Inspiratie etmaal Engelum

Onder de regenboog

Een etmaal spiritualiteit rond het verhaal van Noach
 

 

Groeien in verbondenheid
Het bijbelverhaal vertelt hoe God een verbond sluit met Noach en zijn nakomelingen, maar tegelijk ook met ‘alle levende wezens op aarde’. Hoe kunnen we groeien in verbondenheid met ‘alle levende wezens’, met de aarde en met God? We gaan op zoek naar de betekenis van deze verbondenheid in ons bestaan. Het verhaal van Noach loopt daarbij als een rode draad door de drie dagdelen heen.

 

Ontspanning, ontmoeting en viering
Het etmaal wordt geopend en afgesloten met een gebedsviering met liederen uit Iona & Glasgow. Er is ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

regenboog
Datum en tijd
vrijdag 20 mei 19.00 uur tot zaterdag 21 mei 17.00 uur
Locatie
Schoolboerderij ‘Cleyn Alserd’, Tsjerkeleane 12, Engelum
Kosten
ca. € 40, – inclusief overnachting en maaltijden
Leiding
Helmer le Cointre, Eva Pirenne, Hillie van der Weg

 

Informatie en aanmelding
Stuur een e-mail naar info@ronddelevenslijn.nl of hlecoin@tiscali.nl voor meer informatie en om je aan te melden. Op aanvraag is een folder beschikbaar.

Kindernevendienst en kinderoppas

 
De kindernevendienst is op de eerste en derde zondag van de maand. 
Gemeente zijn betekent ook aandacht voor kinderen en hun geloofsbeleving. De kindernevendienst in de Oase wil daar haar bijdrage aan leveren. Gedurende een deel van de kerkdienst vertellen we ook aan onze jongste kinderen de Bijbelverhalen en werken we vanuit het verhaal aan een verwerking veelal in de vorm van iets creatiefs. Waar het in essentie in het Bijbelverhaal om gaat krijgt dan ook nog vorm in een creatieve verwerking. Tevens sluiten we in onze verhalen en verwerking aan bij het leesrooster wat ook in de kerk gevolgd wordt.
Als we met de kinderen in de kerk terug komen vertellen we meestal nog iets over waar we met de kinderen over hebben gesproken en wat we gemaakt hebben. Dat geeft verbinding en op die manier voelen we ook dat er een brug is tussen de gemeente en de kindernevendienst.
Leiding van de kindernevendienst: Minke Koornstra en Anna Frouk Hoogsteen