Bij de diensten

De volgende zondagen mag ik voorgaan in de Oase.

Op zondag 4 juni staat Matteüs 28: 16-20 op het rooster van Kind op Zondag. Het thema is: Zo gaan wij verder.

Op zondag 11 juni staat Matteüs 9:9-13 op het rooster. Het thema is: Vrienden van Jezus.

Samen een dienst voorbereiden

Op zondag 11 juni mag ik voorgaan. Het zou mooi zijn om met een aantal gemeenteleden deze dienst voor te bereiden. Wij lezen samen de tekst van de zondag en kijken naar de liederen. U kunt ook ideeën inbrengen.

Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom op maandag 5 juni om 10 uur op mijn werkkamer. Wilt u zich even opgeven als u mee wilt doen? Dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen (via mail. ah.boschma@hetnet.nl   of telefoon 06-42381409)

Er staat uiteraard ook koffie of thee voor u klaar.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Udomien van Halsema-Tuntler

Op donderdag 11 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid Udomien van Halsema-Tuntler in de leeftijd van 87 jaar.  Zij was sinds 24 februari 2016 weduwe van Gerard van Halsema. Zij woonde in Nijlânstate. Ze kregen drie kinderen: Frans, Roelien en Diederik.

Udomien is op 3 juni 1935 in Grijpskerk geboren.  Later verhuisde ze naar Amsterdam en dat was eerst wennen.  Ze voelde zich aanvankelijk een buitenstaander, omdat ze uit Groningen kwam. Ze ging naar het gymnasium en daarna ging ze rechten studeren aan de VU te Amsterdam. Daar leerde ze Gerard kennen. Ze gingen trouwen en Udomien heeft haar studie niet afgemaakt.

Na verschillende woonplaatsen in het Westen, verhuisden ze naar Leeuwarden waar Gerard werkte aan het Gerechtshof.

Udomien was een groot liefhebber van zang en muziek. Ze werd in Leeuwarden lid van het Toonkunstkoor en ze zong ook mee in de cantorij van de Oase. Bach was haar favoriete componist en ze zei vaak: Geen dag zonder Bach. Ze luisterde ook graag naar muziek. In Nijlânstate werd ze omringd door haar CD-verzameling en haar boeken.

Ze las veel en was ook zeer betrokken op de wereld. Ze had een bijzondere interesse in de Tweede wereldoorlog en het raakte haar diep dat mensen elkaar zoveel verdriet en pijn aan kunnen doen. Ook de recente oorlog in Oekraïne raakte haar diep. Zoals de kinderen het verwoordden was zij als de reus Atlas die de hele wereld op haar schouders torste.

Ze was ook zeer bewogen met de dieren. Als dieren hulp nodig hadden dan had zij altijd plaats.

Ze is ook in onze gemeente zeer actief geweest. Ze is o.a. ouderling geweest.

Toen haar man in 2016 overleed werd het stiller voor haar. Haar gezondheid werd ook steeds kwetsbaarder. Vorig jaar september viel ze en moest ze naar het ziekenhuis. Na een periode van revalideren kon ze weer naar huis, maar het ging moeizaam. Op 11 mei is zij omringd door haar kinderen overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 17 mei in de Oase. Op bijzondere wijze deelden alle kinderen herinneringen met ons aan hun moeder en haar broer vertelde over haar vroege jeugd. In de dienst klonk ook het “Erbarme dich” van Bach. Dat klonk, zo beleefde Udomien dat, voor heel de wereld die in nood is.

Wij lazen Psalm 42 over het verlangen naar God. Het is de Psalm van de dubbelheid. Het gaat over zoeken en verlangen naar God en toch ook weten dat God ons vasthoudt. In dat vertrouwen hebben wij Udomien uit handen gegeven.

Mogen de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder haar verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op zaterdag 20 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid Ytje Klaaske  Greidanus-Stroosma in de leeftijd van 92 jaar.  Ze was sinds 28 februari 2023 weduwe van Wieger Greidanus.

De uitvaart is donderdag 25 mei om 14.00 uur in de Anna Tsjerke in Winsum.

Wij willen de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toewensen. In de volgende Geandewei zal een “in memoriam” worden opgenomen.

Naast dat wij hier zorg noemen wil ik ook een vreugdevol bericht met u delen.

Op 26 april kreeg ons gemeentelid Teake Posthuma een lintje uitgereikt in Nijkleaster te Jorwert.  Een bijzonder moment waar ook onze gemeente in mocht delen. Helaas kon ik zelf niet aanwezig zijn, omdat ik ver weg was op vakantie. Maar via de mail heb ik toch ook mee mogen leven met dit bijzondere moment. Teake, namens onze gemeente van harte gefeliciteerd, fan herte lokwinske, met deze koninklijke onderscheiding.

Wij denken ook aan allen die thuis ziek zijn of zorg kennen. Veel kracht toegewenst.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Jubileum

Op 27 mei mogen Theo en Gera Boelens-Douma en hun naasten vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Een hele fijne en feestelijke dag gewenst.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de kerkdienst bij een gemeentelid/leden gebracht wordt.

Op 14 mei gingen de bloemen naar dhr. Ulbe Boes Goutum 

Op 21 mei werd er een mooi boeket naar mevr. Aagje Span K gebracht.

De bloemencommissie.

Koffie/thee inloopochtenden in juni.

Tijdens de zomermaanden gaan de koffie/thee inloopochtenden twee keer in de maand gewoon door op de eerste woensdagmorgen en de derde woensdagmorgen. In de maand juni bent u van harte welkom op 7 juni en 21 juni vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Tijdens deze morgens is er volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Dus loop gerust eens even binnen. Op 19 juli hopen wij aansluitend weer een lunch te organiseren. Dus zet u deze datum ook alvast in uw agenda. Hopelijk tot ziens op één van koffiemorgens.

Contact: Janny de Dreu, tel.  2801387

Picknick 2 juli in de Groene Ster

Het is weer tijd voor een leuke activiteit voor de jongere gemeenteleden! Daarom organiseren we op zondag 2 juli een picknick. Als locatie hebben we voor de Groene Ster gekozen, in de buurt van de kiosk.  We vertrekken 11.30 uur met eigen vervoer vanaf de Oase.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf voor eten en drinken zorgt, en dat we dat met elkaar delen. Ook is het handig om zelf een kleed of stoeltje mee te nemen, en wat te spelen voor de kinderen. We hopen natuurlijk op mooi weer. Als het regen wijken we uit naar de vijverzaal. .

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 28 juni op te geven via lunchoase@gmail.com.

Agenda.

5   juni        Kleine kerkenraad                         19.30 uur

5 juni           Voorbereiden dienst 11 juni          10.00 uur

7   juni        Koffiedrinken                                 10.00 uur

21 juni         Koffiedrinken                                    10.00 uur

2 juli             Pick nick                                            11.30 uur

19 juli           Koffiedrinken en lunch                  10.00 uur

Wijzigingen voorbehouden.

Pinkstergroet Vaida

Beste broeders en zusters in Leeuwarden,

Pinksteren is een rijk feest. De viering van de komst van de beloofde Heilige Geest, de hemelse Beschermer. Inderdaad hebben we nu een onuitsprekelijk grote behoefte aan Gods Geest om ons te troosten. Zonder dat zijn we zwak en hulpeloos. Tegelijkertijd is de Geest van God ook de Geest van kracht, liefde en gezond verstand (2Tim 1: 7). Dit heeft de Heer Zijn discipelen ook beloofd; dat ze kracht zullen krijgen na het ontvangen van Zijn Heilige Geest (Handelingen 1: 8).

Wees daarom moedig in plaats van angstig, heb nuchterheid en gematigdheid in plaats van ongeduld, liefde in plaats van haat. Dit is wat onze wereld vooral nodig heeft, maar alleen de Geest kan dit alles in de mens uitwerken – op voorwaarde dat men zich overgeeft aan zijn leiding. Als wij ook vervuld zijn met de Heilige Geest.

In een verwarde wereld, waar zelfs de meest fundamentele waarden langzaam in twijfel worden getrokken, kan alleen de Geest van God ons leren te onderscheiden en wijs te handelen.

We zien immers dat zelfs degenen die in de nabijheid van Jezus zijn, in één situatie (wanneer Jezus niet wordt geaccepteerd in een Samaritaans dorp), toegeven aan hun eigen menselijke emoties en in staat zijn tot afwijzing en woedend reageren op een belediging (Lucas 9:51-56). ”Je weet niet wat voor geest er in je woont!”:  berispt Jezus hen. Omdat de Geest van God geen verpletterende, maar een opbeurende, levend gevende Geest is die werkt aan vrede onder mensen. Zij die door de Geest van God worden geleid, zijn zonen van God, zegt de apostel. (Romeinen 8:14), naar wiens verschijning de wereld reikhalzend uitkijkt (Romeinen 8:19). Want ze weten, dat ze tot iets anders geroepen zijn. In een wereld waar de mens de wolf van de mens is, belijden ze stoutmoedig met christelijke zachtmoedigheid: niet met geweld en niet met macht, maar met de Geest van God (Zacharia 4:6),  kan alles bereikt en gerealiseerd worden onder de mensen. Niet alleen voor nu, maar in de eeuwigheid.

We bidden dat de Heer jullie zijn Heilige Geest zal geven, zodat jullie door zijn kracht de moed zullen hebben om getuigen te zijn waar Hij jullie heeft geplaatst!

Namens de Gereformeerde kerkgemeenschap van Biharvajda / Vaida,

een gezegend feest toegewenst!

Hartelijke groeten,

ds. Endre Kondor

Bij de diensten

Op zondag 28 mei vieren wij Pinksteren. In een feestelijke viering zullen wij stilstaan bij Handelingen 2. Het thema van Kind op Zondag is: Jouw taal, mijn taal.

Dienst in Abbingahiem

Sinds een paar maanden zijn de diensten in Abbingahiem weer begonnen. Elke laatste vrijdag van de maand is er een dienst om 15.30 uur. De diensten worden verzorgd door de voorgangers van Leeuwarden en Huizum en de geestelijk verzorger van Abbingahiem.

Onze gemeente gaat ook twee diensten verzorgen.

Ik mag op vrijdag 26 mei in Abbingahiem voorgaan. Een mooie opmaat naar Pinksteren. De bezoekers van onze gemeente in Abbingahiem zullen bij de dienst aanwezig zijn en hand en spandiensten verzorgen.

Mooi dat dit weer is begonnen en dat ons bezoekersteam dit zo ondersteunt.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na de kerkdienst naar een gemeentelid/leden gebracht wordt als blijk van medeleven.

Op 30 april: naar mevr. Corrie Schuil-Lont

Op 7 mei: naar mevr. Janny de Vries-Winkel

Helma Feenstra

Bedankbericht gemeentelid

Nog bedankt voor de kaarten, brieven en plantjes die ik mocht ontvangen.

Hartelijke groeten,

Anneke Flisijn-Bultje.

Agenda.

5    juni           Kleine kerkenraad                                    19.30 uur

7    juni           Koffiedrinken                                            10.00 uur

Wijzigingen voorbehouden.

BIJ DE DIENSTEN

Helaas heeft de opname apparatuur afgelopen zondag 23 april niet goed gewerkt. Erg jammer dat u die niet aanwezig kon zijn bij deze bijzondere dienst met als thema “Dansen” niet heeft kunnen meeluisteren of deze dienst alsnog later hebt kunnen beluisteren via de kerkomroep. We hopen dat als u dit leest de kerkomroep installatie inmiddels weer goed functioneert.

Op zondag 7 mei hoopt ds. J. Baaij uit Burgum voor te gaan en op 14 mei is ds. A.H. Boschma weer aanwezig  in de dienst. Op Hemelvaartsdag 18 mei is ds. I. de Rouwe de voorganger. Deze keer is de dienst in de Oase.

WEL  EN WEE

Aandacht voor elkaar

Op 11 april is van ons heengegaan ons gemeentelid Bennie Sikkes in de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Trijntje Sikkes-Bartsma op de Winterakoniet 37. Zij mochten samen 61 jaar hun leven in liefde delen.

Op de rouwkaart staat:

Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op maandag 17 april in de Noorderhof, waarna de begrafenis plaatsvond in Molkwerum.

Wij mogen zijn naam toevertrouwen aan Gods liefde.

Mogen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hem verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op 16 april gingen  de bloemen naar dhr. en mevr. Van Wieren en op 23 april gingen deze  naar Willy en Eddy Beek .

Helma Feenstra

OVERIG NIEUWS

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 17 mei vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Op woensdagmorgen staat de koffie/thee weer klaar voor iedereen die wat zin heeft in gezelligheid. Er is deze morgen volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom!

Contact: Janny de Dreu tel.2801387

Agenda.

17 mei Koffieochtend 10.00 uur

17 mei Eetcafé 17.30 uur

22 mei Algemene Kerkenraad 19.30 uur

24 mei Moderamen College van Diakenen 10.00 uur

25 mei College van Diakenen 19.30

(Wijzigingen voorbehouden)

Bij de diensten

Op zondag 23 april hopen wij een bijzondere dienst te vieren. In deze dienst zal Anouk Gerth van Wijk voor ons dansen. Anouk danst op hoog niveau en het is mooi dat zij ook een dans laat zien als onderdeel van de liturgie. Daarom heb ik besloten om er een themadienst van te maken. Ik wil met u nadenken over de dans in de Bijbel.

In memoriam Kees de Jong

Op vrijdag 24 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid Kees de Jong in de leeftijd van 92 jaar. Hij was sinds 24 augustus 2021 weduwnaar van Tiny de Jong-van der Velde. Hij woonde in Erasmus.  Op de rouwkaart en advertentie stond ook zeer nadrukkelijk drogist, want dat beroep heeft Kees met passie uitgeoefend in Leeuwarden.

Kees werd op 28 juni 1930 in Leeuwarden geboren. Hij vertelde met veel liefde over zijn ouders. Hij kwam uit een warm nest. Hij had een enorme bewondering voor zijn vader. Die had in de oorlog een rol gespeeld in het verzet.

Kees was altijd zeer sportief en was vlug en lenig. Hij zat op gymnastiek, kon goed zeilen, heeft een aantal keren de Elfstedentocht geschaatst. Tot op hoge leeftijd heeft hij nog getennist.  Hij kon genieten van sport en kon mooi vertellen over zijn sportieve belevenissen.

Het vak drogist leerde hij in Amsterdam. Hij opende daarna een zaak in Leeuwarden en later volgde er een tweede winkel. In alles proefde je dat hij hield van zijn vak.

Hij leerde Tiny kennen. Tiny kwam ook bij Kees in de zaak. Ze kregen twee kinderen Ad en Thom. Hij vertelde met trost over zijn kinderen. Het verdriet was intens en groot toen in 2020 zij beide kort na elkaar overleden.

Tiny was de laatste jaren ook vaak en veel ziek en Kees moest vaak en veel voor haar zorgen. In 2021 is zij overleden en bleef Kees alleen achter. Hij voelde zich ook heel erg alleen. De verwarring in zijn hoofd en leven werd steeds groter. Dat was een moeilijke tijd voor hem.

Hij werd in Erasmus met veel liefde en geduld omgeven. Daar is hij op 24 maart overleden.

De kerk en het geloof zijn altijd met Kees verbonden geweest. Hij groeide op in een Hervormd nest. Hij vertelde dat zij trouw naar de kerk gingen, maar niet streng waren. Op zondag sporten was geen enkel probleem. Hij vertelde een ontroerend verhaal over zijn moeder. Hij moest als klein jongetje eens naar de zolder en daar was het donker en dat vond hij eng. Zijn moeder zei toen tegen hem: Kees, vergeet nooit dat er altijd Iemand bij je is. Die woorden zijn een leven lang met hem meegegaan. Hij dacht eraan in moeilijke situaties. Ook de laatste jaren toen zijn leven steeds meer op die “donkere zolder” leek zocht hij daar houvast.

Op vrijdag 31 maart hebben wij afscheid van hem genomen in een dienst in de Oase. Wij lazen samen de woorden uit Psalm 33 die boven de rouwkaart stonden:

Wij verwachten vol verlangen de Heer,

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd,

Op Zijn heilige naam vertrouwen wij.

In dat vertrouwen hebben wij afscheid van Kees de Jong genomen en zijn naam gelegd in de handen van onze God. En dan zijn wij hoe dan ook in goede handen.

Mogen zijn schoondochters en familie kracht en nabijheid ervaren van God en mensen nu zij zonder hem verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven. Op paaszondag werd  bovenstaande symbolische bloemschikking weggebracht.

Op 2 april   naar dhr. en mevr. Timmerman

Op 9 april naar mevr. Lilipaly

Helma Feenstra

Verslag brede kerkenraadsvergadering van 3 april 2023.

Door (te) veel verhinderingen komt de brede kerkenraad in een kleine bezetting bijeen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en gevolgd. Van de vergadering van de kleine kerkenraad op 6 maart worden de notulen met een kleine correctie goedgekeurd en ondertekend. De bijbehorende actiepuntenlijst bevat zes punten waarvan één punt blijft staan. De levering van de nieuwe stoelen ter vervanging van die met een productiefout is in verband met de lijdensweek met meerdere kerkdiensten en in overleg met de leverancier verschoven naar week 15. Besloten wordt om de oudste stoelen niet te verkopen, maar op voorraad te houden. Bij de ingekomen stukken vraagt een schrijven van het College van Kerkrentmeesters de aandacht. Het gaat over ingeschreven leden, die niet bijdragen aan Kerkbalans en zich evenmin betrokken voelen bij onze wijkactiviteiten. Deze leden zullen een brief ontvangen met de vraag of ze willen worden uitgeschreven dan wel als passieve leden worden geregistreerd. Ook is er een verzoek binnen gekomen of wij het Convenant Groene Kerken Leeuwarden willen ondertekenen, waarin we verschillende intenties onderschrijven. De kerkenraad kan zich hierin vinden en wil er via de Kommissie Vorming en Toerusting aan meedoen. Aan het CvK zal een nieuwe offerte worden gestuurd over het gebruik van een videocamera voor een beeldverbinding met de Oase via Kerkomroep. De evaluatie van de wijkavond op 8 maart geeft aan dat deze naar alle tevredenheid is verlopen. Aan de Bijbelquiz werd enthousiast meegedaan. Op 1 november zal een iets zwaarder onderwerp op het programma staan. Bij de informatie-uitwisseling met de leden van de brede kerkenraad wordt vastgesteld dat de nieuwe werkwijze tot nu toe goed voldoet. De communicatie gaat in principe goed, hoewel sommige leden problemen hebben met hun e-mail verkeer. Na een jaar zal de werkwijze worden geëvalueerd. In 2023 zal voor enkele ambtsdragers hun termijn aflopen. De bedoeling is om dit op dezelfde manier aan te pakken als vorig jaar, ervan uitgaande dat men bereid is verder te gaan. Eén ambtsdrager stopt als ouderling en er zal een nieuwe ouderling worden bevestigd; resteert nog een ouderling-kerkrentmeester, die waarschijnlijk zal stoppen. Daarvoor zal dan iemand moeten worden benaderd om toe te treden tot het CvK. Het rooster van aftredende ambtsdragers zal worden geactualiseerd. De terugblik op de kerkdiensten van de laatste vier weken levert enkele positieve reacties, die nuttig kunnen zijn voor het preekrooster 2024. De viering op Palmpasen was zeer geslaagd. Vanuit het wijkpastoraat is weinig te melden. Het aantal uitvaartdiensten was de laatste weken tamelijk groot. De mededelingen worden doorgenomen. Op 12 april komt de Taakgroep Pastoraat weer bijeen. De Pastorale Diaconale bijeenkomst op 23 maart werd goed bezocht en was met het onderwerp ’Dementie’ succesvol. In de rondvraag wordt de vraag gesteld of er nog een Friese dienst komt, die mogelijk door ds. Boschma kan worden gedaan. Dit zal worden nagegaan. Ter afsluiting leest de scriba uit het Ouderlingenblad het gedicht ‘Oefening van hoop’ van Martinus van den Berg, waarop de preses de vergadering sluit om 21.25 uur. De vergadering van de kernkerkenraad op 1 mei komt te vervallen en op 5 juni komt de kernkerkenraad bijeen, samen met de Taakgroep Pastoraat.

A.K. Damstra, voorzitter

Koffie/thee-inloopochtend 3 mei om 10.00 uur in de Oase.

Op woensdagmorgen 3 mei is iedereen weer van harte welkom om gezellig een kopje koffie/thee te komen drinken en elkaar te ontmoeten. De inloopmorgen duurt tot 11.30 uur. Op deze morgen hopen wij weer een keertje bingo te spelen. Van harte welkom. De keer daarop is op 17 mei en dan is er verder geen activiteit maar volop gelegenheid om met elkaar te praten. Tijdens de zomermaanden gaan wij gewoon door met de koffie-inloopochtenden twee keer in de maand op de eerste en de derde woensdagmorgen van de maand.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Vakantie

Vanaf maandag 24 april tot donderdag 4 mei heb ik vakantie en ben ik afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822). Vanaf donderdag 4 mei ben ik weer present.

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

3 mei              Koffieochtend                                  10.00 uur

9 mei              College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

17  mei           Koffieochtend                                  10.00 uur

17 mei            Eetcafé                                                17.30 uur

22  mei           Algemene Kerkenraad                  19.30 uur

Wijzigingen voorbehouden.

Bloemschikking Pasen

Maria huilt bij het geopende graf en herkent Jezus niet. Net als Maria kunnen wij ook  zo in beslag genomen worden door verdriet en zorg dat we Jezus zelf niet meer zien of horen.

Maar gelukkig is Hij dichterbij dan we denken en doorbreekt Hij de cirkel van het leven door Zijn opstanding.

We zien de krans, de cirkel van het leven met allerlei bloeiende witte bloemen als een bloeiende tuin.

Nieuw leven

De dood is overwonnen

Bloeien

In de kringloop

Van het leven

6e zondag

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook niet  rechtlijnig  is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

De weg die Jezus gaan moet , gaat niet over rozen, maar is kronkelig en zwaar. Wat een zegen dat een vrouw  geurige olie over Hem uitgiet.

We hebben  een bochtige weg gemaakt van de takken, met daar tussen allerlei geurende kruiden.

De palmtakken verwijzen naar Palmzondag.

Kostbare geuren en olie

Voor die Ene

Die het goede – doen

Waardeert

Bij de diensten

Op de Eerste Paasdag mogen wij een feestelijke dienst vieren. Wij zullen samen ook volop zingen. In de Stille Week en op Pasen lezen wij het evangelie naar Marcus.

Op de Tweede Paasdag is er bijzondere zang/muziekdienst in de Oase. Deze dienst begint om 10 uur. Muzikale medewerking: Evangelisatiekoor Leeuwarden, Sydo van der Bijl (Trompet) en Martin Mans (orgel). De voorganger is ds. J. van der Veen (Sneek)

Aandacht voor elkaar

Op vrijdag 24 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid Kees de Jong in de leeftijd van 92 jaar. Hij was sinds 24 augustus 2021 weduwnaar van Tiny de Jong-van der Velde. Hij woonde in Erasmus.

Kees de Jong kenden velen als de drogist. Dat beroep oefende hij vele jaren met liefde uit.

Ze hadden twee zonen Ad en Thom en beide zijn overleden. Dat was een groot verdriet en greep diep in in zijn leven.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 31 maart in de Oase.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid in memoriam worden opgenomen.

Wij willen zijn schoondochters en familie veel kracht en sterkte toewensen.

Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Wij willen allen die thuis ziek zijn en/of zorg hebben veel kracht en sterkte toewensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 19 maart naar mevr. Miedema -Jongbloed.

Op 26 maart naar mevr. Oud-Faber.

Helma Feenstra

Koffie/thee-inloopochtend.

Op woensdagmorgen 19 april om 10.00 uur staat de koffie/thee weer klaar voor iedereen die even zin heeft in een praatje en graag wat mensen wil ontmoeten. Het is altijd weer gezellig en veel mensen hebben de weg al gevonden naar de Oase op de koffieochtenden, maar er kunnen nog meer bij dus loop gerust eens even binnen. Van harte welkom! De koffie-inloopmorgen duurt tot 11.30 uur. Op woensdag 3 mei is er weer bingo.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

Terugblik op de pastorale/diaconale bijeenkomst op 23 maart.

Op 23 maart mochten wij weer onze jaarlijkse pastorale/diaconale bijeenkomst houden. Alle mensen, die iets met pastoraat te maken hebben in de breedste zin van het woord werden voor deze avond uitgenodigd. De opkomst was groot 40 mensen in het totaal en er waren nog een paar afmeldingen vanwege ziekte.

Rond half zes begonnen wij met koffie/thee. Janny de Dreu opende de avond met een gedicht van Marinus van der Berg “Onze handen” . Als mensen zo kwetsbaar zijn geworden dan schieten woorden soms te kortzijn dat woorden en kunnen wij met woorden mensen niet meer bereiken, dan kunnen handen nog heel veel betekenen. Vervolgens werd er even stilgestaan bij de opzet van de Taakgroep pastoraat: de officiëlere status die deze heeft gekregen na het afslanken van de wijkkerkenraad en welke functie deze heeft. Iedereen stelde zich daarna voor en kon het woord noemen, dat hij of zij uitgekozen had bij het binnenkomen. Deze woorden stonden op kaartjes en hadden allemaal iets te maken met pastoraat bijvoorbeeld: luisteren, respect, verbinding, meeleven, trouw, onmacht, omzien naar elkaar, enzovoort. Jammer genoeg was er wat weinig tijd om hier wat langer bij stil te staan. Maar het leverde wel mooie reacties op. Na de opening was het tijd voor soep en broodjes, wij begonnen de maaltijd met gebed. Het smaakte voortreffelijk en in een ongedwongen, gezellige sfeer was er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Na de maaltijd kreeg ds. Boschma het woord en leidde het thema van deze avond in “Dementie, kijken met andere ogen…….” Ds. Boschma hield een mooie, heldere inleiding over de verschillende vormen van dementie en ook de verschillende kenmerken. Deze ziekte verloopt ook bij mensen vaak heel verschillend. Eigenlijk is niet één situatie gelijk. Soms is een gesprek nog mogelijk, soms ook niet. Verder gaf ds. Boschma nog wat handvatten wat wel en wat in ieder geval niet te doen of te vragen. Wat wel belangrijk is, is deze mensen te blijven bezoeken. Het is ook heel belangrijk om oog te houden voor de mantelzorgers. Wij kunnen terugkijken op een mooie, zinvolle avond. Wat is het bijzonder dat het pastoraat door zoveel mensen in onze gemeente gedragen wordt. Dat is iets waar wij heel dankbaar voor zijn. Op deze manier mogen wij zo samen iets doorgeven van Gods liefde voor mensen, juist ook in kwetsbare situaties. Ds. Anne Henk Boschma sloot de avond af met het lezen van het mooie toepasselijke lied “Wanneer een mist herkenning laat vervagen” bewerkt door Sytze de Vries. Juist in zo’n situatie is het belangrijk dat mensen zich gedragen mogen weten door liefde en te weten, dat wij God mogen vragen om kracht, moed en geduld.

Janny de Dreu-van der Laan

Paaszangdienst 10 april in de Oase te Leeuwarden.

Goed Nieuws Evangelisatiekoor Leeuwarden

In de Oase, Weideflora 142 Leeuwarden

 Aanvang 10.00 uur.

Het beloofd een mooie zangdienst te worden!!

En nodigen U uit om mee te zingen in de Oase samen met het koor op 10 april.

Dirigent: Willem Kuipers

Organist: Martin Mans

Trompet: Sydo van der Bijl

Meditatie: Ds. Jan van der Veen uit Sneek.

Thema van deze dienst is: Mag ik bij u/je schuilen?

Ook zijn nieuwe leden van harte welkom Dinsdagavond is er repetitie van 19.45uur t/m 21.45 uur in de Morgenster, hier in Leeuwarden. Iedereen die van zingen houdt, is welkom, om een proef zangavond bij te wonen, samen met koor en nieuwe dirigent. U bent van harte welkom. Zingen maakt blij!  Zie ook website koor!EvangelisatiekoorLeeuwarden.nl

U komt toch ook!!!!!!!!

Contactadres secr. Mevr. Hanneke Draaisma-Bouma.

De 5e zondag:

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook niet rechtlijnig is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan. Dit in tegenstelling tot Jezus die niet komt om te troosten, maar die spreekt over het leven . Hij maakt Lazarus wakker!

We zien een krans die het leven symboliseert, zonder begin en zonder eind.

Daar tussen dode  grassen ,maar ook groene levende grassen en bloeiende bloemen

Een cirkel  zonder begin en eind

Liefde en geloofsvertrouwen

In de cirkel van het leven

Bij de diensten

Op zondag 2 april is het Palmzondag. Dan staan wij als gemeente stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wij lezen Matteüs 21:1-11. De kinderen mogen tijdens de dienst een Palmpasenstok maken. En natuurlijk gaan zij dan in optocht met hun stok door de kerk. Een bijzondere opstap naar de Stille of Goede week.

Op 6 april is het Witte Donderdag en vieren wij samen de Maaltijd van de Heer. In de kerk staat dan één grote tafel en zo vieren wij de hele dienst aan tafel. Een bijzondere en intense viering.

Op 7 april is het Goede Vrijdag en lezen wij grote delen van het lijdensevangelie en er wordt gezongen.

Op 8 april vieren wij ’s avonds de Paaswake. Wij vieren dat er een einde komt aan de nacht van lijden en sterven en begroeten samen het Licht van Pasen.  In deze dienst gedenken wij ook onze eigen doop. Wij delen samen ook het licht. Een intense en bijzonder viering.

Gezegende diensten toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Jan Carel Lilipaly

Op dinsdag 28 februari overleed in de leeftijd van 89 jaar Jan Carel Lilipaly, lieve man van Alice Mangerongkonda. Ze waren meer dan 66 jaar getrouwd en hen werden 5 kinderen toevertrouwd. We noemen Ingrid (getrouwd met Kasper), Franky en Richard, maar er was ook diep verdriet.  Hun oudste kind, Pieter Paulus, mocht maar 3 maanden leven en dochter Kitty overleed in 2009. Richard was in Leeuwarden geboren (op de Julianalaan), de andere 4 in Sorong, Nieuw-Guinea, waar Jan en Alice in 1956 ook waren getrouwd.

Jan kwam uit Ambon, Alice uit Manado. Jan werkte bij de oliemaatschappij, Alice in de verpleging.

In 1962 veranderde de situatie in Nieuw-Guinea en kwam de familie naar Nederland en Jan zorgde er mee voor dat iedereen in de buurt van Leeuwarden kwam wonen. Hij vond werk als magazijnmeester bij FIB Industries en werd daar zeer gewaardeerd. Hobby’s was bij Jan het spelen in een orkest op de saxofoon, en hij was een goed zanger en… belangrijk (!): de auto.

We zien hem allemaal, tot op hoge leeftijd, met die mooie grote auto jarenlang naar de kerk rijden, van Kamgras 99 naar de Oase, waar daarvoor en wonend op de Julianalaan naar Pniël werd gereden, want daar gekerkt.

Maar de auto bracht hen ook naar de Pasar malams in eigen stad, in Groningen en elders en zo konden ze lang de Indische/Molukse contacten aanhouden. Bij ziekte en mooie dingen stuurde Jan en naast hem zijn Alice, en kwamen ze waar ze zijn moesten, maar hij bracht ook vaak zo de kleinkinderen naar school.

En wie bij hen thuiskwam ontmoette een grote gastvrijheid, hartelijkheid, het welkom zijn, royaal (koffie, gebak) en zelfs maaltijden, de belangstelling (‘met dominee goed?’), en kon de verhalen horen vanuit de Molukken, Nieuw-Guinea en van Alice van Celebes (Sulawesi).

Aan het eind van zijn leven ‘moest’ Jan nog naar Grou, echt verdrietig, in een vallen en opstaan… tot hij daar overleed in het bijzijn van vrouw en kinderen.

Jan was een diepgelovige man, een trouw kerkganger zo lang hij kon, samen met Alice, zijn grote liefde.

We lazen bij zijn afscheid op maandag 6 maart in de Noorderhof Psalm 23, waar we mochten horen van een ‘terugkeer in het huis van de Heer’, én, bij de Lilipaly’s zo’n vertrouwd beeld dat ‘de Heer/Herder aan tafel nodigt’. Want, heel bijzonder, na de begrafenis op de Noorderbegraafplaats stond een rijke Indische maaltijd klaar voor de vele mensen die waren gekomen voor het afscheid, waaronder zijn 2 zusters en 1 broer. Voor heel veel mensen: een rijke tafel, bijbels.

In de dienst kregen we bijzondere verhalen te horen van de kinderen en kleinkinderen, prachtige foto’s en filmpjes uit Jans leven en mooie muziek daarbij.

Jan mocht er zijn, lieve man, vader en grootvader, broer, oom en vriend, en bij ons een betrokken gemeentelid.

Alice en de kinderen zullen veel verdriet om hem hebben, de liefde en de warmte zal gemist worden, de gastvrijheid, de muziek, die gegeven werd en gedeeld. Dat we hen niet vergeten.

ds. Douwe Posthuma

In Memoriam Wieger Greidanus (11 augustus 1931 – 28 februari 2023)

Op dinsdag 28 februari is Wieger Greidanus, na een tijd van afnemende gezondheid, vredig van ons heen gegaan. 

En dus zijn we op maandag 6 maart samengekomen in zijn geboorteplaats Winsum, om daar in de Anna Tsjerke afscheid van hem te nemen in een dankdienst voor zijn leven.

Als eerste ontstak zijn dochter Riemie een kaars, bij het licht van de Paaskaars, omdat we het leven van Wieger Greidanus mogen zien in het licht van God. Dochter Jannie, zoon Pieter, de kleinkinderen René Wieger, Ingrid en Anne vertelden over hun leave soarchsume heit en pake.

We zongen mooie liederen, lazen uit 1 Korinthe 13 en ‘boodschapten’ over het geloof, de hoop en vooral de liefde van Wieger Greidanus.

De dankdienst werd besloten met ‘U zij de glorie’ waarna we Wieger Greidanus, door zijn naasten op handen gedragen, uitgeleide deden.

De weg naar de begraafplaats werd lopend afgelegd en zo kwamen we langs allerlei plekken die van betekenis geweest zijn voor Wieger Greidanus: de school, het ouderlijk huis enz.

Op de begraafplaats hebben we zijn lichaam in de aarde gelegd in het geloof en vertrouwen dat Wieger Greidanus geborgen is in Gods hand en nu ‘echt te plak is’.

We wensen allen die om hem rouwen, in het bijzonder zijn vrouw Ytje, de kinderen en (achter)kleinkinderen Gods Nabijheid en Troost toe.

Correspondentieadres: Dr Jacob Botkemaweg 156, 8935 AC Leeuwarden.

Ds Siebe Sijtsema

In memoriam Sippie Wijma-de Boer

Op maandag 6 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid Sippie Wijma-de Boer in de leeftijd van 88 jaar. Zij was sinds 21 april 2011 weduwe van Gerben Wijma. Ze kregen samen drie kinderen.  De laatste tijd woonde zij in Abbingahiem.

Sippie is op 20 februari 1935 in Sneek geboren. Haar vader was daar bakker en ze hadden een druk bestaan. Sippie hielp thuis vaak mee. Ze groeide op in een klassiek gereformeerd gezin. Ze gingen zondags twee keer naar de Zuiderkerk. Haar vader zong altijd tijdens het werk. Dat heeft diepe indruk op Sippie gemaakt.  Het vertrouwde en warme gevoel van thuis droeg zij altijd met zich mee.

Ze leerde Gerben Wijma uit Leeuwarden kennen en zij trouwden in 1961 en gingen in Leeuwarden wonen. Daar werden de drie kinderen geboren: Klaas, Lieme Gerrit en Koos.

Sippie was zeer actief in kerk en maatschappij en deed veel vrijwilligerswerk. Daar kon ze intens van genieten.

Ze was ook sterk betrokken bij de kinderen en kleinkinderen.

Toen Gerben ongeveer 50 jaar was, kreeg hij zware reuma en kon niet meer werken. Dat was een zware slag voor Sippie en had impact op het hele gezin.

Op 21 april 2011 overleed Gerben plotseling. Ze moest alleen verder. De laatste jaren werd haar gezondheid ook kwetsbaarder. Ze was tijdelijk in Nieuw Mellens en kreeg toen een appartement in Abbingahiem. Ook daar deed ze aan veel activiteiten mee.

Ze was o.a. ook een trouwe bezoekster van het koffiedrinken, het eetcafé, de themamiddag en de Passage. Ze genoot van de contacten en vond het fijn om samen over het geloof te praten.

Op 6 maart is zij in Abbingahiem overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op vrijdag 10 maart in de Oase. Wij lazen o.a. de trouwtekst uit Psalm 4.

Op de rouwkaart stond een gedichtje dat haar vader op 23 maart 1943 in haar Poëziealblum heeft geschreven. Wij lazen dat ook in de afscheidsdienst.

Wie in zijn jonge jaren,

Zijn hart aan Jezus wijdt,

Die zal een schat vergaren,

Die duurt in eeuwigheid.

Je vader

Het was ontroerend om na zoveel jaren de woorden van haar vader te lezen bij de uitvaart van de dochter. Het waren voor Sippie woorden van vertrouwen en geborgenheid.

In dat vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven in de geborgenheid van Gods handen.

Wij willen de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toewensen nu zij zonder hun mem en beppe verder moeten. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op woensdag 8 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid  Gerrit Visser in de leeftijd van 98 jaar. Hij was sinds 15 mei 2013 weduwnaar van Jenny Visser. Hij woonde op de Soestdijksterstraat 22.

De afscheidsdienst werd gehouden op maandag 13 maart in de Noorderhof te Leeuwarden.

Op de rouwkaart staat: “Er is een God die hoort”.

Gerrit Visser mag geborgen zijn in de liefdevolle handen van God.

Ons medeleven en onze betrokkenheid gaat uit naar de kinderen en kleinkinderen.  Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Wij denken aan allen die thuis ziekte en zorg ervaren en hier niet met name genoemd worden. Veel kracht en sterkte gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 5 maart  naar Ellie Koerts

Op 12 maart naar mevr. Sap  Prins

Helma Feenstra

Verslag Wijkavond 8 maart 2023

Na de goed bezochte vesperdienst op de biddag voor Gewas en Arbeid gingen een veertigtal kerkgangers naar de Vijverzaal om de eerste wijkavond van dit jaar mee te maken. Het eerste deel bestond uit het doorgeven van informatie uit de wijkkerkenraad en een Bijbelquiz vormde het tweede gedeelte. Omdat onlangs het jaargesprek met de predikant plaatsvond, gaf ds. A.H. Boschma een korte terugblik op de 1½ jaar dat hij in ons midden werkzaam is. Hij vertelde dat hij hier met erg veel plezier zijn ambt vervult. Het beeld dat bij de beroepingsprocedure is geschetst, komt geheel overeen met de situatie in onze wijkgemeente. Het grootste gedeelte van zijn tijd wordt besteed aan de vieringen en pastoraal werk. Daarnaast is er vergaderoverleg in verschillende vormen, maar de vergaderdruk is niet hoog. Hij waardeert de wekelijkse vrije dag die hij nu heeft. Kortom, hij heeft het bij ons erg naar zijn zin. De aanwezigen reageren met de opmerking dat het vanuit de wijkgemeente wederzijds is. De voorzitter van de wijkkerkenraad gaf hierna informatie over de zaken die de wijkkerkenraad sinds de laatste wijkavond op zich zag afkomen. Hij stond stil bij de nieuwe werkwijze met de kernkerkenraad en de brede kerkenraad, die nu enkele maanden wordt gehanteerd, de herziening van de Plaatselijke Regeling, de nieuwe bloemenkaart, het drieluik aan de muur van het liturgisch centrum, dat niet goed is herplaatst, twee mutaties bij de ouderlingen in het najaar en de vervanging van de stoelen met leuningen wegens productiefouten. Uit de zaal werden enkele vragen gesteld, onder andere over isolatie van de ramen achter de radiatoren. Dit zal eerst in de kerkzaal worden aangepakt. Een beeldverbinding via Kerkomroep met de Oase werd naar voren gebracht. Dit staat bij ons op de rol. Het geld dat ter beschikking werd gesteld door de opgeheven vereniging “Pniël” is gedeeltelijk besteed aan de projectieschermen in de kerkzaal, maar het resterende deel denken we te besteden aan een beeldverbinding. Na een korte pauze met een hapje en een drankje werd begonnen met de Bijbelquiz, die bestond uit 50 vragen, gelijk verdeeld over het Oude en Nieuwe testament. Het was een pittige quiz, die erg in de smaak viel. De drie winnaars werden beloond met gelijke prijsjes. Deze gingen naar de familie Miedema, mw. Z. van de Velde en dhr. K. de Dreu. Er kan worden teruggezien op een mooie wijkavond. Gezelligheid kent geen tijd en daardoor werd de avond pas om 22.30 uur afgesloten.

A.K. Damstra, voorzitter

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 6 maart 2023.

De voltallige bezetting komt de kernkerkenraad komt bijeen in de consistorie van de Oase. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de bijeenkomst met als aanloop naar Pasen, het lezen van Johannes 2 de verzen 1 t/m 11 met als titel ‘De bruiloft in Kana. waarna hij voorgaat in gebed.

De agenda wordt toegelicht en met vijf extra punten wordt deze vastgesteld. Aan de orde komen de notulen van de vergadering in februari, welke ongewijzigd worden vastgesteld en ondertekend. De actiepuntenlijst vermeldt negen punten, waarvan 7 kunnen worden afgevoerd. De lijst met ingekomen en uitgaande poststukken bevat een paar punten, waarbij moet worden stilgestaan. Zo zal er een vertegenwoordiging gaan naar een bijeenkomst van Bosk op 23 maart en worden nog enkele kosters- en vrijwilligerszaken besproken. Voor het jaargesprek met de predikant heeft ds. Boschma een verslagje geschreven over zijn ervaringen in de tijd dat hij in ons midden is. Met name de bestede tijd voor pastoraat en kerkdiensten komt aan de orde. Het zijn arbeidsintensieve taken met 56% van de beschikbare tijd. Hierin is heel moeilijk te snijden. Het levert hem echter geen problemen op en hij doet het met plezier. Het verslag vermeldt tevens een aantal activiteiten die onze aandacht blijven vragen. Gesteld wordt dat een bezinningsdag van de kerkenraad, zoals in 2022 is gehouden, uitermate nuttig is. De conclusie is dat ds. Boschma met veel plezier bij ons werkzaam is en dat niet alleen hij, maar ook de kerkenraad is erg ingenomen met zijn functioneren. De controle van de wijkkas over 2022 heeft plaatsgevonden door de heren E. de Boer en M. Braam. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, zodat de boekhouding van mw. A. Timmermans kan worden goedgekeurd. Met dank aan de drie betrokkenen worden ze gedechargeerd. Voor de volgende controle worden de heer M. Braam en mw. M. Koornstra aangewezen en mw. A. Timmermans als beheerder van de wijkkas. De financiële afspraken voor medewerking dit jaar aan de twee zangdiensten in de Oase door het Evangelisatiekoor worden afgewikkeld. Deze zangdiensten zijn gepland op tweede paasdag en tweede kerstdag. De Plaatselijke Regeling van onze wijkgemeente voor de periode 2023-2026 wordt met enkele laatste wijzigingen vastgesteld. Het document zal nu worden gestuurd aan de classis Fryslân en de Algemene Kerkenraad. Voor de komende wijkavond worden nog enkele zaken doorgenomen en bij de terugblik op de laatste kerkdiensten worden drie diensten genoemd, te weten de geslaagde dienst op vrijdagmiddag 24 februari met ds. A.H. Boschma, de dienst met ds. R. Nijendijk-Cnossen op 26 februari en die op 5 maart met pastor Corry Tigchelaar. Op alle diensten kan met tevredenheid worden teruggezien. Bij het punt wijkpastoraat wordt melding gemaakt van een heel recent en plotseling overlijden van een gemeentelid. In de bezetting van onze ambtsdragers zijn na de zomer twee wijzigingen te verwachten. Als nieuwe ouderling hopen we mw. M. Tromp te kunnen bevestigen en er zal afscheid worden genomen van ouderling mw. J. de Dreu, die afziet van verlenging van haar ambtstermijn. Voor de diensten in Abbingahiem is een rooster opgesteld. De aangeleverde mededelingen maken o.a. melding van de pastorale diaconale bijeenkomst op 23 maart in de Oase en de Paaslunch op 31 maart in de Kurioskerk. Bij de rondvraag wordt bepaald dat de kerkenraadsvergadering van 1 mei in verband met de schoolvakanties en de afwezigheid van meerdere kerkenraadsleden komt te vervallen. Ter afsluiting leest mw. Koornstra lied 684 voor, waarvan de titel luidt ‘Uit het wachten komt de vonk’. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur met een wel thuis voor de aanwezigen. De volgende vergadering zal als brede kerkenraad worden gehouden op 3 april 2023. A.K. Damstra, voorzitter