Beleidsplan

De wijkkerkenraad heeft in haar bijeenkomsten gewerkt aan het bijstellen van het beleidsplan.  Er is nu een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2024. We hopen uiteraard dat in het komende jaar weer wijkavonden georganiseerd kunnen worden. We kunnen dan op een wijkavond er met elkaar over in gesprek gaan. Het volledige beleidsplan kunt u vinden op de website. In de eerste uitgave van “Ruimte” in het nieuwe jaar zullen we een verkorte versie publiceren. Uiteraard is het ook mogelijk om via de mail een versie van het beleidsplan te ontvangen. U kunt dit aangeven bij het scribaat via het contactformulier.