Overdracht Dorpskerk aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken (update 5 september)

Dorp 67

 

(Beide links openen in een nieuw venster.)

Zoals u wellicht weet, wordt de Dorpskerk overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). De voorbereidingen zijn in volle gang. Overleg en onderhandelingen over het kerkhof zijn nog gaande.

Bij de overdracht moet de Prot. Gemeente Leeuwarden-Huizum een Plaatselijke Commissie formeren, die onder verantwoordelijkheid van de SAFT de exploitatie van de kerk verzorgt door het organiseren van allerlei activiteiten in het kerkgebouw. De commissie krijgt de opdracht om zelf de energiekosten van het kerkgebouw op te brengen.

Er zijn al twee bijeenkomsten geweest. De eerste betrof een kennismaking tussen het SAFT, een afvaardiging van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Leeuwarden-Huizum en een groep enthousiaste vrijwilligers die wellicht willen plaatsnemen in de nog op te richten Plaatselijke Commissie Dorpskerk. In deze bijeenkomst heeft een ieder de gelegenheid ideeën omtrent gebruik van de Dorpskerk ná overdracht naar voren te brengen.

Bij de tweede bijeenkomst zijn alleen de potentiële vrijwilligers aanwezig. Er is een ‘excursie’ naar de Dorpskerk. De achtergronden van deze vrijwilligers zijn zeer divers wat de invulling van de Plaatselijke Commissie ten goede zal komen.

De groep vrijwilligers bestaat uit gemeenteleden en bewoners uit de wijk. Inmiddels is de groep uitgebreid, er wordt onderling gemaild, er worden constant plannen gemaakt. Tussen het schrijven van dit stukje en het uitkomen van deze Ruimte, is bijeenkomst nr. 3 geweest. U merkt, men heeft er zin in.

De afscheidsdienst is op 6 oktober om 14.30 uur, voorganger is ds. Wassenaar van Hellendoorn (oud predikant van de Dorpskerk).

De officiële overdracht van de Dorpskerk aan de SAFT is voorlopig gepland op vrijdag 29 november a.s.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, houdt u Geandewei in de gaten, deze website of de websites www.kerkhuizumwest.nl of www.aldefrysketsjerken.nl.

Zie foto’s 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *