Koffie/thee inloopochtend op 1 februari.

Op woensdagmorgen 1 februari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is iedereen weer van harte welkom in de Oase. Deze keer staat niet alleen de koffie/thee klaar, maar komen er ook twee dames vanuit Amaryllis/Sociaal Wijkteam ons het één en ander vertellen over van alles waar je als ouderen soms voor komt te staan en hoe je dan hulp in kunt inschakelen en waar je terecht kunt met je vragen. Ook veel mensen krijgen te maken met mantelzorg en hoe kun je daar ondersteuning bij krijgen. Iedereen die hier graag iets meer over wil weten is van harte uitgenodigd.

Tot ziens op 1 februari.

Informatie: Janny de Dreu, telefoon 2801387

Kerkdienst op middag.

Het is ondertussen alweer dik drie jaar geleden, dat wij een kerkdienst op middag hebben gehouden voor mensen, die het moeilijk vinden om op zondagmorgen naar de kerk te komen. Door corona is het daar niet meer van gekomen. Wij willen dat nu graag weer opstarten. Zo willen wij toch mensen, die graag weer een keertje een kerkdienst willen bijwonen deze gelegenheid bieden.

De eerste dienst staat gepland op vrijdagmiddag 24 februari om 14.30 uur.

Het wordt een dienst met Heilig Avondmaal. Iedereen die hier graag aan wil deelnemen vragen wij toch om dit even door te willen geven aan Janny de Dreu, telefoon 2801387 of email dreudec@gmail.com

Als u vervoer nodig heeft horen wij dat ook graag.

Een hartelijke groet namens de taakgroep pastoraat.

Bij de diensten

Op zondag 29 januari mag ik voorgaan in de Oase. Dan staan op het leesrooster de zaligsprekingen uit Matteüs 5: 1-12.  Over dit gedeelte zijn heel veel boeken geschreven. Zovelen hebben geprobeerd de diepte en consequentie van deze woorden van Jezus te verstaan. Wij gaan dit  gedeelte op deze zondag lezen en overdenken.

Op zondag 5 februari staat Matteüs 5:13-16 op het leesrooster.

AHB

In memoriam Alie Ferwerda-Rekker

Op vrijdag 13 januari is ons gemeentelid Alie Ferwerda-Rekker van ons heengegaan in de leeftijd van 83 jaar (Erasmus). Ze was sinds 21 april 2021 weduwe van Jouke Ferwerda.

Alie is op 9 november 1939 in Leeuwarden-Huizum geboren. Ze was de derde in een gezin van 4. Helaas is haar broer op 46e leeftijd overleden.

Ze leerde Jouke Ferwerda kennen en zij gingen trouwen. Ze hebben op verschillende plekken in de stad gewoond. Van de Wijnhornsterstraat gingen ze in 2014 naar de Weideflora, en toen naar Erasmus, omdat haar man steeds meer zorg nodig had. Intern moest Alie na het overlijden van haar man nog weer verhuizen.  Jouke en Alie mochten 57 jaar getrouwd zijn. Helaas kregen zij geen kinderen en dat was een groot verdriet voor Alie. Zij voelde dat verdriet haar hele leven. Ze zei: ‘Als je jong bent hebben mensen het over hun kinderen en later hebben ze het over hun kleinkinderen.’ Ze had hele goede contacten met haar neven en nichten. En als die kwamen dan legde Alie ze in de watten.

Zorgen voor de ander hoorde bij Alie. Zo heeft de moeder van Jouke meer dan 10 jaar bij hen gewoond en ook haar eigen moeder een aantal jaren. En als je bij Alie kwam dan wilde ze graag van alles voor je klaarzetten.  De laatste jaren van hun leven samen moest zij ook zorgen voor Jouke die ernstig ziek geworden was. Voor veel gemeenteleden was het een bekend beeld dat zij met Jouke in de rolstoel in de kerk kwam.

Toen Jouke op 21 april 2021 overleed moest ze alleen verder. Ze had hobby’s waar ze helemaal in op kon gaan. Wat heeft Alie veel kaarten gemaakt. Een van haar eigengemaakte kaarten stond ook voor de rouwkaart. Soms ging ze tot diep in de nacht door. Ze genoot van diamant painting en haken.

Ze was zeer actief in onze gemeente. Ze was elke zondag bij de diensten. Ze was bij het koffiedrinken. De afgelopen startzondag heeft ze nog een workshop kaarten maken verzorgd. Ze genoot ervan. Er deden heel veel mensen aan mee. Het was een zondag met een gouden rand voor ons als gemeente en zeker ook voor Alie. Met Kerst zong ze nog mee in het koortje en in de zanggroep. Ze genoot.

Vlak na de jaarwisseling werd ze opgenomen met griep met een dubbele longontsteking. Ze was zeer ernstig ziek. Ze werd een aantal dagen slapende gehouden. Op donderdag 12 januari werd ze wakker gemaakt om te kijken of het lichaam het weer zelf kon. Helaas gaf haar lichaam het op.  Ik was nog bij haar en wij hebben samen nog veel mogen bespreken. Ze stond nog zo midden in het leven en ineens was alles anders. Ze gaf mij liederen en een lezing door voor de afscheidsdienst. De volgende dag is ze van ons heengegaan.

Op donderdag 19 januari is de afscheidsdienst gehouden in de Oase. Wij lazen samen de Psalm die Alie zelf had uitgekozen, Psalm 84. Toen ik naar de lezing keek en naar de liederen die zij had uitgekozen, kwam één woord heel sterk naar voren: Vertrouwen. Daar draaide het om bij de lezing en de liederen. Dat was voor Alie belangrijk. Zoals er in de Psalm een verlangen is om bij God te zijn, zoekend en tastend soms, zo zocht Alie in haar leven geborgenheid en vertrouwen bij God als een houvast. In dat vertrouwen heeft Alie willen leven, in dat vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven en gelegd in de liefdevolle handen van onze God.

Moge de familie de nabijheid en troost van God en mensen ervaren nu zij zonder Alie verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Een groet en daarbij de bloemen uit de Oase als een teken van medeleven…

Ook de afgelopen zondagen werden enkele gemeenteleden weer verrast;

op 8 januari  de heer en mevr. Lilipally en op 15 januari  Auke en Rita Timmermans .

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Kom je lunchen op 12 februari?

Voor de Corona-epidemie hadden we eens in de zoveel tijd een lunch of een andere activiteit voor de jongere gemeenteleden. Deze goede traditie willen we graag weer oppakken! Daarom organiseren we op zondag 12 februari aansluitend aan het koffiedrinken na de dienst-  een lunch voor de jongere gemeenteleden.

Iedereen die zich jong van hart voelt is welkom. Voor de kinderen is iets leuks te doen. Ook is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst.

We zorgen voor soep, drinken en iets lekkers. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen iets meeneemt dat we met elkaar kunnen delen. Daarbij geldt: neem mee wat jij/jullie ongeveer eten, zodat we niet te veel overhouden!

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 8 februari op te geven via lunchoase@gmail.com.

Bij de diensten

Op zondag 15 januari mag ik voorgaan. Op het leesrooster staat dan de lezing over de bruiloft te Kana (Johannes 2: 1-11).

Voor zondag 22 januari staat Matteüs 4: 12-22 op het rooster. Dit gaat over de roeping van de eerste leerlingen.

Zangmiddag van vorming en toerusting

Op zondag 22 januari is er een speciale middag over het Liedboek in de Oase. Wij beginnen om 15.00 uur. Het belooft een hele bijzondere middag te worden.

Wij hebben Wim Ruessink uitgenodigd. Hij is cantor/organist in Winterswijk en ook componist van een aantal liederen uit het liedboek. Hij kan op bijzondere boeiende manier ons meenemen in de mogelijkheden van het Liedboek. Een prachtig middag met veel zang en muziek en achtergrondinformatie.

Ik heb Wim Ruessink een paar keer meegemaakt in mijn nascholing en het was elke keer een feest om het mee te maken. Ik hoop dat velen gaan proeven aan deze muzikale middag.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Themamiddag

Op woensdag 25 januari hebben wij weer een themamiddag. Wij beginnen om 14.00 uur en sluiten om 15.30 uur af (in de consistorie). Dit keer wil ik met u nadenken over “gastvrijheid”. Wij volgen dit jaar het landelijk thema “Aan tafel”. Een van de aspecten is gastvrijheid. Dit speelt in de Bijbel een grote rol. 

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Van de Meent

Wij hebben veel bijzondere diensten mogen vieren aan het einde van vorig jaar.

Aan de Kerstwandeling, die wij samen met de Willem Alexanderschool mochten organiseren, deden heel veel mensen mee.

Ook de Kinderkerstnachtdienst en ochtendviering vond ik een feest om mee te maken. Helaas trof het coronavirus ons en moest ik Tweede Kerstdag verstek laten gaan. Mooi dat het zo goed is opgelost.

Gelukkig waren wij niet heel erg ziek van het virus en kon ik de diensten van Oud en Nieuwjaar wel voorbereiden en uitvoeren.

Al met al waren het wel wat hectische weken.

Bedankt voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen. Geweldig. U allemaal nogmaals een gezegend nieuwjaar gewenst.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

                                                  Bloemengroet

Een groet en daarbij de bloemen uit de Oase als een teken van medeleven…

Ze werden de afgelopen zondagen ook weer gebracht bij gemeenteleden,

op 18 december bij de familie Raukema en op 25 december bij mevr. Janny Dijkstra. Mevr.Fuijkschot-van Genderen kreeg op nieuwjaarsdag het boeket uit de kerk

Namens de bloemengroep,

Helma Feenstra

Koffie/thee-inloopochtend op 18 januari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Op 4 januari hebben wij onze eerste inloopochtend gehad en ondanks het slechte weer was er een goede opkomst. Wij genoten van een heerlijk kopje koffie/thee met een lekkere warme appelflap om het nieuwe jaar in te luiden.

Op 18 januari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de deur van de Oase weer open en loop gerust even binnen. Iedereen is van harte welkom. Wij willen u ook alvast attenderen op de ochtend van 1 februari. Dan komen twee dames van het Sociaal Wijkteam ons het één en ander vertellen over waar je voor welke hulp terecht kunt en hoe zij daarbij behulpzaam kunnen zijn en zij houden zich ook bezig met mantelzorg en ondersteuning van mantelzorgers. Iedereen die vragen heeft op dit gebied is dan meteen in de gelegenheid om die te stellen.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

Kerst

In de adventstijd stond een tafel centraal, een tafel waar iedereen welkom is, want er is plek voor iedereen.
Deze tafel wordt gedragen door 4 stokken die de 4 vrouwen verbeelden, die belangrijk waren in de levenslijn van de geschiedenis van Jezus. Iedere adventszondag stond 1 van die vrouwen centraal.
Rond alle vier dragers zijn passend bij de vrouwen symbolische details opgehangen.
Rond al  deze vier vrouwen rommelde het. Zo ook rond Jezus ‘geboorte. Maria is immers al zwanger voor ze getrouwd is. Maar Maria mocht het Kind van God dragen en zij bracht Jezus ter wereld, haar eerstgeborene.
De  tafel is er klaar voor en ziet er feestelijk uit, want Jezus zag het levenslicht !
Daarom  lichtjes en veel witte bloemen, want wit staat symbool voor nieuw leven, voor schoonheid, voor reinheid, voor feest!

Het Licht breekt door…
stralend Levenslicht
in de geboorte
van Gods Mensenkind
De nieuwe dag begint
met sterren in de nacht

Bij de diensten

Wij hebben veel verschillende vieringen in de komende weken:

Op de Kerstavond, 24 december, vieren wij de Kinderkerstnachtdienst om 19 uur. Er staat een koortje bij ingang van de kerk om iedereen welkom te heten. Het thema is: Levenslicht. Op een speelse wijze komt het Kerstverhaal aan bod. Samen met de leiding van de nevendienst Minke Koornstra, Willy Beek en Rinske Bouma mocht ik deze viering voorbereiden. Ik verheug mij erop.

Op de Eerste Kerstdag, zondag 25 december, gaan wij verder met het thema “Levenslicht”. In de schijnwerper staat dan Maria. Na de vier “voormoeders” van Jezus staan wij nu stil bij zijn moeder. Er zal een zanggroep van gemeenteleden meezingen om de dienst een extra feestelijk karakter te geven. Voor deze ene keer zingen wij ook al voor de dienst een aantal (kerst)liederen. Immers Kerst is ook het feest van zingen.

Op de Tweede Kerstdag, maandag 26 december, is er een dienst van het Evangelisatiekoor in de Oase.

Medewerkers: Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers. Organist: Martin Mans. Trompet: Sydo van der Bijl.

Ik mag voorganger zijn in deze dienst en heb gekozen voor het thema: Bartlehiem

In deze dienst zal uiteraard ook veel gezongen worden.

Op de oudejaarsdag hebben wij dit jaar een dienst om 16.00 uur. Ik wil in deze dienst stilstaan bij Lied 511, het lied van Bonhoeffer. Het is een lied dat veel mensen troost en helpt.

Op de Nieuwjaarsdag willen wij wat anders beginnen. Wij beginnen samen om half 10 (of iets eerder) met koffie en kunnen elkaar een Gezegend Nieuwjaar wensen. Dan volgt er om ongeveer 10 uur een korte viering (Morgengebed).

Goede vieringen gewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

Persoonlijke groet

Het jaar 2022 ligt bijna achter ons. Wij begonnen dit jaar met een Lockdown. Ik moest een aantal weken de diensten verzorgen samen met de zangers in een verder lege kerk. Gelukkig duurde het deze keer niet zo lang.  En nu is het gemeenteleven weer vol op stoom. Er is wat mij betreft veel om van te genieten.

Wij hebben een grote groep trouwe vrijwilligers die het werk in de gemeente dragen. Dank voor jullie inzet en bijdrage.

Voor sommigen was het ook een moeilijk jaar. Wij probeerden samen, waar het mogelijk was, mee te leven.

Mede namens Nienke, wil ik jullie allemaal fijne Kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toewensen.

Een hartelijke groet voor allen,

Ds. Anne Henk Boschma

De symbolische bloemschikkingen in de adventstijd en met kerst

In de adventstijd stond een tafel centraal, een tafel waar iedereen welkom is, want er is plek voor iedereen.

Deze tafel wordt gedragen door 4 stokken die de 4 vrouwen verbeelden, die belangrijk waren in de levenslijn van de geschiedenis van Jezus. Iedere adventszondag stond 1 van die vrouwen centraal. Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.

Rond alle vier dragers zijn passend bij de vrouwen symbolische details opgehangen.

Rond al deze vier vrouwen rommelde het. Zo ook rond Jezus ‘geboorte. Maria is immers al zwanger voor ze getrouwd is. Maar Maria mocht het Kind van God dragen en zij bracht Jezus ter wereld, haar eerstgeborene.

De tafel is er klaar voor en ziet er feestelijk uit, want Jezus zag het levenslicht !

Daarom lichtjes en veel witte bloemen, want wit staat symbool voor nieuw leven, voor schoonheid, voor reinheid, voor feest!

Het Licht breekt door…

stralend Levenslicht

in de geboorte

van Gods Mensenkind

De nieuwe dag begint

met sterren in de nacht

Bij de foto de bloemschikking op de 3e adventszondag      .

Rond de 3e drager van het levenslicht Rachab, zien we rode besjes die verwijzen naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing, en ook vleugeltjes van de Es, omdat Rachab als het ware vleugels kreeg om een nieuw leven te beginnen.

De bloemengroep

Tine en Kor, Teake en Etsje, Hessel, Janny en Helma

Aandacht voor elkaar

De Kerstdagen zijn voor veel mensen een tijd van gezelligheid en verbondenheid, maar helaas niet voor iedereen. Voor sommigen zijn het hele moeilijke dagen, omdat het alleen-zijn dan nog sterker binnenkomt. Dan kunnen mensen opgelucht zijn als de feestdagen weer voorbij zijn. Ik wil allen die dat zo ervaren heel veel sterkte toewensen in deze tijd.

Wij mogen nu weer echt samen de Kerstdagen vieren. Vorig jaar was er nog een Lockdown en werden de diensten online uitgezonden. Nu kunnen wij weer bij elkaar zijn. Ik hoop dat wij het LEVENSLICHT van de Eeuwige mogen voelen en het licht en de warmte van het Kerstkind door mogen geven aan deze wereld.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Een groet en daarbij de bloemen uit de Oase als een teken van medeleven…

Ze werden de afgelopen zondagen ook weer gebracht bij gemeenteleden,

op 4 december bij dhr. en mevr. Feenstra.

en op 11 december bij  dhr. van der Meulen.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Koffie/thee inloopochtend op 4 januari.

In het nieuwe jaar gaan wij door met de koffie-ochtenden. De eerste is op 4 januari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur en staat in het teken van een nieuwjaarsbegroeting. Noteert u ook alvast 1 februari in uw agenda, want dan komen er een paar mensen van het Sociaal wijkteam vertellen over hun werk en willen zij ook graag op uw vragen ingaan: waar kom je voor te staan, als je ouder wordt en welke mogelijkheden zijn er om hulp in te schakelen.

Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer veel gezellige koffie/theemomenten te hebben met elkaar. Fijne feestdagen toegewenst en tot ziens in het nieuwe jaar!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

4e Advent

In deze adventstijd staat een tafel centraal, een tafel waar iedereen welkom is, want er is plek voor iedereen.

De tafel wordt gedragen door 4 stokken die de 4 vrouwen verbeelden, die belangrijk waren in de levenslijn van de geschiedenis van Jezus.

Iedere adventszondag staat 1 van die vrouwen centraal.

Tamar, de weggestuurde is ook drager van het levenslicht. Rond de 4e drager van de tafel zien we pluis van pampusgras als een sluier, zoals Tamar zich bedekte met een sluier. Verder zien we daar tussendoor roze vruchtjes omdat de pijn van Tamar verzacht wordt doordat ze toch nog zwanger wordt.

Verstopt

achter de sluier

van gekoesterde herinneringen

komt ruimte

voor nieuw leven

3e Advent

Bij de symbolische bloemschikking op de 3e zondag van Advent:

In deze adventstijd staat een tafel centraal, een tafel waar iedereen welkom is, want er is plek voor iedereen.

De tafel wordt gedragen door 4 stokken die de 4 vrouwen verbeelden, die belangrijk waren in de levenslijn van de geschiedenis van Jezus.

Iedere adventszondag staat 1 van die vrouwen centraal .

Rachab is de 3e drager van het levenslicht. Rode vruchten die verwijzen naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing, zien we rond deze drager van de tafel, maar ook vleugeltjes van de Es, omdat ze haar oude leven verlaat en een nieuw leven begint.

Verbonden door 

een rode draad

vruchten van ware liefde

te vinden in vrijheid.

In memoriam Elfride Johanna Gaakeer-Rollema

Op zaterdag 16 november is van ons heengegaan ons gemeentelid Elfride Johanna Gaakeer-Rollema, Hanni, in de leeftijd van 91 jaar. Zij was sinds 3 juni 2014 weduwe van Jaap Gaakeer.  Zij woonde aan De Opslach 58.

Boven de rouwkaart staat: “In Gods handen geborgen”.

Hanni is geboren in Oosthem op 3 januari 1931. Voorop de rouwkaart stond een foto van haar geboortehuis. Dat huis was voor haar de warme basis van haar leven. Zij vertelde graag over het liefdevolle gezin waar zij deel van uitmaakte. Haar vader was beurtschipper in Oosthem en voer bijna dagelijks naar Sneek. Haar moeder kwam van oorsprong uit Duitsland en aan die familie heeft ze haar mooie doopnamen te danken.

Zij kon goed leren, maar doorleren was in die tijd geen optie. Zij moest als 12 jarige meisje gaan werken bij de boer. Dat moet voor haar ingrijpend zijn geweest. Je woonde dan ook bij de boer en ze kwam maar af en toe thuis.

In de oorlog heeft ze ook veel meegemaakt. Het schip van haar vader werd in beslag genomen door de Duitsers. Vader zat in het verzet en werd daarbij ondersteund door moeder die de taal van de bezetter zo goed verstond.

Na de oorlog verhuisden ze naar Huizum waar Hanni ging werken bij de bakker. Dat was voor haar een hele verbetering.

In haar vrije tijd deed ze nog allerlei cursussen en met goed gevolg. Ze ontwikkelde zich in rap tempo en kreeg een baan op het kantoor van de Condens.

Ze leerde Jaap Gaakeer kennen die van oorsprong uit Zeeland kwam, en leraar Engels was geworden in Leeuwarden. Ze trouwden en gingen in Huizum wonen. Jaap moest leven met een handicap en Hanni stond hem trouw terzijde.

Het was voor hen beide een groot verdriet dat zij geen kinderen konden krijgen. Dat is een gemis dat hun leven lang is gebleven.

Ze keek met dankbaarheid terug op haar leven. Ze had met Jaap een prachtig leven gehad. Ze hebben samen veel ondernomen.

Toen Jaap op 3 juni 2014 overleed was de leegte voor haar groot. Ze was niet iemand van veel contacten. Ze genoot van de handwerkclub. Toen Leeuwarden culturele hoofdstad was heeft zij nog meegedaan met spreien maken en ze heeft de elf fonteinen geborduurd. Die mocht ze aan de commissaris aanbieden.

Ze leefde altijd intens mee met haar broers en zussen en hun gezinnen. Wat was het verdriet groot toen haar jongste zus met haar man bij een vliegtuigongeval om het leven kwamen. Gaandeweg vielen haar broers en zussen weg en bleef zij als enige over van het gezin.

De laatste tijd moest zij steeds meer inleveren en werd haar wereld kleiner. Op 16 november is zij in het ziekenhuis overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 23 november in de Noorderhof. Namens de familie werden er mooie herinneringen gedeeld.  Wij stonden samen stil bij Psalm 139. God kent ons en Hij legt zijn handen om en over ons voor eeuwig. In dat geloof heeft Hanni geleefd en in dat geloof hebben wij haar uit handen gegeven.

Ons medeleven en onze betrokkenheid gaat uit naar de familie. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op 11 december hebben wij een bijzondere dienst. Dan wordt bijna de gehele dienst verzorgd door het Kwartettekoar o.l.v. Feike van Tuinen.

It Kwartettekoar is een koor met leden uit de hele provincie.

Zij zingen eigentijdse Friestalige kerkmuziek, vaak met teksten van Eppie Dam.

Op deze zondag zingen ze de cantate ‘Ien minske makket it ferskil’, ook met teksten van Eppie Dan en de muziek van Jan de Jong. Er zingen ook drie gemeenteleden van ons mee.

De teksten van de liederen en voordrachten zijn mee te lezen (en soms zingen) in een liturgieboekje dat die zondag wordt uitgereikt. Dit boekje mag daarna weer ingeleverd worden.  Verwacht u dat u het fijn zou vinden de teksten ook thuis nog eens te kunnen lezen, dan mag het boekje gekocht worden voor €3.

De cantate zal de dienst van het Woord zijn en daarom heen zullen wij zoveel mogelijk onze eigen liturgie volgen.

Er is voor één keer een ‘nieuwe en tijdelijke’ lector. We zullen hier ook stilstaan bij één van de “voormoeders” uit het project. Deze keer is Rachab aan de beurt  (Jozua 6:22-25).

Op zondag 18 december is het de vierde adventszondag en dat is een dienst van Schrift en Tafel. Er is dan ook weer kindernevendienst. Wij staan stil bij Tamar ( Genesis 38: 1-30). Een bijzonder verhaal dat aan het denken zet.

Ik wil ook noemen dat wij op vrijdag 16 december om 14.30 uur weer een ontmoetingsbijeenkomst hebben in Abbingahiem. Wij zullen samen zingen, een gedeelte uit de Bijbel overdenken en samen bespreken. En natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting.

De bezoekers van Abbingahiem zijn meestal ook allemaal aanwezig.

Activiteiten rondom Kerst

De komende tijd zijn er weer heel veel activiteiten rondom en in de Oase.

Op donderdag 22 december is er een Kerstwandeling van de Oase naar de Willem Alexanderschool. Deze wandeling wordt georganiseerd door kerk en school. Iedereen mag meelopen. Onderweg zijn er bij verschillende huizen scenes uit het Kerstverhaal. In de Oase kan iedereen zich inschrijven voor de wandeling. Daar worden wij met muziek en zang uitgezwaaid. En op het plein van de Willem Alexanderschool worden wij warm onthaald. Het is een prachtige manier om samen het Kerstverhaal te vertellen en te horen. U kunt tussen 17.00 en 18.30 uur starten bij de Oase.

Op zaterdag 24 december vieren wij onze Kinderkerstnachtdienst. De dienst begint om 19.00 uur in de Oase. Het thema is: Levenslicht. Wij staan stil bij de “voormoeders” van Jezus en zullen uiteraard op creatieve wijze het Kerstevangelie laten spreken.

Op zondag 25 december vieren wij onze Kerstdienst. Een zanggroep van gemeenteleden zorgt voor een extra feestelijk tintje.

Op Tweede Kerstdag, 26 december, is er een dienst die georganiseerd wordt door het Evangelisatiekoor. De dienst begint om 10.00 uur.

Medewerkers: Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers. Organist: Martin Mans. Trompet: Sydo van der Bijl. Ik mag voorgaan in deze dienst.

Weet u welkom bij al deze bijzondere momenten,

Ds. Anne Henk Boschma

2e Advent

2e advent: Bij de symbolische bloemschikking

In deze adventstijd staat een tafel centraal, een tafel waar iedereen welkom is, want er is plek voor iedereen.

De tafel wordt gedragen door 4 stokken die de 4 vrouwen verbeelden, die belangrijk waren in de levenslijn van de geschiedenis van Jezus.

Iedere adventszondag staat 1 van die vrouwen centraal  .

De 2e drager van het levenslicht is Ruth. Rond deze drager van de tafel zien we naalden van de pinus, een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Naomi en Ruth verbeeld. Ook  zien we korenaren…Ruth komt immers in het broodhuis terecht.

Een reis naar het onbekende
pijn om het vertrouwde
maar dan…
genadebrood
aan Boaz’ tafel