreiden om ons heen. Om in donkere tijden anderen iets van Zijn Licht te laten zien en zelf ook hopelijk iets van Zijn Licht te ontwaren.

Ds. Madelon Vroonland

Kerkrijders

Zaterdag 20 april: F. Elgersma    : tel: 2881380

Zondag 21 april: L. Bouma: tel: 06-16457845

Zondag 28 april: M. Tangerman: tel: 2880746

Koffie-inloopochtend

Op woensdagmorgen 1 mei vanaf 10.00 tot 11.30 uur. Iedereen is weer van harte welkom om op deze morgen een kopje koffie/thee te komen drinken en elkaar te ontmoeten. Het is ook alvast goed om te weten, dat vanaf juni tot en met augustus er weer twee keer in de maand koffie/theedrinken is. De data hiervoor zijn: 5 juni, 19 juni, 3 juli, 17 juli, 7 augustus en 21 augustus. Mocht u mensen weten, die het fijn zouden vinden om naar deze koffie/thee ochtenden te gaan en graag andere mensen willen ontmoeten, geef het dan door. Het is niet alleen voor mensen van de kerk, maar deze ochtenden zijn open voor iedereen. Contact:

Janny de Dreu, tel. 2801387

Vanuit de Meditatiegroep

Op woensdagavond 10 april hebben we onze laatste Meditatieavond gehad, waarmee we een waardevol winterseizoen van 4 avonden afsloten. Het thema de laatste avond was: Op weg gaan. We maakten een soort levensreis, door kort iets te vertellen over de kinderfoto die iedereen had meegenomen, en door af en toe stil te staan op onze weg tijdens enkele meditatiemomenten. De gebrokenheid van ons leven maakten we zichtbaar door een scherf te leggen bij het kruis. Het kruis dat aan het einde van Jezus’ aardse levensreis zo bepalend was en is, en wat wij mogen zien als teken van hoop en overwinning door de Opstanding. Daardoor konden wij allen bloemen van vreugde plaatsen in het kruis! Iedereen een mooie en zonnige zomer toegewenst.

Anna, Trijnie en Helma

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION