Koffie/theemorgen

Nu de kerk weer meer open is en er ook weer kerkdiensten gehouden worden op zondagmorgen willen wij toch weer proberen met het koffie/theedrinken te beginnen binnen de richtlijnen die gegeven zijn, dus in coronazetting. U bent van harte welkom op woensdagmorgen 5 augustus vanaf 10.00 uur in de Oase. Na elkaar zolang niet te hebben gezien, zal het des te feestelijker zijn om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.

Informatie: Janny de Dreu, T: 2801387

Terugblik kerkdiensten in de Oase

Nadat een kleine commissie in juni voortvarend een gebruikersplan voor onze kerkdiensten heeft opgesteld konden we op 5 juli jl. na drie maanden weer starten met de kerkdiensten. Een goede beslissing omdat we nu als gemeente toch weer de mogelijkheid hebben om met elkaar te vieren in de Oase zelf en ook een ieder die verbonden is via de techniek kan meeluisteren met de kerkdiensten in de Oase. De eerste twee zondagen in juli mochten we 40 tot 50 gemeenteleden in de dienst begroeten. Stoelen staan op gepaste afstand en er wordt goed rekening gehouden met de anderhalve meter afspraak. In de diensten werden we begeleid bij de liederen door mooi orgelspel op het nieuwe orgel. Als gemeente hebben we besloten om in de komende tijd toch terughoudend om te gaan met het zingen van de liederen door de gemeenteleden zelf. De eerste dienst werden we verrast door een trio zangers inclusief de voorgaande predikant die de liederen zongen. Ook bij de tweede dienst was er een gelegenheidstrio om de liederen te zingen. Een mooie tijdelijke traditie. Mocht u ook zo mee willen voorzingen dan kunt u zich altijd melden voor de dienst bij de dienstdoende ouderling en/of diaken.

Afscheid Ds. Madelon Vroonland

De voorbereiding voor de organisatie van de vrijwilligersavond op vrijdag 21 augustus a.s. en de geplande kerkdienst van zondagmiddag 23 augustus waar Ds. Madelon Vroonland afscheid neemt zijn we weer gestart. Naast de informatie over een bijdrage voor het cadeau hieronder vragen we u op om persoonlijke herinneringen te delen middels een mooi verhaal en/of persoonlijke woorden, foto, kaart, tekening, persoonlijke woorden of andere creatieve bijdrages, een mooi gedicht en/of lied enz. We bundelen alle persoonlijke herinneringsbijdragen tot een persoonlijk herinneringsboek. Dit bieden we haar dan na de kerkdienst op 23 augustus ook aan namens ons allen. Hiervoor liggen achter in de kerk witte en gekleurde A4tjes met insteekhoesjes. U kunt daarvan een meenemen en uiterlijk zondag 16 augustus weer inleveren in de doos die daarvoor achter op de tafel in de kerk staat. Komt u nog niet in de kerk dan heeft u ongetwijfeld zelf ook een A4tje liggen al dan niet met insteekhoes. Indien nodig halen we het op. We schreven voor de Coronatijd al over een cadeau voor Ds. Madelon Vroonland. Wilt u daar aan bijdragen dan zijn er twee mogelijkheden:

1.         Achterin de kerkzaal staat een speciale doos waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld.

2.         U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente Huizum-Oost, Minke Koornstra via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

Het moderamen en de wijkkerkenraad

Bij de diensten

Zondag 26 juli zal Ds. J. Miedema uit Leeuwarden voorgaan. Zondag 2 augustus zal Ds. J.D. Kraan uit Burgum voorgaan. Zondag 9 augustus zal Drs. G. van Brug uit Leeuwarden voorgaan.

Wel en wee

In memoriam Tonnie van der Molen-van Kleef

“Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”. Deze tekst van Prediker stond centraal in de afscheidsdienst van Tonnie van der Molen op vrijdag 26 juni in de Oase, in de kerk waar ze iedere zondag kwam, al vanaf het eerste begin. Geboren in Rotterdam in 1933 maakte ze als jong meisje daar de oorlog en de bombardementen op de stad mee. Die ervaring heeft diepe indruk op haar gemaakt en haar voor de rest van haar leven gevormd. Ze leerde Jacob van der Molen kennen en kreeg met hem een dochter en een zoon. Zelf zei ze dat haar man het beste was wat haar in haar leven was overkomen. Ze geloofde dat God hem op haar pad had gebracht. In 1976 verhuisde ze met haar gezin naar Leeuwarden en ze heeft erg moeten wennen in Friesland, ze voelde zich eerst niet thuis onder de Friezen. Door de kerk en het verenigingsleven veranderde dat. Velen kenden haar, van de kerkdiensten, het koffiedrinken op woensdagmorgen, het koor, het volksdansen of toneel. Ze miste bijna nooit en als persoon was ze duidelijk aanwezig. Met haar humor veroverde ze vele harten en ze stal de show bij het toneel. Vanwege de coronamaatregelen konden er maar weinig aanwezig zijn bij haar afscheid. Mevrouw van der Molen had een vast weekritme. Alle dagen hadden bij haar hun eigen invulling. Op maandag en vrijdag douchen, op zaterdag boodschappen doen. Op zondag naar de kerk en thee en koffie drinken deed ze wanneer het theetijd of koffietijd was. Het gaf haar houvast, net als dat voor veel mensen geldt. Maar alle dingen onder de hemel hebben hun tijd, zei Prediker. Wij leven als mensen met de klok, maar er zijn dingen waar je als mens geen invloed op hebt. Geen mens kan in de toekomst zien, laat staan dat je die toekomst zelf kunt maken en je leven in de grip kunt houden. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Die beide dingen overkomen je. Het overkwam Tonnie van der Molen ook. Vijf jaar geleden overleed plotseling haar man en ze miste hem nog steeds. Zelf deed ze tot voor kort alles nog: wandelen, fietsen, ze was gezond en fit. Wanneer je dan te horen krijgt dat je ziek bent en niet meer beter gaat worden, dan is het of de tijd stil staat. Fijn voor haar was dat ze de laatste weken in haar eigen huis heeft kunnen blijven. Dat kon omdat haar dochter bij haar in was getrokken. Ondanks dat ze een vrouw was van de vaste dingen op de vaste tijden, kon ze aan het einde van haar leven goed omgaan met het principe dat alle dingen onder de hemel hun tijd hebben en dat haar tijd hier op aarde er op zat. Ze kon verder kijken, had het besef dat er meer is dan het leven van hier en nu. Toen haar geen tijd meer restte om uit te kijken naar de dagen, uren en momenten, keek ze uit naar de eeuwigheid. We hebben haar naar haar laatste rustplaats gebracht op de Huizumer begraafplaats, waar ze nu mag rusten bij haar man. Voor haar en haar familie breken nu nieuwe tijden aan. Een periode wordt afgesloten, maar haar leven is niet voorbij. Om het met de woorden van Jules Deelder te zeggen, de nachtburgemeester van Rotterdam: ‘Alles blijft, alles gaat voorbij, alles blijft voorbijgaan’.

Gerda van Brug

In memoriam Tjeerd Meindertsma

9 april 1940 – 30 juni 2020. Tjeerd werd op 9 april 1940 geboren in Leeuwarden. Samen met zijn oudere broer Jan en zus Sietske groeide hij op in Birdaard. Zijn vader was veehandelaar. Tjeerd ging na de lagere school naar de landbouwschool. In de weekenden kon je hem vinden op de boerderij bij omke Rindert. Neef Hessel vertelde over de bijzondere band die toen al met neef Tjeerd is ontstaan en is gebleven. Hij hield van het werken op het land en daarnaast zong hij bij het koor. De liefde voor de muziek is daar geboren. Broer Jan werkte bij de verzekeringen en omdat er moeilijk werk te vinden was op de boerderij is Tjeerd ook die richting op gegaan. Hij heeft zich laten bijscholen en heeft heel wat verzekeringen afgesloten. Na zijn huwelijk met Feikje Cnossen werd er naar Leeuwarden verhuisd. Kort na de geboorte van hun zoontje Jan Tjeerd overleed Feikje. Tjeerd ging door een diep dal en kwam daar uit door zijn kennismaking met Truus de Boer waar hij niet veel later in 1975 mee trouwde. Het leven kreeg weer zin: dochter Maris en zoon Klaas maakten het gezin compleet en samen met “hun” drie kinderen hebben ze ruim 45 jaar lief en leed mogen delen. Op 4 juli hebben we in het crematorium Goutum afscheid van Tjeerd Meindertsma genomen. We hebben nagedacht over bijzondere momenten tijdens zijn levensweg. Hij was een echte familieman. Dat bleek uit de woorden van de mensen die zijn leven in herinnering brachten. Hessel haalde herinneringen op over zijn jeugdjaren. Tjeerd was er bijna elk weekend te vinden en je kon altijd op hem rekenen. Maris vertelde in dichtvorm het levensverhaal met de sprekende titel: Lieve Pa. Kenmerkende woorden waren: Veerkracht, levensgenieter, vrolijk en plichtsgetrouw. Op een positieve manier het leven leven. Om kunnen gaan met verdriet en zorgen. De broze gezondheid van Truus maakte van hem een liefdevolle mantelzorger.  Soms was hij vader en moeder tegelijk. Hij was liefdevol, trouw, verantwoordelijk en zorgzaam. Drie jaar geleden kwam het omslagpunt: Het lichaam wilde niet meer zoals hij het wilde. Soms was hij ook wat vergeetachtig. Telkens moest Tjeerd inleveren en werd hij beetje bij beetje afhankelijk van de zorg van anderen met de wetenschap dat het deze keer onomkeerbaar was.  Dat hij op 4 april zijn 80ste verjaardag nog mocht vieren, was heel bijzonder. Femke en Emma lieten in een fotosessie Tjeerd als pake zien en ze hadden het lied Opa van Marco Bossato uitgekozen als eerbetoon voor pake. Orgelmuziek, muziek van Bach, koormuziek, alle muziek was door Tjeerd uitgezocht. De kracht van muziek was de basis voor de overdenking.  We lazen psalm 23, omdat die na het eten vaak door Tjeerd was voorgelezen.  De dragende kracht van de Heer als een goede Herder hebben Tjeerd en Truus tijdens moeilijke perioden in hun leven ervaren. Maar de regel uit een lied van Huub Oosterhuis die op de kaart stond “Gij zijt in alles diep verscholen in al wat leeft en zich ontvouwt” mogen we lezen als hun compacte geloofsbelijdenis. Ze wisten zich diep van binnen gedragen door Gods liefde. En wat klinkt het lied afsluitende lied Wat de toekomst brenge moge, gezongen door het Noordermannenkoor dan troostvol. Vooral die laatste woorden blijven klinken: Waar de weg mij brenge moge, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. We hebben afscheid genomen van een uniek mens en gedenken hem met liefde en respect. We denken aan Truus zijn vrouw, de kinderen Jan Tjeerd en Christa, Maris en Edwin, Klaas en Jellie, de pakesizzers Femke en Emma en aan allen die Tjeerd Meindertsma zullen missen.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Verslag pastorale werkgroep 8 juli

Het was fijn om elkaar in deze setting na zo lange tijd weer te kunnen ontmoeten. Op allerlei manieren is geprobeerd om toch contact te houden met de gemeenteleden tijdens de afgelopen tijd, waarin het niet mogelijk was om veel bezoeken af te leggen. Door middel van kaartjes, telefoontjes en een bloemetje af en toe is er met elkaar meegeleefd. Alhoewel er weer wat meer vrijheid is, blijft het oppassen, het virus is nog niet weg en voorlopig hebben wij nog te maken met de anderhalve meter samenleving. De pastorale werkgroep, die eerst bestond uit een kleine groep, is inmiddels uitgebreid en bestaat nu uit: mw. J. de Dreu-van der Laan, dhr. F.D. Elgersma, mw. G.J. van der Zee-van der Wal, dhr. A.K. Damstra, mw. H. van der Meulen, mw. A. Timmermans, dhr. E. de Boer. Samen buigen wij ons over allerlei zaken van pastorale aard. Vooral het bezoekwerk heeft onze aandacht en ook om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Wij zijn heel blij, dat wij tijdens de periode van vacant zijn ondersteuning krijgen van ds. S. Cnossen-Hoekzema en ds. D.G. Posthuma. In verschillenden secties zijn vacatures op het gebied van ouderlingen, coördinerende wijkbezoekers en wijkbezoekers. Wij zijn dringend op zoek naar mensen, die dit mooie werk op zich willen nemen. In de tehuizen zijn op dit moment genoeg wijkbezoekers, dat is in ieder geval een positief punt. De mensen krijgen daar ook geregeld bezoek van hun wijkbezoeker. Ondertussen proberen wij wel om de lopende zaken zo goed mogelijk door te laten gaan. Destijds zijn wij gestart met het bezoekproject om toch in een behoefte te voorzien. Wij zijn dan ook erg blij met al die bezoekmedewerkers die hier aan meedoen. Het pastoraal meldpunt kwam tijdens ons overleg eveneens uitgebreid ter sprake. Hoe kunnen wij dit nog meer onder de aandacht brengen. U kunt hier meer over lezen in dit wijkbericht. Daarnaast hebben wij ons nog gebogen over de lijst met pastorale taken en hier en daar wat wijzigingen aangebracht. Mevrouw Koster heeft aangeboden om welkomstpakketjes te maken voor de nieuw-ingekomenen, die daarna door de desbetreffende wijkbezoeker bij het nieuwe gemeentelid gebracht zullen worden. Wij hopen zo weer wat meer aandacht hieraan te besteden. Er wordt besloten om aan het begin van het seizoen een brief met suggesties aan gemeenteleden te richten om te vragen aan welke activiteiten zij eventueel mee zouden willen doen. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Ondertussen zijn er ook drie kennismakingsbijeenkomsten van wijkbezoekers met ds. S. Cnossen-Hoekzema geweest. In oktober hopen wij ons volgend overleg te hebben.

Pastoraal meldpunt

Nu wij als gemeente Huizum-Oost vacant zijn, willen wij graag nog eens extra de aandacht vestigen op het pastoraal meldpunt: mw. S. Vellinga-Kuperus, tel.06-33826822. Ook is het mogelijk om een app-bericht te sturen. Waar kunt U zoal aan denken om te melden: ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing naar zorgcentrum of verpleeghuis (soms ook tijdelijk). Als U graag een bezoek wilt hebben van een ouderling of predikant dan kunt U dit ook via het pastoraal meldpunt doorgeven. Ook kunnen er nog andere zaken zijn die pastorale aandacht nodig hebben. Schroom niet om dit door te geven! Tijdens deze periode van vacant zijn willen wij graag blijven “Omzien naar elkaar”.

Namens de wijkkerkenraad

Bij de diensten

Zondag 5 juli zal Ds. E.P. van der Veen uit Emmeloord voorgaan. Zondag 12 juli zal Drs. G. van Brug voorgaan. Zondag 19 juli zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan.

In juni heeft de wijkkerkenraad haar eerste bijeenkomst weer kunnen houden met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Een verslag van de besproken zaken kunt u ook in deze Geandewei lezen. Eerder schreven we al dat er zou worden nagedacht over de vormgeving van onze vieringen in juli. Een kleine groep wijkkerkenraadsleden heeft inmiddels een gebruikersplan opgesteld en dat betekent dat we vanaf 5 juli onze vieringen in de Oase weer hervatten. U hebt daar inmiddels via de post een brief over ontvangen met de richtlijnen die we volgen. Wij hopen velen van u weer in de kerk te ontmoeten in de komende weken. Daarnaast zullen er ook gemeenteleden zijn die in ieder geval de kerkdiensten weer online kunnen volgen.

In de dienst van 5 juli a.s. kunnen we vooral ook genieten van het orgelspel op het nieuwe orgel, deze zondag bespeeld door Arjen Nauta. Naast het consulentschap van Ds. D.G. Posthuma hebben we ook een oplossing gevonden voor de pastorale werkzaamheden in onze gemeente. We hebben Ds. S. Cnossen-Hoekzema wonende te Scharnegoutum bereid gevonden om ons in de komende vacante periode te ondersteunen. Ook op zondagen is zij in het verleden wel als gastpredikant voorgegaan in de Oase. Zij zal onze gemeente ondersteunen bij de verschillende pastorale werkzaamheden die er zijn, met name bezoekwerk van gemeenteleden die pastorale bijstand nodig hebben waaronder ernstig zieke gemeenteleden. Gelukkig is er ook een heel team van wijkbezoekers, contactpersonen, ouderlingen en diakenen actief. We werken aan een aantal afspraken. Verzoeken voor bijstand kunnen gedaan worden bij het pastoraal meldpunt via mevrouw Siska Vellinga (06-33826822), uw wijkbezoeker en of ouderling/diaken. Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het contactformulier van onze website (www.kerkhuizumoost.nl) of via het scribaat (06-13395526). Nu we in de komende weken weer de diensten op zondag kunnen starten, hopen we in de toekomst natuurlijk ook andere gemeentelijke activiteiten met waar nodig aanpassingen weer langzaam op te starten. Dit betekent dat we inmiddels weer nadenken over de organisatie van de vrijwilligersavond op vrijdag 21 augustus a.s. en de geplande kerkdienst van zondagmiddag 23 augustus waar Ds. Madelon Vroonland afscheid neemt. We schreven voor de Coronatijd al over een cadeau. Wilt u daar aan bijdragen dan zijn er twee mogelijkheden:

1.            Er zal achterin de kerkzaal een speciale doos neergezet worden waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld.

2.            U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente Huizum-Oost, Minke Koornstra via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

Minke Koornstra, scriba

Bericht van ds. Vroonland

Vandaag, het is 17 juni, ben ik precies een maand aan de slag in de PG Nieuwland en dus ben ik nu ook een maand niet langer ‘de predikant van Huizum-Oost’. Ik kijk terug op een fijne eerste kennismakingsmaand met diensten op 17 en 31 mei, fietstochtjes voor het opdoen van plaatselijke kennis, de eerste vergaderingen in de kerk, digitaal of bij mij in de achtertuin, eerste kennismakingsgesprekken, telefoontjes naar alle 85plussers en kennismakingmomenten met de kinderen (bij een digitale bingo) en tieners (bij een barbecue). Doordat gekeken wordt naar wat wel kan, is het zo toch goed mogelijk om de gemeente steeds beter te leren kennen. Maar iedere keer dat ik achter m’n bureau zit, zie ik ook u als gemeente. De kaarten staan nog in de vensterbank. Een warm uitzicht! Inmiddels is en wordt de verzameling aangevuld met kaarten vanuit de Hoeksche Waard. Wat was het fijn om zo toch wat alternatief afscheid te kunnen nemen alvast! Alvast, want gelukkig komt er nog een moment om elkaar te zien, voor het afscheid, het weekend van 23 augustus staat gereserveerd in mijn agenda. Dat duurt nog twee maanden, maar het ziet er gelukkig hoopvol uit dat het door kan gaan, net als mijn bevestiging en intrede op de 30ste. Voor nu wens ik u en jullie allen een goede zomer toe, met hopelijk oog voor wat wel kan in deze roerige tijd.

Ds. Madelon Vroonland

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 10 juni

De preses opent deze eerste vergadering in het Coronatijdperk met een woord van welkom en leest daarna uit 1 Korintiërs 3 de verzen 9 t/m 18, waarboven staat ’Het apostelschap van de gemeente’. Daarna gaat hij voor in gebed. Er is één lid van de wijkkerkenraad afwezig. De agenda is tamelijk vol en bevat vijf extra bespreekpunten, namelijk de controle van de wijkkas, de organisatie van kerkdiensten vanaf 1 juli, beroepingszaken, een vrijwilligersavond en de afscheidsdienst door ds. Vroonland. De notulen van de laatste vergadering in maart worden behandeld, goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en afgehandeld. Van de dertien punten kunnen er slechts drie worden afgevoerd. Bij de ingekomen stukken zijn geen belangrijke zaken die besproken moeten worden. Door de huidige omstandigheden kon de controle van de wijkkas nog niet plaatsvinden. Dit zal binnenkort gebeuren. Het mogelijk hervatten van de kerkdiensten in de Oase leidt tot een uitvoerige discussie. Hoe gaan we met onze verantwoordelijkheden naar onze kerkgemeenschap om. De conclusie is dat wij het niet verantwoord vinden om voorlopig bv. tot 1 september geen kerkdiensten te houden. Daarom wordt besloten vanaf juli weer vieringen te houden, nadrukkelijk binnen de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN. In juni zal aan de hand van het beschikbare protocol het gebruiksplan voor de Oase worden opgesteld. Verder worden de mogelijkheden besproken hoe de muzikale invulling kan worden gedaan, omdat zingen niet kan (neuriën mag overigens wel). De werkgroep die een en ander zal voorbereiden zal bestaan uit de heren F. Elgersma, A. Halma, A.K. Damstra, mw. T. van der Zee en koster P. Bekker. Vanuit het wijkpastoraat worden verschillende gevallen van zieke gemeenteleden besproken. Hieraan gekoppeld is en wordt het bezorgen van bloemen door de diakenen. Daarover zijn positieve reacties ontvangen. Dank wordt uitgesproken aan de diakenen. De mededelingen, die schriftelijk zijn aangeleverd, geven geen aanleiding tot verdere bespreking. In het traject van de beroepingszaken zijn weer enkele stappen gezet. Nadat het consulentschap kon worden ingevuld met de toezegging van ds. D.G. Posthuma, zijn wij bezig met de invulling van de bijstand in het pastoraat. Hier zijn nu goede vooruitzichten op het aantrekken van een predikant. Binnenkort hopen we een afsluitend gesprek met de betrokkene te hebben. Nu er een concept ligt voor de profielschets van een te beroepen predikant, moet de beroepingscommissie worden ingevuld. Meestal is dat lastig, zoals ook nu het geval blijkt te zijn. Er circuleren weliswaar meerdere namen, maar het verloopt moeizaam. Vanwege de noodzaak is een oproep tot bereidheid hier op zijn plaats. Op vrijdag 21 augustus is een vrijwilligersbijeenkomst gepland, waar onze vertrokken wijkpredikant aanwezig hoopt te zijn om afscheid van hen te kunnen nemen. Afgewacht moet worden of Corona nog roet in het eten gaat gooien. Het zelfde geldt voor de uitgestelde afscheidsdienst op zondag 23 augustus, die ’s middags om 15.00 uur zal plaatsvinden. Bij de rondvraag wordt ter sprake gebracht dat mw. P. Mulder graag assistentie wil hebben bij het schrijven van de smeekgebeden nu wij zonder wijkpredikant zitten. Ook hiervoor een oproep. Hoe het de komende tijd komt met de vieringen in Erasmus is nog een open vraag. Tenslotte wordt gevraagd hoe het komt met de seizoenstart op 19 en 20 september. Dit punt zal worden aangekaart in de volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad. Ter afsluiting leest dhr. F. Elgersma een gedicht van Henri Nouwen voor met als titel ‘Toch blijven leven’. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22.00 uur en komt tot de conclusie dat het goed was om elkaar weer te ontmoeten.

A.K. Damstra, preses

Koffie/thee inloopmorgen

Langzamerhand komen er weer wat activiteiten op gang. Gelukkig dat dit weer mogelijk is. Daarom kunnen wij ook weer nadenken om de koffie/theemorgens op te starten. In juli wordt er begonnen met kerkdiensten in de Oase en in augustus hopen wij dan met elkaar weer een keer koffie te kunnen drinken. De eerste datum staat gepland op woensdagmorgen 5 augustus. Dit is iets waar wij weer naar uit kunnen kijken. Wij hopen elkaar dan weer in gezondheid te kunnen ontmoeten. Namens de gastvrouwen en gastheer van de koffiemorgens wensen wij iedereen een mooie zomer toe.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Actie Voedselbank 2

Op 9 en 10 juni hebben we voor de tweede keer een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank bij onze “Kerk in de Wijk” de Oase. De “voedselbankkar” stond prominent en uitnodigend op de stoep van de kerk. Ook deze keer kwamen er weer heel veel mensen met tassen en dozen vol met levensmiddelen. Het resultaat mocht er zijn: 14 grote volle kratten en 3 dozen met pakken melk. Geweldig!!!! Namens de Voedselbank Leeuwarden heel hartelijk dank!!!

Auke, Bouwe en Fetze

Wij gedenken Jikke Reinsma

Op zondag 21 juni overleed in een hospice bij Sassenheim, waar ze een goede week is verpleegd, Jikke Reinsma in de leeftijd van 83 jaar. Ze was moeder van Johan (en Sandra, in Sassenheim), Peter (en Christina, in San José Californië) en Corinne, groot- en overgrootmoeder en woonde op de Antillenweg 36-4. Jikke, een bewogen leven. Geboren in Gytsjerk, getrouwd in Andijk, waar ze kleuteronderwijzeres was, haar liefde vond, in het bloembollenexportbedrijf van haar man hard meewerkte, en waar hun kinderen werden geboren. Een gelukkige tijd, maar ze werd daar heel ziek, verbleef lange tijd uit huis, kreeg een wonderlijk maar traag herstel, en bleef blijvende klachten houden, wat haar huwelijk niet goed deed. Een scheiding, zo verdrietig. En daarom kwam Jikke terug in Friesland, in Leeuwarden, op de Antillenflat, eerst nog met haar dochter, later alleen en moest een ander, nieuw leven beginnen. Haar kinderen kwamen ver(der) weg te wonen. De zonen in afstand, de dochter in omgaan. En lichamelijk bleef ze vaak ‘te moe’ om zelf te gaan, en bij ouder worden kwam er toch altijd iets tussen om de reis naar ‘Amerika’ niet te doen, ook niet meer naar Sassenheim. Ze moest opgehaald worden om te gaan. Zo ging het tenslotte ook met de kerkgang. Ze had en kreeg heel goede vrienden/vriendinnen: Uit Oldenburg, Hoorn en dichtbij, in Leeuwarden en vanuit de kerk. Haar zonen kwamen veel en trouw, voor zover ze daarvoor in staat waren. De laatste weken van haar leven is ze niet alleen geweest. Jarenlang was zij scriba van de Parkgemeente. Tot voor kort deed ze veel op de fiets. Ze was thuis op de Antillenflat, de woning die goed om haar heen paste. En dat kwam ook naar voren na die ‘balkonramp’ in 2011 (die ze voor haar ogen zag voltrekken!), waar ze een jaar lang een flat kreeg toegewezen op de Amelanderhof. Daar had ze een moeilijk jaar, ze wilde zo graag weer terug naar haar eigen flat. Op zaterdag 27 juni was er een afscheidsdienst in de Noorderhof. We lazen een loflied (“Wij loven U o God, belijden U als Heer”), een tekst uit Jesaja 41,10: “Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen”, we hoorden liederen ‘Abide with me’, maar ook Udo Jürgens (ze hield van deze zanger) in een profaan lied, maar zo passend in geloof in haar Heer, ‘Gib mir deine Angst’, wat we kennen in: “Geef mij nu je angst, ik geef er hoop voor terug, geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug”! Alles zelf uitgekozen, opgeschreven. Johan sprak liefdevol van zijn moeder. En we wisten de lach op haar gezicht en haar vertrouwende geloof in ‘geborgen te zijn in Gods hand’. In Gytsjerk is Jikke daarop begraven, bij haar ouders. We zullen haar missen, gemeentelid, een kind van God, en bidden wie achterblijven de troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma

Rectificatie

In tegenstelling tot wat in de Geandewei stond, verblijft mevrouw van der Molen- van Kleef niet in het Hospice. Ze is thuis.

En mevrouw Gerda Tolk gaat vanwege omstandigheden pas per 26 juni a.s. naar Nieuw Mellens en niet zoals eerder is aangekondigd per 10 juni. Zij kan geen bezoek ontvangen. Uiteraard is telefonisch contact wel mogelijk.