Jaarthema

heading_jaarthema

Bouw een brug

 

Bruggen zijn belangrijke bouwsels. Een brug verbindt de ene oever van een rivier of zee-engte met de andere. Mensen zijn fenomenale bruggenbouwers. De Golden-gate bridge in San Francisco, de Galata brug in Istanbul, de soms kilometers lange bruggen naar schiereilanden; het zijn indrukwekkende bouwwerken. Mensen zijn ook verbijsterende vernielers van bruggen. Als bruggen eraan gaan, dan weet je: het is oorlog.

De brug is niet alleen een bouwwerk van mensenhanden. Het is ook een symbool voor de mogelijkheid voor mensen om elkaar te bereiken. De brug staat voor: een kans op contact en op ontmoeting. Een brug brengt mensen tot elkaar. Dat dit niet vanzelfsprekend is, weten we uit eigen ervaring. Contact en ontmoeting zijn ook kwetsbaar. Een brug is gemakkelijker beschadigd of kapot gemaakt dan opgebouwd. Dat geldt ook tussen mensen. Wanneer ik mijn leven overzie, kan ik momenten aanwijzen waarop ik bruggen naar een ander ophaalde of zelfs kapot maakte.

Maar zoals een kapotte brug kan worden gerepareerd, kunnen ook intermenselijke contacten worden hersteld. Daar is wel een inspanning voor nodig. Je komt met een bloemetje of probeert iets vriendelijks te zeggen.

Je laat merken dat je die ander nog steeds ziet staan en ‘herstelwerkzaamheden’ wilt verrichten.

Wat zouden wij zijn zonder mensen die de kloven en breuklijnen die er zijn, proberen te slechten. Wat zouden we zijn, zonder ‘bruggenbouwers’? In onze gezinnen en families, in de straat, de buurt, op het werk of op school, in de samenleving als geheel…

Misschien was Jezus wel de grootste bruggenbouwer aller tijden. Een leven lang heeft hij zich ingezet om beschadigde mensen te brengen bij hun kracht, armen bij hun rijkdom en rijken bij hun armoe, om kapotte relaties te helen, om vereenzaamde lieden in contact te brengen met een ander, en met de ‘Eeuwige Ander’. In zekere zin was hij zelf een brug. Dé brug, zeggen Christenen, die mensen in staat stelt zichzelf, de ander en God werkelijk te ontmoeten.

Wat betekent het om vandaag in zijn voetspoor ‘bruggenbouwers’ te zijn of te worden? Waar zie jij, ziet u, kloven en breuken die erom vragen ‘overbrugd’ te worden? Hoe kunnen jij en u en ik daar bouwen aan een brug?

Komend seizoen zijn we in de Protestantse Gemeente met deze vragen bezig. We zijn altijd benieuwd naar uw gedachten en ervaringen. Wilt u die delen; graag!