Themamiddag

Oase

Op woensdag 22 maart hebben wij weer een themamiddag. Wij beginnen om 14.00 uur en sluiten om 15.30 uur af. Vanuit de groep kwam het voorstel om samen stil te staan bij “Twijfel”. Wat is het en hoe kijken wij ernaar? Graag tot ziens, Ds. Anne Henk Boschma

Paaslunch Diaconie

Kurioskerk Julianalaan 38, Leeuwarden

Paaslunch 31 maart  De Diaconie Leeuwarden-Huizum organiseert op 31 maart een paaslunch. Plaats: Kurios; inloop 11.30 uur, aanvang 12.00 uur. Opgave: Seppie Elgersma: 2881380, f.elgersma1@chello.nl

Koffie/thee – inloopochtend

De deur van de Oase staat weer open om even koffie/thee te komen drinken. Deze keer met een reis door Zuid-Afrika aan de hand van een fotopresentatie door Kees de Dreu. Contact en informatie: Janny de Dreu, Tel. 280 13 87 of E-mail: dreudec@gmail.com