Actuele berichten

Bij de diensten

Zondag 22 december 4e Advent zal Ds. J.D. Kraan uit Burgum voorgaan. Op dinsdag 24 december Kinderkerstnachtdienst en op woensdag 1e Kerstdag 25 december zal Ds. M.E. Vroonland voorgaan.  Op zondag 29 december zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan. Op dinsdag 31 december Oudjaarsdienst en op zondag 5 januari zal Ds. M.E. Vroonland voorgaan.

Kinderkerstnacht 24 december

 ‘Volg de ster!’ Dat is dit jaar het thema waarmee we vanaf 1 december op weg zijn gegaan naar Kerst. Samen met de wijze mannen uit het oosten zijn we op zoek naar de pasgeboren koning. Iedere zondag stond/staat daarbij een van de voorouders van Jezus centraal die Matteüs aan het begin van zijn evangelie noemt. In de kerk zijn steeds meer sterren van de sterrenslinger opengegaan: Juda, Obed en David hebben we al gezien! Aanstaande zondag mogen we nog een ster openmaken.

En dan… wordt het 24 december. Om 19.00u begint de Kinderkerstnachtdienst! In deze dienst sluiten we het project af. De kinderen zullen samen het verhaal gaan vertellen, afgewisseld met Kerstliederen. Hoe? Dat zie je de 24ste! Kom je ook, als herder, koning, engel, Jozef of Maria? En ja, er is na afloop ook weer chocolademelk met een kerstkransje. Graag zondag en 24 december!

De kindernevendienstgroep

Kerkrijders

Oudjaarsdag dinsdag 31 december: M. Tangerman tel: 2880746

Zondag 5 januari: Y. ten Kate tel: 2804401

Wel en wee

Tank

Dêr krige ik my in prachtich boeket ôfrûne snein 8 desimber l.l. Mei dêrby in bon foar ferrassinkjes dy’t ik my dêr mei besoargje kin en … een prachtige kaart met achterop de namen van de kinderen in de Oase. Prachtig die kaart, die krijgt een mooi plekje in mijn kamer, zodat ik er telkens even naar kan kijken en aan jullie denken! Dank jullie wel. Ek tankewol foar blommen en kaart, mar fral foar alle goede winsken fan dy moarn. Fan ds. Madelon Vroonland en fan al dy oare leave minsken dêr yn de Oase. Ik hie graach mear minsken útnûgje wollen foar de prachtige feestmiddei yn it Provinsjehûs ter eare fan myn Fryske Anjer. Mar it tal minsken yn dy prachtige Steateseal wie spitigernôch beheind. Nochris, tige tank oan jim allegear!

Jant van der Weg-Laverman

Overig nieuws

Tenslotte

Voor u ligt alweer de laatste Geandewei van dit jaar. Het jaar 2019 is bijna ten einde. Wat is er weer veel gebeurd: mooie momenten, droevige momenten. Hoe u de komende dagen ook tegemoet gaat, ernaar uitkijkend of ertegen opziend, ik wens u toe dat het goede dagen mogen zijn. Daarnaast ook Gods zegen, alle goeds, voor 2020!

Ds. M.E. Vroonland

Dwars door de Bijbel

“Dwars door de Bijbel”, voorstelling van Kees Posthumus; Oase, zondag 19 januari, 15.00 uur. Toegang: gratis. In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’. Aanmelding: dreudec@gmail.com of 058-2801387.

Vorming en Toerusting Agnes/Oase

De Kerststal

Hij staat er weer in de Oase… de kerststal!! Zal de stal met het kinderkerstfeest op 24 december ’s avonds weer net zo druk bezocht worden als vorig jaar? We hopen het!

Oikocredit

oikocredit_logo

Oikocredit helpt!

 

Oikocredit is al ruim 40 jaar actief met microkredieten in ontwikkelingslanden. Hiermee worden mensen geholpen die wel een goed ondernemingsplan hebben, maar geen geld van de plaatselijke banken kunnen krijgen. De hoge rente en/of de korte looptijd kunnen een probleem zijn en wie gelooft er nu in arme mensen?

Oikocredit gelooft wel in deze mensen en leent hun geld in de vorm van een microkrediet (50-100 euro) op acceptabele voorwaarden voor het opzetten van een bedrijfje. Niet alleen geld maar ook begeleiding, waardoor het slagingspercentage     > 95% ligt.

Deze mensen krijgen zelfvertrouwen, kunnen kinderen naar school sturen, van de gezondheidszorg gebruik maken en zijn een voorbeeld voor anderen.

                                       Help Oikocredit helpen.

Dit kan door het geld dat u (tijdelijk) over heeft aan Oikocredit uit te lenen. U krijgt 1,55 netto rendement en uw geld is dagelijks opvraagbaar. Statutair is vastgelegd dat het bruto rendement 2% is om het geld op acceptabele voorwaarden uit te kunnen lenen.

Oikocredit was een initiatief van de Wereldraad van Kerken.

Voor meer informatie: kijk op de website www.oikocredit.nl of bel met Pieter Kooistra tel. 0582880038 e-mail p.kooistra31@upcmail.nl

Karakter

Karakter

Wie zijn wij?
Wat moet er gebeuren, wil er over 10 jaar op deze plek nog een levende gemeente zijn? Met deze vraag is de werkgroep gemeente-opbouw
aan het werk gezet door de kerkenraad.  Inmiddels zijn er diverse verkenningen gedaan en is er ook een start gemaakt met de bezinning op de vraag: wie zijn wij eigenlijk als gemeenschap en wie willen wij zijn?

Wanneer je als werkgroep of als kerkenraad plannen wil maken voor de toekomst, moet je toch eerst goed weten wat de situatie nu is, wat er wel is en ook: wat er mist. Wat zijn sterke kanten en waar zitten mogelijk de blinde vlekken? Want, ook al is de gemeente
Leeuwarden-Huizum(oost) nog maar net in het leven geroepen;  iedere gemeenschap heeft sterke en zwakke punten. Net als ieder mens haar of zijn mooie en moeilijke kanten heeft. Die goede en die lastige kanten willen we eerst in kaart brengen, voor we de vraag gaan beantwoorden: wat is er nodig?

Een vragenlijst
De kerkenraad en de werkgroep gemeente-opbouw willen dus eerst graag weten hoe gemeente-leden en anderen het gemeente-zijnin Huizum-oost ervaren. Daartoe maken we gebruik van een vragenlijst uit het ‘Handboek gezonde gemeente’ van Robert Warren. De mensen die op 9 maart op de gemeentevergadering waren hebben deze
vragenlijst al ingevuld. Maar een heleboel mensen waren daar niet. En omdat we een zo breed mogelijk beeld willen hebben van de gedachten en gevoelens van onze gemeenteleden, willen we ook graag dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst invullen. Dat kan hier

of door een exemplaar op te halen in de kerk of op het redactie-adres.
Uw antwoorden kunt u opsturen aan het adres van de redactie van Ruimte, liefst per e-mail maar via de reguliere post of zelf
door de bus doen, mag ook.
Er wordt in deze vragenlijst een beroep gedaan op onze verbeeldingskracht. Denk dus niet al te lang na, maar geef uw antwoord gewoon zoals het bij u opkomt. Het is daarbij wel van belang dat u enige toelichting geeft als dat gevraagd wordt; waarom dit antwoord? Probeer het met een paar woorden uit te leggen, pas dan kunnen we er wat mee. Alvast bedankt voor uw/jouw medewerking!

Namens de werkgroep gemeente-opbouw, ds. Helmer le Cointre