Van ons heengegaan

Op 17 september is van ons heengegaan Tettje Dominica Veenstra, Tettdo, in de leeftijd van 88 jaar. Zij was vele jaren huisgenoot, maatje en vriendin van Ellen Bijsterveld.

Op de kaart staat: Haar oprechte belangstelling en betrokkenheid, trouw, maar vooral haar liefde voor ons en velen, blijven we in onze harten meedragen. 

De uitvaart is zaterdag 24 september om 10 uur in de Oase. In de dienst zullen wij ook stilstaan bij het loflied van de liefde uit 1 Korintiërs 13.

In dankbaarheid gedenken wij het leven van Tettdo en wij denken aan Ellens Bijsterveld en aan de familie die nu zonder Tettdo verder moeten.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid In Memoriam worden opgenomen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

De bloemen uit de Oase gingen als een bemoediging op zondag 11 september naar Tettdo Veenstra en Ellen Bijsterveld . We wisten dat Tettdo erg ziek was en dit was een laatste bemoedigende groet voor haar en Ellen. Tettdo is inmiddels overleden zoals u kunt lezen in deze Geandewei en haar uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

En op startzondag 18 september kreeg Dhr. H. Risselada het boeket uit de kerk.

De bloemencommissie.

Bij de diensten.

Zondag 2 oktober gaan wij verder lezen in het evangelie naar Lucas. Deze keer komt Lucas 17:1-10 aan de orde. Het is niet een gemakkelijke lezing.

Zondag 9 oktober vieren wij een “bijzondere dienst”. Begin dit jaar kwam de Protestantse kerk met een top 10 van liederen uit. Dit waren de meest gekozen liederen door leden van de kerk. Zo kwamen wij op het idee om ook een top 10 van de Oase te maken. Afgelopen maanden zijn er heel veel formulieren ingevuld. Er is een grote voorraad aan liederen. Het wordt nog lastig om daar een top 10 van te maken. De top drie is niet zo moeilijk.

In de dienst gaan wij de liederen van de top 10 samen zingen. Daarnaast wil ik in deze dienst bij elk lied wat vertellen over de achtergrond of de inhoud. Er is dus geen “gewone” overdenking, maar allemaal blokjes rondom de liederen. Ik hoop dat wij samen een feestelijke dienst mogen vieren.

AHB

Vorming en toerusting: Bonhoeffer

De commissie vorming en toerusting van de Oase en de Agneskerk organiseert twee avonden over Bonhoeffer. Zet u deze data vast in uw agenda?

De theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft met zijn leven en theologie vele mensen geïnspireerd en aan het denken gezet. In de kerk en de theologie raken wij niet uitgedacht over wat Bonhoeffer heeft geschreven. Juist in onze tijd lijkt zijn theologie actueler dan ooit.

Op de eerste avond zal Kees de Dreu een inleiding geven op de theologie en het leven van Dietrich Bonhoeffer. Kees is al jaren geboeid door deze theoloog en zit in het bestuur van het Bonhoeffer-werkgezelschap. 

Deze avond wordt gehouden op donderdag 29 september om 19.30 uur in de Oase.

Informatie via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Op donderdag 13 oktober a.s. zal ds. C. Bos een inleiding houden naar aanleiding van zijn boek ‘Zinvol geloven. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’. Aanvang 19.30 uur in de Oase.

Beide avonden zijn ook los van elkaar te volgen.

Wij hopen samen boeiende en inspirerende avonden te hebben.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtenden in oktober 2022.

Ondertussen is de herfst in het land en hoe gezellig is het dan om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. De deuren  van de Oase staan weer open op de woensdagmorgens 5 oktober en 19 oktober vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Neem gerust iemand mee waarvan u denkt, die heeft wel behoefte aan wat gezelligheid.

Voor november kunnen wij alvast meedelen, dat er op  2 november ook een activiteit is, wij gaan dan namelijk sjoelen. Noteert u dit alvast in uw agenda!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Wij gedenken….

Op 17 augustus is van ons heengegaan ons gemeentelid Muschelina Berendina Laskewitz-Verbeek in de leeftijd van 91 jaar. Zij was sinds 17 december 1989 weduwe van Jannes Laskewitz.

Op de rouwkaart staan de woorden: “Liefde houdt niet op waar het leven eindigt, loslaten terwijl je wilt vasthouden”.

De laatste tijd moest zij steeds meer inleveren. Er staat dan ook op de rouwkaart “Het is goed zo”.

Op dinsdag 23 augustus is de afscheidsplechtigheid gehouden in het Yardenhuis te Goutum.

Wij leven mee met de kinderen, klein en achterkleinkinderen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Jubilea

Ik mag twee bijzondere huwelijksjubilea noemen in deze Geandewei.

Op 12 september hoopt echtpaar W. Poelstra-H. Poelstra-Wijnsma  te vieren dat zij 25 jaar getrouwd.

Op 21 september hoopt echtpaar W. de Vries-J.D.M. De Vries-van der Sangen te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn.  

Namens de gemeente mag ik deze jubilerende echtparen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie een hele fijne en feestelijke dag mogen hebben en wensen jullie gezegende toekomst toe.

AHB

BLOEMENGROETEN

Op 14 augustus gingen de bloemen naar Mevr. Udomien van Halsema

Op 21 Augustus kreeg mevr. van Vliet-Koops het boeket uit de kerk

En op 28 augustus mocht dhr. Wim Stallinga verrast worden.

Allen een hartelijke groet en bemoediging toegewenst vanuit de Oase.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Bij de diensten

Op zondag 18 september vieren wij onze startzondag. Een feestelijke zondag, want wij mogen ook nieuwe ambtsdragers bevestigen. Mooi dat wij samen de schouders onder ons gemeentewerk mogen zetten. De liturgische kleur is dan ook rood; kleur van de Geest en van de liefde. Zo worden wij samen “aangevuurd” om samen gemeente te zijn in deze wereld.

Het thema van de startzondag is “Aan Tafel!”.  In de afgelopen weken heb ik in de diensten al een opstap gemaakt naar dit jaarthema.

De startzondag ziet er wat anders uit dan een gewone dienst. Wij beginnen deze keer samen met koffiedrinken. U bent vanaf 9 uur welkom. De dienst begint dan om 9.45 uur. Na de dienst zijn er verschillende activiteiten die zeer de moeite waard zijn.  En natuurlijk gaan wij ook echt samen aan tafel. Wij sluiten de zondag af met een gezamenlijke lunch. Een feestelijk start.

De schriftlezingen voor deze zondag zijn: Jesaja 55:1-2 en Lucas 24: 28-31

Graag tot ziens,

Anne Henk Boschma

Themamiddag

De kerk ontwaakt weer uit haar zomerslaap en veel activiteiten gaan weer van start. Ook de themamiddagen (gespreksmiddagen) beginnen weer. Wij komen elke 4e woensdag van de maand bij elkaar van 14.00 tot 15.30 uur in de Vijverzaal. De eerste keer is op 28 september. Iedereen die een keer mee wil doen is van harte welkom.

Deze keer gaan wij in gesprek over bidden.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Vorming en toerusting: Bonhoeffer

De commissie vorming en toerusting van de Oase en de Agneskerk organiseert twee avonden over Bonhoeffer. Zet u deze data vast in uw agenda?

De theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft met zijn leven en theologie vele mensen geïnspireerd en aan het denken gezet. In de kerk en de theologie raken wij niet uitgedacht over wat Bonhoeffer heeft geschreven. Juist in onze tijd lijkt zijn theologie actueler dan ooit.

Op de eerste avond zal Kees de Dreu een inleiding geven op de theologie en het leven van Dietrich Bonhoeffer. Kees is al jaren geboeid door deze theoloog en zit in het bestuur van het Bonhoeffer-werkgezelschap.  

Deze avond wordt gehouden op donderdag 29 september om 19.30 uur in de Oase.

Informatie via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Op donderdag 13 oktober a.s. zal ds. C. Bos een inleiding houden naar aanleiding van zijn boek ‘Zinvol geloven. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’. Aanvang 19.30 uur in de Oase.

Beide avonden zijn ook los van elkaar te volgen.

Wij hopen samen boeiende en inspirerende avonden te hebben.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Vandaag (11/8) is het mijn eerste werkdag na een heerlijke vakantie. Nog wat onwennig start ik mijn computer op en laat ik mij “bijpraten” over  het pastoraat van de afgelopen weken. Ik kan, voor zover ik nu kan overzien, over het pastoraat weinig schrijven. Wij leven mee met hen die al langere tijd zorg hebben over hun eigen gezondheid of over die van hun naaste. Veel kracht en sterkte toegewenst.

Mooi dat in de vakantieperiode een aantal gemeenteleden alles zorgvuldig bij hielden en daar waar het nodig was insprongen. Bedankt voor die pastorale inzet.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 28 augustus mogen wij samen een dienst van Schrift en Tafel vieren. Ik ga dan het leesrooster weer volgen van Kind op Zondag. Wij lezen dan Lucas 14:1.7-14. Het is een prachtig passende lezing over de plaats aan de feesttafel.

Op 4 september mag ik ook voorgaan en lezen wij verder in Lucas, dan hoofdstuk 14:25-33

Ds. Anne Henk Boschma

Startzondag 18 september

In de vorige Geandewei heeft u al kunnen lezen dat de voorbereidingen voor de startzondag op 18 september zijn gestart Ons thema is: “Aan tafel: van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding”. 

De koffie met cake staat om 9.00 uur klaar zodat we voor de dienst elkaar al kunnen ontmoeten.

Aansluitend is er de dienst om 9.45 uur.

Na de dienst is er opnieuw tijd voor ontmoeten en verbinding middels een speciaal programma met verschillende activiteiten. Zang, gesprek, mediteren en/of bezinnen enz. Ook de kinderen van de kindernevendienst worden in de voorbereiding en bij de startzondag betrokken

Aansluitend gaan we ook daadwerkelijk met elkaar aan tafel zo rond half een. Waarmee we geïnspireerd door ontmoeting en verbinding de week en het nieuwe seizoen ingaan met aandacht voor elkaar en vanuit Gods liefde.

De Startzondag voorbereidingsgroep. 

Koffie/thee-inloopochtenden in september:

Terwijl de zomer nog volop aanwezig is en wij kunnen genieten van mooi vakantieweer, soms zelfs wel heel warm, zijn wij toch alweer op weg naar september. Voorlopig gaan wij door met twee keer koffie/theedrinken in de maand op de eerste en de derde woensdagmorgen in de maand. Ook al gaat het eetcafé gaat weer van start toch hebben we in overleg besloten om in de komende tijd de koffieochtenden twee keer in de maand aan te houden. Gelukkig zijn wij met voldoende gastheer/vrouwen en ontmoeten van elkaar blijft erg belangrijk.

In september is iedereen weer van harte welkom op woensdagmorgen 7 en woensdagmorgen 21 september vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

BLOEMENGROET

Op 24 juli werden de bloemen gebracht bij mevr. Everaarts.

Rennie Buursma kreeg op 31 juli bijgaand veldboeket. Op 7 augustus was er een boeket voor de heer C. de Jong.

Allen een hartelijke groet en bemoediging toegewenst vanuit de Oase.

De bloemencommissie.

Zomerse weken

De schoolvakanties zijn begonnen en onze predikant Ds. Anne Henk Boschma geniet ook een aantal weken van zijn welverdiende vakantie. 

De meeste activiteiten staan nu in de zomerstand.

Afgelopen woensdag 20 juli was er wel koffiedrinken zelfs met aansluitend een gezellige lunch. Het is fijn dat ook in deze zomerse weken, naast de diensten op zondag , het koffiedrinken als activiteit voor ontmoeten georganiseerd wordt.

Verderop kunt u meer lezen over het koffiedrinken.

Begin juli zijn we met een aantal gemeenteleden gestart met de eerste voorbereidingen van de startzondag op 18 september. We hebben ideeën verzameld en uitgewerkt rondom thema: “Aan tafel: van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding”. 

Eind augustus leest u hier wel meer over in de Geandewei en op de website. 

Als u in deze zomerperiode tijdens de vakantie van Ds. Anne Henk Boschma een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Minke Koornstra, scriba

Bloemengroeten

De bloemengroeten gingen  in de maand juli naar:

Riemmy   Timmerman

Wim Wiebenga

Janet Wassenaar

Allen sterkte en bemoediging toegewenst vanuit de Oase.

Koffie/thee-inloopochtenden augustus 2022.

Op woensdagmorgen 20 juli was er een gezellige koffie/thee-inloopochtend met aansluitend een lunch. Ondanks het warme weer was het zeer geslaagd. Wij genoten van lekkere soep en broodjes, tussendoor werd er gezongen en naar mooie muziek geluisterd. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. De eerstvolgende koffie-inloopochtenden zijn op woensdagmorgen 3 augustus en woensdagmorgen 17 augustus. Ook dan is iedereen weer van harte welkom. Degene die op vakantie zijn, wensen wij een fijne vakantie toe.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

BLOEMENGROET

Ook de afgelopen weken zijn er weer bloemen gebracht aan gemeenteleden die een beetje aandacht en medeleven wel nodig hebben.

Zo werd erop 12 juni een boeket gebracht naar mevr. Flisijn.

En op 19 juni kreeg Wietske Boxman een bloemengroet. Z

26 juni kreeg mevr. Cuperus-Boomsma een boeket zonnebloemen

De bloemengroep

Bij de diensten

Op zondag 10 juli hoop ik voor te gaan. In deze zomertijd wijk ik voor een keer af van het leesrooster en wil ik met u stilstaan bij het thema: Humor in het geloof, de Bijbel en de kerk. Humor is volgens mij, zeker in de kerk, een ondergewaardeerd thema en is  veel belangrijker dan wij denken. Humor kan bevrijdend zijn. Daar gaan wij samen over nadenken.

Vakantie

Vanaf 14 juli t/m 10 augustus heb ik vakantie. Op zondag 14 augustus hoop ik weer in een dienst voor te gaan.

Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op 20 juli vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Op woensdagmorgen 20 juli staat de koffie/thee weer voor iedereen klaar, die graag even wil binnenlopen en een praatje wil maken. U bent welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Het is mogelijk om op deze morgen aansluitend aan de koffieochtend aan te schuiven bij de lunch. Wij vragen hiervoor een bijdrage van 3 euro. Graag willen wij wel dat u zich van

tevoren even opgeeft bij Janny de Dreu tel. 2801387 of via email: dreudec@gmail.com. Er ligt ook een intekenlijst in de kerk, waarop u uw naam kunt vermelden. Van harte welkom!

Aandacht voor elkaar

Wij leven mee met hen die wij hier niet met name noemen, maar die te kampen hebben met ziekte en zorg. Veel kracht en sterkte gewenst.

Wij kunnen het in de kerk wel merken dat veel mensen op vakantie zijn. Ik hoop dat zij volop genieten van vrije tijd en een andere omgeving.

Het kan voor de mensen, die verplicht thuis moeten blijven, ook een lastige tijd zijn. Het gewone ritme is soms ontregeld. Mensen die afhankelijk zijn van zorg merken dat het vaak ook allemaal wat anders loopt dan men gewend is. En soms is het ook stil voor mensen, omdat kinderen, kleinkinderen, bekenden er even niet zijn. Veel sterkte gewenst in deze zomerperiode.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Weten en zien dat er aan je gedacht wordt, doet een mens goed. Daarom werd op

zondag 29 mei het  boeket bloemen uit de Oase gebracht naar mevr. Walstra-Post

Op 5 juni kreeg mevr . Everaarts de bloemengroet vanuit onze gemeente.

De bloemen werkgroep.

Bij de diensten

Op zondag 26 juni vieren wij een dienst van Schrift en Tafel. In de dienst volgen wij het rooster van Kind op Zondag. Daar staat voor deze zondag Lucas 9:51-62 met als thema “Wij gaan verder”.   

Op zondag 3 juli vieren wij een bijzondere dienst. Voor een groot deel zal deze dienst in het Fries zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door het “Kwartettekoar” o.l.v. Feike van Tuinen. Dit is een koor, met leden uit heel de provincie, dat gericht is op Friese liederen in de eredienst.

In deze dienst zullen wij aandacht besteden aan het “Swalkjende Bosk” in Leeuwarden. De bomen die door het centrum wandelen zetten ons aan om na te denken over de vragen over de aarde en milieu. In de dienst zullen wij ook gedichten lezen die gemeenteleden hebben aangedragen. Ik hoop op een bijzondere, inspirerende en feestelijk dienst.

Zingen op vrijdagmiddag

Tijdens de Pinksterdienst heeft er nog een groepje zangers van de vrijdagmiddag meegedaan. Prachtig dat dat zo kon.  Nu hebben verschillende mensen vakantie en gaan de zangers even stoppen. Voor de startzondag gaan ze weer beginnen. Er zal dan vast wel op tijd een berichtje in de Geandewei en/of Zondagsbrief verschijnen.

Koffie/thee-inloopochtenden in juli 2022:

Op de woensdagen 6 juli en 20 juli staan de deuren van de Oase weer open voor iedereen, die zin heeft in een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en een gezellig praatje. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is het koffie/theedrinken en op 20 juli is er aansluitend een lunch, een extraatje dus. In verband met de inkopen hiervoor is het fijn als u zich van tevoren opgeeft en wij vragen een kleine bijdrage van 3 euro voor de extra kosten. U kunt zich opgeven bij Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com. Ook ligt er een intekenformulier in de hal op de tafel. Van harte welkom op 6 juli en op 20 juli!

Pinksterzondag

Bij de diensten

Op zondag 5 juni vieren wij samen Pinksteren. Wij lezen in deze dienst het klassieke gedeelte van Pinksteren, Handelingen 2. In Handelingen 2 worden o.a. wind, vuur en één van taal genoemd als teken van de Geest. Wij zullen nu stilstaan bij wind en adem.

Zondag 3 juli

Op zondag 3 juli wil ik in de dienst aandacht besteden aan Bosk, de wandelende bomen in Leeuwarden. In de dienst komt ook het Kwartettekoar zingen. Het zal voor een groot deel een Friese dienst zijn.

Als u een kort verhaal of een mooi gedicht over een boom hebt, wilt u mij dat dan opsturen?  Het mag in het Fries of Nederlands zijn. Ik maak graag gebruik van uw bijdragen in deze bijzondere dienst.

U mag het naar mijn mailadres sturen of op een andere manier doorgeven (ah.boschma@hetnet.nl).

Ds. Anne Henk Boschma

Top 10 van de Oase

Een paar maand geleden verscheen de top 10 van liederen in de Protestantse kerk in de krant. In een speciale uitzending van Petrus zijn toen alle liederen ook gezongen.

Daarbij kwam bij een aantal mensen het idee naar voren om ook een top 10 van liederen van de Oase te maken.

Ik wil in de maand juni formulieren in de kerk leggen waar u uw persoonlijke top 3 kunt aangeven. Liefst liederen uit het Nieuwe Liedboek, maar het mag ook breder.

Na de zomer wil ik dan een dienst houden over onze top 10 en in die dienst zingen wij dan de 10 meest gekozen liederen. Bij elk lied wil ik dan ook wat vertellen over de tekst en de melodie.

Vier zondagen in juni hebt u de kans om tijdens de koffie (of thuis) uw top drie door te geven. Op het formulier kunt u eventueel ook aangeven wat u zo aanspreekt in het lied of welke betekenis het voor u heeft. U mag de liederen eventueel ook via de mail aan mij doorgeven.

Ik ben benieuwd wat er uitkomt.

Nascholing

In de maand juni heb ik nascholing en ben ik twee dagen afwezig. Op 15 en 16 juni ben ik twee dagen op Hydepark voor studie. Als u in die tijd een predikant nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

 Op zondag 15 mei gingen de bloemen met een groet en bemoediging naar Arjen Nauta

Johan en Fina de Bruin  willen we ook laten weten dat we met hen meeleven, dus kregen zij op zondag 22 mei de bloemen uit de Oase

In de zomermaanden willen we heel graag de gemeenteleden vragen om te helpen bij de bezorging van de bloemen. Daarom zal de diaken ‘s zondags nu vragen wie de bloemen wil wegbrengen en daarbij als het mogelijk is, een bezoekje wil doen.

Een warme groet van de bloemengroep.

Bedankt!

Wat hebben wij de afgelopen drie maanden hartverwarmende en liefdevolle aandacht ontvangen!

Begin maart kregen we voor ons 60-jarig huwelijksjubileum veel reacties in de vorm van kaartjes, bloemen, bezoekjes en telefoontjes. Na de heupoperatie van Klaas en zijn revalidatieperiode in Noorderbreedte zijn we wederom verblijd met vele blijken van medeleven vanuit de gemeente. Dit heeft ons heel goed gedaan en ons veel steun gegeven!

Veel dank! Hartelijke groet van Klaas en Tine Reitsma

Koffie/thee-inloopochten in de Oase in juni.

Tijdens de zomermaanden gaan de koffie/thee-inloopochtenden op de woensdagmorgens gewoon door. Iedereen die zin heeft om langs te komen is van harte welkom op 1 juni of 15 juni vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Deze inloopochtenden zijn ook bedoeld voor de buurt. Ook als Oase willen wij een oase zijn voor de wijk. Kent u mensen, die misschien niet met vakantie gaan en er toch wel eens even uitwillen neem hen gerust mee voor wat gezelligheid en een heerlijk kopje koffie of thee. Het is ook een mooie gelegenheid om wat mensen in de buurt te leren kennen. Van harte welkom.

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com

In memoriam Janny Haveman-Veenstra

Op 5 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid Janny (Jantiena) Haveman-Veenstra op de leeftijd van 88 jaar. Zij was sinds 3 juli 2012 weduwe van Henk Haveman.  Zij woonde aan het Van Harinxmaplein 27.

Janny is op 10 juni 1933 in Burgum geboren. Al jong verhuisde ze en ging wonen op kasteel Doorwerth, waar haar vader tuinman was. Het was een bijzondere plek, maar voor Janny had het heel gemengde herinneringen. Ze voelde zich er vaak alleen. In de oorlog waren er veel onderduikers en daardoor moest zij altijd zwijgen en mochten er nooit kinderen bij haar komen. In 1944 werd bij de slag om Arnhem het kasteel zwaar beschoten en gebombardeerd. Een heftige ervaring voor zo’n jong meisje. De oorlog heeft ook een blijvende stempel op haar leven gezet.

In die periode gingen ze terug naar Friesland en kwamen ze wonen in Marssum, waar haar vader werkte bij het Poptaslot.

Ze leerde Henk Haveman kennen en ze gingen in 1955 trouwen. Ze kregen drie kinderen.

De eerste jaren woonden zij in bij ds. Groneman, die predikante was in Engelum. Janny heeft haar ook verzorgd  toen zij zwaar ziek was en overleed.

Door het werk van Henk verhuisden ze naar Leeuwarden. Daar groeiden de kinderen op tot zij uitvlogen. Dat laatste vond Janny moeilijk.

Janny hield van zorgen voor en van schoonmaken en poetsen. Ze voelden zich het meest op haar gemak in haar eigen huis. Daar was iedereen welkom en kon ook iedereen altijd aanschuiven.

Haar man Henk had perioden dat het psychisch heel zwaar was en dat heeft ook een wissel op Janny getrokken. Er was dan zorg voor en zorg om Henk.

Toen Henk later zwaar ziek was, heeft zij veel gegeven om voor hem te zorgen.

Op 3 juli 2012 overleed hij en moest zij alleen verder.

Ze zei zelf dat ze goed alleen kon zijn en hield van lezen. De laatste tijd werd haar gezondheid kwetsbaar. Ze moest steeds meer inleveren. Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is zij in haar huis heengegaan.

De afscheidsplechtigheid is gehouden op donderdag 12 mei in het Yardenhuis te Goutum. Wij lazen samen de woorden uit Psalm 139. God kent ons en weet wat er in ons leeft. Hij houdt ons voor altijd vast. In dat vertrouwen hebben wij afscheid van haar genomen.

Mogen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder, oma en beppe verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij leven mee met Arjen Nauta. Hij heeft een poosje geleden zijn been gebroken. Hij moet nu rust houden om weer op de been te komen. Dat betekent dat wij hem als organist ook een poosje moeten missen. Wij willen als gemeente Arjen veel sterkte toewensen en wij hopen dat het herstel voorspoedig mag verlopen.

Huwelijksjubileum

Op 29 mei is het een bijzondere dag voor echtpaar G.F. Rosier en J. Rosier-Winsemius. Op deze dag zijn zij namelijk 60 jaar getrouwd. Dat is een hele bijzondere mijlpaal. Wij willen hen als gemeente van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum. Wij wensen hen een feestelijk dag toe.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 22 mei hoopt Siena Cnossen bij ons voor te gaan. Mooi dat de gemeente haar weer kan ontmoeten.

Op 26 mei is het Hemelvaartsdag. Dan zal ik voorgaan in de gezamenlijke dienst in Kurioskerk. Wij lezen op deze dag Handelingen 1: 1-14. In ons liedboek staan ook een aantal prachtige liederen speciaal voor deze dag.

Op zondag 28 mei is het Wezenzondag of zondag van de weeskinderen, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Het rooster van Kind op Zondag begint dan met de lezingen uit Ruth. Voor deze zondag gaan wij Ruth 1 lezen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Op zondag 1 mei mochten Tine en Kor Reitsma  van het de bloemen uit de kerk ontvangen. En op zondag 8 mei kreeg Mies Koster een boeket.

Bosk en de kerk

Overzicht activiteiten rond het BOSK-project, mede vanuit de Werkgroep Geloven in Leeuwarden

In het kader van het BOSK-bomenproject worden deze zomer in het centrum van Leeuwarden tal van activiteiten georganiseerd. Een selectie hieruit:

Woensdag 15 juni van 19.30-22.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18: lezing en dialoog over ‘Waterhuishouding’ door Cees Buisman.

Woensdag 22 juni van 19.30-22.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18: lezing en dialoog over ‘Verantwoorde landbouw’ door Pieter Knijff en Theo Mulder.

Zondag 10 juli van 15.00-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, lezing en dialoog over ‘Impact van verpakking/’afval’/hergebruik/kringloop’ door Gerrit-Jan Vernhout en Trees van Montfoort.

Woensdag 20 juli van 19.30-21.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, lezing en dialoog over ‘Energietransitie’ door Marjolein Tiemens en Bouwe de Boer.

Zondag 31 juli van 15.00-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, lezing en dialoog over ‘Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? (en hoe nu verder?)’ door Trees van Montfoort.

Vanaf 7 mei t/m 14 augustus op zaterdagen vanaf 11.00-17.00 uur en op zondagmiddag vanaf 13.00 uur in de Waalse kerk: Open kerk met tentoonstelling ‘Broze aarde’, een lied voor het universum (werkgroep Remonstrantse Gemeente en Oecumenische basisgemeente)

Vanaf 1 juni t/m 15 september op dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur in de Grote kerk: Open kerk met tentoonstelling van schilderijen van Henk Pietersma.

Vanaf 2 juli op vrijdag van 14.00-16.00 uur en op zaterdag van 13.30-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk: Zomertentoonstelling met werken van Doet Boersma: “Fertile Soil’, en gedichten van Baukje Wytsma.

Een en ander is volgens de stand van zaken van 21 april 2022 en onder voorbehoud. Voor actuele informatie en aanvullingen zie o.a. de website van ‘Geloven in Leeuwarden’: www.geloveninleeuwarden.nl

Meer informatie over het BOSK-project is te vinden onder www.arcadia.frl/projecten/bosk

Uitgebreide agenda:

WanneerWatWaarWie Georganiseerd door
8 mei 15.00- 17.00 uurLezing en dialoog: Het nieuwe verhaal:
De aarde ons huis
Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18Trees van MontfoortGeloven in Leeuwarden
21 mei 11.00 uurEen appelboom op stap.Van Bonifatiusplein naar BeurspleinDs. Gerben Hoogterp en kinderen uit Leeuwardene.o.PKN Lekkum  
22 mei 11.00 uurOpenluchtdienst De LevensboomDoarpstún SnakkerburenDs. Gerben Hoogterp m.m.v.  dorpskoor Hawar en band As NijPKN Lekkum  
22 mei 12.30 uurLezing over voedsel samen eten samen delenDoarpstún SnakkerburenTheo van der Molen  en Korrie Hoekstra en Trees van MontfoortPKN Lekkum/GiL
29 mei 9.30 uurKerkdienst  ZaadVrije Evangelische Gemeente Zuidvliet 14  Ds. Gooitzen RiemersmaVrije Evangelische Gemeente
6 juni Start lange wandeling om 9.30 uur en korte wandeling om 12.30 uur. Viering om 15.30 uurPinksterpaad NijkleasterNijkleaster, Sluytermanwei 4, JorwertWerkgroep NijkleasterWurkgroep Nijkleaster
11 juni 14.00-17.00 uurWorkshops afval en natuurBonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21Diverse begeleidersSint Vitusparochie
12 juni 11.00 uurKerkelijke viering TwijgBonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21Germa Kamsma-Kunst e.a.Sint Vitusparochie
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 14.00-16.00 uurOpen kerk, 12 juni- 14 augustus met tentoonstelling afval en natuurBonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21Kerkwachten  en werkgroepSint Vitusparochie
15 juni 19.30-22.00 uurLezing en dialoog over ‘Water-huishouding’Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18Cees BuismanGeloven in Leeuwarden
18 juni  14.00 uur tot 22.00 uur  Bomenfestival met diverse workshopsGrote kerk Jacobijnerkerkhof 95Ype BrouwerPKN rondom de Grote Kerk
19 juni, 10.00 uur  Kerk dienst Stam, met bomen in de Grote Kerk, uitgezonden door Omrop FryslânGrote kerk Jacobijnerkerkhof 95Trees van Montfoort en Jan-Jaap StegemanPKN rondom de Grote Kerk
Openingstijden Vanaf 1 juni tot 15 september op dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uurOpen kerk met tentoonstelling van schilderijen van Henk PietersmaGrote kerk Jacobijnerkerkhof 95Henk PietersmaPKN rondom de Grote Kerk
22 juni 19.30-22.00 uurLezing en dialoog over ‘Verantwoorde Landbouw’Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18Pieter Knijff en Theo MulderGeloven in Leeuwarden
26 juni 10.30 uur  Kerkdienst TakWaalse kerk Grote Kerkstraat 222Ds. Jan van BelleRemonstrantse Gemeente
3 juli 10.30 uur  KerkdienstWaalse kerk Grote Kerkstraat 222Koos JorritsmaOecumenische Basisgemeente
7 mei -14 augustus,  zaterdag van 11.00u-17.00u onder voorbehoud en zondagmiddag vanaf 13.00uOpen kerk met tentoonstelling “Broze aarde”, een lied voor het universumWaalse kerk Grote Kerkstraat 222Werkgroep  Remonstrantse Gemeente en Oecumenische BasisgemeenteRemonstrantse Gemeente en Oecumenische Basisgemeente
Vanaf 2 juli op vrijdag van 14-16 uur en op zaterdag van 13.30 – 17.00 uurZomertentoonstelling met werken van Doet Boersma: ‘Fertile Soil’, en gedichten van Baukje WytsmaDoopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Doet Boersma, Baukje WytsmaDoopsgezinde Gemeente
9 juli, van 11.00 uur tot 17.00 uurVruchtenmarkt op kerkpleinDoopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Werkgroep Doopsgezinde GemeenteDoopsgezinde Gemeente
10 juli, 10.00 uurKerkdienst Vruchten  Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Ds. Tjitske HiemstraDoopsgezinde Gemeente
10 juli 15.00-17.00 uurLezing en dialoog over  ‘Impact van verpakking /’afval’/ hergebruik/kringloop’Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Gerrit-Jan Vernhout, Trees van MontfoortGeloven in Leeuwarden
17 juli  Vacant ????
20 juli 19.30-21.30 uurLezing en dialoog over ‘Energietransitie’Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Marjolein Tiemens, Bouwe de BoerGeloven in Leeuwarden
24 juli 10.00 uurKerkdienst Verlies bladeren, aansluitend wandelingStadskerk de Wijngaard, Troelstraweg 147a  Audry ter VoortStadskerk de Wijngaard
31 juli 9.30 uur  Kerkdienst vervalDe Schakel Havingastate 7ds. Joke BaaijPKN de Schakel
31 juli 15.00-17.00 uurLezing en dialoog: Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? (En hoe nu verder?)Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Trees van MontfoortGeloven in Leeuwarden
7 augustus??Afsluitende openluchtviering?Prinsentuin?Diverse voorgangersGeloven in Leeuwarden?

Notulen wijkkerkenraad 4 april 2022

De voorzitter verwelkomt de leden deze keer in de consistorie, nu de afgezwakte Coronamaatregelen dit mogelijk maken en de groep iets kleiner is vanwege de afmelding door drie leden. Als opening leest hij Psalm 125 met als titel ‘Een pelgrimslied’. Deze psalm sluit met troostrijke woorden goed aan bij het oorlogsgebeuren in Oekraïne. De agenda wordt nagelopen en één punt wordt aangepast en uitgebreid met wijkzaken. De notulen van de vergadering van 7 maart geven geen aanleiding tot wijzigingen, zodat die worden goedgekeurd en ondertekend. Van de actiepuntenlijst worden drie punten afgevoerd en een punt gewijzigd. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat onze website aan opschoning toe is. Hiertoe zullen stappen worden ondernomen. De lijst met ingekomen en uitgegane stukken bevat geen punten die tot discussie leiden. Er is een brief uitgegaan naar het College van Kerkrentmeesters met het verzoek de veel energie gebruikende verlichting in de kerkzaal te vervangen door zuinige Led lampen. Bij het punt wijkzaken wordt de op 9 maart gehouden wijkavond geëvalueerd, waarbij de conclusie wordt getrokken dat de avond goed werd bezocht en dat het luchtige onderdeel met films over het middeleeuwse Leeuwarden en oud Huizum in de smaak viel. Op de wijkavond in het najaar zal een zwaarder onderwerp deel uitmaken van het programma. De commissie heeft de wijkkas over de jaren 2020 en 2021 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering keurt daarom de verantwoordingen goed. De heren E. de Boer en A. Halma worden bedankt voor de uitgevoerde controle. De commissie voor 2022 zal bestaan uit de heer E. de Boer en mw. R. Engbrenghof. Mw. A. Timmermans wordt bedankt voor het keurige beheer van de wijkkas. Omdat er nog geen verslag van de werkgroep “Mozaïek voor de toekomst’ beschikbaar is, wordt dit agendapunt niet behandeld en verplaatst naar de volgende wijkkerkenraadsvergadering. Het voorstel van de wijkkerkenraad voor wijzigingen en aanvullingen van het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad voor de jaren 2023-2026 wordt besproken. De vergadering vindt het nodig meer aanbevelingen in ons voorstel op te nemen. Dit zal op korte termijn worden gedaan en worden doorgestuurd naar de AK. Naar aanleiding van het geactualiseerde rooster van aftreden van ambtsdragers voor de komende jaren wordt besloten de bevestiging van een nieuwe ouderling naar voren te halen en de herbenoeming van de nu niet actieve ambtsdragers te laten plaatsvinden op de startzondag op 18 september. Voor deze zondag zal nog een kleine werkgroep, bestaande uit wijkgemeenteleden, worden gevormd. Bij de terugblik op de laatst gehouden kerkdiensten wordt kritisch gekeken naar een dienst in maart. Er is een wijziging in het rooster voor de dienst op 22 mei waarin nu ds. S. Cnossen zal voorgaan in plaats van ds. M.E. Vroonland. De pastorale diaconale avond van 24 maart was een succes en vraagt om herhaling. Hetzelfde geldt voor de gehouden bijeenkomst in Abbingahiem. Bij de rondvraag worden de komende vakanties van enkele ambtsdragers, zoals de predikant, de voorzitter en de scriba genoteerd, wat belangrijk is om het pastoraat draaiende te houden. Omdat de reguliere vergadering van de wijkkerkenraad op tweede pinksterdag zou vallen en verplaatsing niet lukt, wordt besloten niet dan bij elkaar te komen, maar wel een maand later. Verder wordt gemeld dat er nieuwe kaarten voor de bloemen uit de vieringen in de Oase naar wijkgemeenteleden zijn besteld. De voorzitter sluit deze keer de vergadering en wel met een gebed. Daarna wenst hij de aanwezigen wel thuis. De eerstvolgende bijeenkomst van de wijkkerkenraad is dus niet in mei, maar op 13 juni a.s.

A.K. Damstra, voorzitter