Aandacht voor elkaar

Op woensdag 2 maart is ons gemeentelid  Sikke van der Weg van ons heengegaan in de leeftijd van 85 jaar.

Op de rouwkaart staan de indrukwekkende woorden:

Us leave Sikke is oan syn grutte reis begûn.

Hy fielde him ferbûn mei wa’t ûnrjocht oandien waard.

Foar ús wie er in betrouber beaken yn it libben,

dêr’t wy altyd telâne koenen.

En

Ofskie nimme is mei tankbere hannen weemoedich meidrage

al wat it wurdich is om net te ferjitten …

Wij leven mee met Jant, de kinderen en de kleinkinderen nu zij zonder Sikke verder moeten. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid “In Memoriam” opgenomen worden.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Wat een hartverwarmende, bemoedigende en liefdevolle reacties hebben we gekregen de afgelopen weken. Allemaal blijken van medeleven die steun geven in deze heftige tijd voor Ineke en ons. We hopen dat Ineke half maart weer naar huis kan komen. Hartelijk dank voor alle aandacht en steun. Het doet ons goed.

Ineke de Lange-Pronk & familie.

Activiteiten van de werkgroep Vorming en Toerusting

Het afgelopen seizoen waren de mogelijkheden om iets te organiseren beperkt. Daardoor zijn een aantal onderwerpen blijven liggen. Maar nu pakken wij de draad weer op. Hieronder ziet u een uitgestelde activiteiten van de werkgroep Vorming en Toerusting van de Oase en Agneskerk.

Van harte bij u aanbevolen,

Ds. Anne Henk Boschma

Themavond ‘De actualiteit en het leven van Dietrich Bonhoeffer’

Op donderdagavond 17 maart 2022 organiseert de Werkgroep vorming en toerusting Goutum en Huizum-Oost in de Oase een avond over het leven en werken van Dietrich Bonhoeffer.

Hoe actueel is Bonhoeffer en heeft hij iets tot ons te zeggen? Zoals iemand zei: ‘Bonhoeffer ging van geloof en theologie naar verantwoordelijk handelen’. Bonhoeffer stelt vitale vragen over ons geloof. Zijn teksten dagen ons – en de kerk – uit om er actief mee bezig te blijven. Kees de Dreu zal over een en ander een inleiding geven. Bij dergelijke aspecten willen wij stilstaan en er over in gesprek gaan.

Datum: donderdag 17 maart

Tijd: 19.30 – 21.30 uur (met pauze)

Plaats: Oase, Weideflora 142

Kosten: vrijwillige bijdrage Info en opgave: K. de Dreu, dreudec@gmail.com

Bij de diensten

Wij vierden de eerste zondag van de 40dagentijd, 6 maart, op een bijzondere wijze samen met de Agneskerk in Goutum. In de Oase was op deze zondag ook een passende bloemschikking.

Wij hebben als gemeente een actieve bloemencommissie die voor alle zondagen van de  40dagentijd weer prachtige bloemschikkingen maakt. De verbeelding in de schikking versterkt de lezing en liturgie van de zondag.

Wij volgen dit jaar de lezingen uit Kind op Zondag.

Op zondag 13 maart is de lezing Johannes 12: 20-36.

Op zondag 20 maart hoop ik weer present te zijn en gaan wij samen Johannes 12:37-50 lezen. De kinderen van de kindernevendienst krijgen een boekje voor de 40dagentijd (net als bij de adventsperiode).

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep Pasen

Nu de coronamaatregelen langzaamaan verdwijnen is er weer meer mogelijk in de kerk. Daarom willen wij graag starten met een (ad hoc) zanggroep met Pasen. Het is een project waar verder geen verplichting aan vast zit. Iedereen die van zingen houdt en graag mee wil doen is van harte welkom. 

Ik ga samen met Nienke (die de groep zal leiden) de liederen uitzoeken, Arjen Nauta gaat ons bij het oefenen en in de dienst begeleiden en ondersteunen. Wij zullen een aantal liederen als groep of in wisselzang met de gemeente zingen. Meestal zingen we meerstemmig.

Voor Pasen willen we  vier vrijdagmiddagen gaan oefenen van 16.30-17.30 uur in de Oase. Het gaat om 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april.

Het is wel handig dat u zich van tevoren even opgeeft en aangeeft welke stem u zingt. U kunt zich opgeven via de mail (ah.boschma@hetnet.nl) of via de telefoon (app of gesprek 06-42381409).

Ik hoop dat wij zo samen de Paasdienst een extra feestelijk tintje kunnen geven.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend.

Verschillende keren zijn wij alweer bij elkaar geweest en wat is het genieten, dat dit weer mogelijk is. Op 16 maart vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is iedereen weer van harte welkom in de Oase. De koffie/thee staat weer klaar voor u.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten en tijdens een kopje koffie met elkaar in gesprek te zijn, vooral ook in deze tijd waar er veel op ons afkomt. Wat is het dan fijn om een luisterend oor te vinden en je verhaal kwijt te kunnen.

Van harte welkom!!!!!!

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Actuele berichten

Bloemengroet

Iedere zondag worden de bloemen uit de Oase gebracht bij gemeenteleden die wel wat positieve aandacht uit onze gemeente kunnen gebruiken.

 Zo kreeg Foekje Breimer op 6 februari een boeket en op 13 februari ging bovenstaand boeket naar  Mevr. Miedema-Jongbloed.

De bloemengroep

Zondag 6 maart

Op zondag 6 maart, de eerste zondag van de 40dagentijd, vieren wij een heel bijzondere dienst samen met de Protestantse gemeente van Goutum.

Al enige jaren werken wij als gemeenten samen in een werkgroep Vorming en Toerusting. In deze groep kwamen wij op het idee om aandacht te vragen voor de situatie in Afghanistan.

Vorig jaar stond er een artikel in de krant over twee zussen Hasina en Sara, wonend in Leeuwarden, die mensen helpen in Afghanistan. Hasina en Sara komen van oorsprong uit Afghanistan.  Zij hebben een stichting opgericht “Stichting Supporters Afghanistan”.  Deze stichting zorgt voor directe hulp aan de mensen daar.

In het voorgesprek raakten wij diep onder indruk van hun verhalen en van hun gedrevenheid om mensen te helpen. Op zondag 6 maart zullen zij ook in de dienst aanwezig zijn om hun verhaal met onze gemeenten te delen. En zal ook een collecte gehouden worden voor deze stichting en de diaconieën staan garant voor een prachtige gift.

Wij hadden deze dienst graag op 6 februari willen houden, dus op de zondag voor het werelddiaconaat, maar dat was helaas niet mogelijk. Nu is het op 6 maart, de eerste zondag van de 40dagentijd. De dienst wordt gehouden in de Agneskerk te Goutum en ik mag voorgaan.

U bent natuurlijk van harte welkom in de Agneskerk., maar misschien is het reizen ook een bezwaar. Daarom willen wij deze dienst ook live uitzenden in de Oase. Via de beeldverbinding (op onze nieuwe schermen) kunt u ook deze dienst meevieren. Er zal ook na de dienst gewoon koffiedrinken zijn in de Oase. Het is even een andere vorm, maar ook bijzonder om zo in verbondenheid deze dienst te vieren en zo samen aandacht te vragen voor de naasten in Afghanistan.

Namens de werkgroep vorming en toerusting Agneskerk en Oase,

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep Pasen

Nu de coronamaatregelen langzaamaan verdwijnen is er weer meer mogelijk in de kerk. Daarom willen wij graag starten met een (ad hoc) zanggroep met Pasen. Het is een project waar verder geen verplichting aan vast zit. Iedereen die van zingen houdt en graag mee wil doen is van harte welkom.  

Ik ga samen met Nienke (die de groep zal leiden) de liederen uitzoeken, Arjen Nauta gaat ons bij het oefenen en in de dienst begeleiden en ondersteunen. Wij zullen een aantal liederen als groep of in wisselzang met de gemeente zingen. Meestal zingen we meerstemmig.

Voor Pasen willen we vier vrijdagmiddagen gaan oefenen van 16.30-17.30 uur in de Oase. Het gaat om 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april.

Het is wel handig dat u zich van tevoren even opgeeft en aangeeft welke stem u zingt. U kunt zich opgeven via de mail (ah.boschma@hetnet.nl) of via de telefoon (app of gesprek 06-42381409).

Ik hoop dat wij zo samen de Paasdienst een extra feestelijk tintje kunnen geven.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Themamiddag

Op woensdag 9 maart is er weer een themamiddag. Vorige keer hebben we gesproken over muziek en liederen. Iedereen heeft zijn/haar favoriete liederen genoemd. Het was mooi en verrassend om dat met elkaar te delen. Deze startvraag riep zoveel op, dat wij aan het rest van het programma niet toe zijn gekomen. Op 9 maart gaan wij verder nadenken over muziek in de Bijbel en de traditie.

De middag wordt gehouden van 14.00-15.30 uur in de Oase.

U bent van harte welkom.

Trouwens in die week kwam ook de Protestantse kerk met een eigen top 10 van kerkliederen uit. Bij toeval waren wij dus heel actueel bezig. Sommigen hebben al het idee geopperd om als gemeente van de Oase een eigen top 10 te maken en die in een dienst terug te laten komen. Een idee dat ik graag overneem en hopelijk komt dat dus ook tot een vervolg.

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopmorgen op woensdag 2 maart vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat is het weer fijn, dat wij bij elkaar kunnen komen om gezellig met elkaar koffie/thee te drinken. Ook op 2 maart staan de deuren van de Oase weer open en bent u van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

Pastoraat:

Op donderdag 26 januari is de werkgroep pastoraat bij elkaar geweest en hebben wij verschillende zaken op pastoraal gebied door kunnen spreken: hoe loopt het bezoekwerk en wij hebben een aantal activiteiten kunnen plannen.

Op 24 maart zal er een pastorale-diaconale avond worden gehouden, waarvoor alle ouderlingen, wijkbezoekers en diakenen een uitnodiging zullen ontvangen.

De bijeenkomst begint om 17.30 uur. Wij starten met soep en broodjes. De betreffende mensen mogen alvast deze datum in hun agenda zetten.

Ondertussen is er een bijeenkomst met een aantal medewerkers aan het bezoekproject geweest. Deze medewerkers zijn gemeenteleden, die wel een aantal bezoeken willen brengen bij een aantal vaste adressen. Dit project is een mooie aanvulling op het andere bezoekwerk, omdat wij ook steeds minder vrijwilligers krijgen. Wij proberen zo op een creatieve manier toch oplossingen te vinden en mogelijkheden om het gemeentewerk zo goed mogelijk door te laten gaan.

Op woensdagmorgen 9 februari onder het genot van een kopje koffie/thee konden de bezoekmedewerkers van gedachten wisselen en elkaars ervaringen delen. Het was heel mooi om te zien en te horen hoe betrokken en enthousiast iedereen is.

Op 31 maart staat er een bijeenkomst gepland in Abbingahiem in de vorm van een groot huisbezoek. Wij hopen dat het straks ook weer mogelijk is om in Erasmus bij elkaar te komen.

Ondertussen gaan de gewone bezoeken ook weer door en zijn wij blij dat er weer meer ruimte is om activiteiten te ontplooien.

Wij wensen u op weg naar Pasen een gezegende 40dagentijd toe.

De werkgroep pastoraat

De kerk is weer open

Op 18 januari kregen wij het bericht dat er weer Kerkdiensten met bezoekers mogelijk zijn. Er mogen voorlopig 50 mensen komen en wij moeten bij het verplaatsen een mondkapje op hebben. Wij zingen een klein deel van de liederen samen ingetogen. De meeste liederen worden door de voorzangers gezongen. Wij hebben besloten om ook het koffiedrinken na de dienst weer op te starten.

Uiteraard is de dienst ook zondag weer te volgen via de kerkomroep te volgen. De link naar de dienst is:   https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10240

In de brief staat ook nadrukkelijk vermeld dat ook alle andere activiteiten, mits wij ons aan de regels houden, opgestart kunnen worden.

Het is bijzonder mooi dat dat weer mogelijk is. U ziet hier meteen al een paar initiatieven die van start gaan.

Daarom graag tot ziens,

mede namens de wijkkerkenraad,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 6 februari staat Johannes 11: 1-16 op het rooster. Het gaat over Lazarus, een vriend van Jezus, die sterft. Het thema van Kind op Zondag is: Wat verwacht je?

Het is ook de zondag voor het werelddiaconaat. Wij zullen ook stil staan bij de verre naaste.

AHB

Aandacht voor elkaar

Adieu Oaseminsken

Eins is dat in hiel moai wurd, adieu! Sawol jimme yn de Oase as wy yn Frjentsjer kinne ús adieu-minsken, minsken oan God tabetroud, neame. Sa wolle wy it libbenspaad fuortsette en hoopje wy fan jimme it selde.

Wy ha hjir yn Kening State – al wer sa’n moaie namme – in aardich thús, al misse wy de Oase ek. Dy Kening is dan wol de keatskening, in bekende persoan yn Frjentsjer fansels. Mar de namme hat ek bêst in dûbelde betsjutting.

Foarlopich bliuwe wy noch even oan de Oase ferbûn.

Graach wolle wy jim betankje foar jim meilibjen yn dizze foar ús bêst wol drege tiid. It docht jin goed te witten dat der minsken oan je tinke.

Sikke en Jant van der Weg

Bloemengroet

Helaas komen we als gemeente nu niet bij elkaar maar de bloemengroeten gaan gelukkig wel steeds door! Zo werden er bloemen met een hartelijke en meelevende groet vanuit onze gemeente de Oase gebracht naar de heer en mevrouw Moed op 9 januari en op 16 januari naar dhr. Harm Wesseling.

Themabijeenkomst woensdag 9 februari

Helaas was het door de lockdown even niet mogelijk om bij elkaar te komen, maar de eerstvolgende middag kan wel doorgaan.

Wij komen samen op woensdag 9 februari in de Oase om 14.00 uur-15.30 uur.

Wij gaan samen praten over de betekenis van liederen/muziek in de Bijbel en voor ons persoonlijk.

Ik begin in ieder geval met de vraag wat uw lievelingslied of muziek is.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Samen een dienst voorbereiden

De voorbereiding van de diensten is vaak een solistische taak van de voorganger. Ik vind het ook prachtig om dat af en toe eens met een groep te doen.

Wij gaan dan samen de orde van dienst invullen.

En wij gaan samen kijken naar de lezing van de zondag. Ik ben vooral benieuwd wat u leest in dat gedeelte en welke vragen het bij u oproept.

Ik ga u ook iets vertellen over het proces van de voorbereiding van de dienst (zoals ik dat doe).

Wilt u een keer meedoen? Dan bent u op maandag 31 januari van harte welkom in de Oase om 10 uur. Er staat koffie voor u klaar. Wel graag van tevoren even opgeven (liefst per email ah.boschma@hetnet.nl, per  telefoon mag ook 06-42381409).

U krijgt dan van tevoren het schriftgedeelte van de zondag door. De dienst wordt op zondag 6 februari gevierd in de Oase.

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op 2 februari 2022

Gelukkig wordt het weer wat licht aan de horizon, vanuit de kerk gaan wij weer proberen om wat activiteiten op te starten. Vanuit de landelijke PKN wordt deze mogelijkheid weer geboden, vooral ook omdat men ziet, dat er veel behoefte aan is om bij elkaar te komen, wel met in achtneming van de nodige coronamaatregelen. Daarom staat de koffie/thee weer voor u klaar op woensdagmorgen 2 februari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Er is volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Bram van der Werf een trouwe bezoeker van onze koffiemorgen heeft helaas een lelijke val gemaakt en moest daardoor geopereerd worden. Hij verblijft momenteel in Berchhiem, Burgum om te revalideren. Het adres is Prins Bernhardstraat 74, afd. 1-16, 9251GM Burgum.

Wij willen hem een goed herstel toewensen en wij hopen dat hij over een tijdje weer kan komen koffiedrinken.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Fysieke diensten hervat

Er mogen 50 mensen komen en wij moeten bij het verplaatsen mondkapjes dragen en afstand houden.  Er is zondag ook weer gelegenheid om samen koffie te drinken.  Dus u bent weer van harte welkom. Ook mogen andere activiteiten weer van start gaan.
Uiteraard is de dienst ook via de kerkomroep te volgen. De link naar de dienst is:   https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10240

Zie onderstaande Corona nieuwsbrief van de PKN voor meer info.

Bij de diensten

Ik had niet verwacht dat wij weer in een lockdown terecht zouden komen en de kerk weer gesloten zou worden, maar helaas……

Wij hebben de diensten weer online moeten regelen. Mooi dat de zangers present zijn om met de organist de gemeentezang te vertegenwoordigen.

Voorlopig moeten wij zo de diensten vormgeven.

Ik stuur wekelijks de orde van dienst naar een lijst vrijwilligers van onze gemeente. Als u ook graag op die lijst wilt staan, laat het mij dan via de mail even weten.

Op 23 januari hoop ik weer voor te gaan. Wij lezen dan Johannes 1:35-52 en het thema van Kind op zondag is “Ken je mij?”

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Sijbe Rinze Hoekstra (Siep)

Op 9 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Sijbe Rinze Hoekstra, roepnaam Siep. Hij is op zijn 82e verjaardag overleden.   Hij woonde in het Talmahûs. Daarvoor woonde hij samen met zijn vrouw Anna Hoekstra-Broersma aan het Mannagras 12. Zij waren 58 jaar gehuwd en kregen twee kinderen.

Siep is op 9 december 1939 in Huizum geboren.  Hij kende er heel veel mensen. In de afscheidsplechtigheid werd een column voorgelezen uit de Leeuwarder Courant waarin Siep op een mooie manier werd geportretteerd tijdens de 4-meiherdenking bij de Dorpskerk.

Op 14 juni 1963 trouwde hij met Anna. Ze woonden eerst bij de ouders en later aan de Curaçaoweg. Daar werden Simon en Dirk geboren.

Siep was van oorsprong niet kerkelijk, maar ging met Anna mee naar de kerk en deed in de Opstandingskerk belijdenis en werd daar gedoopt.

Hij werkte als accountant bij de buitendienst. Hij was een harde werker en was veel op pad. Het werk slokte soms veel van zijn tijd en energie op en dan was het zoeken naar de balans tussen werk en privé.

Hij was een betrokken vader die altijd meeging naar de voetbal. Hij wilde er voor de kinderen zijn. Er kon en mocht bij hem veel. Er zijn mooie herinneringen en verhalen van de gezinsvakanties.

Na zijn pensionering bleef hij actief. Hij was o.a. vrijwilliger bij slachtofferhulp, vluchtelingenhulp, de telefonische hulpdienst en hielp veel mensen met hun belastingaangifte. Hij bood veel mensen een luisterend oor. Hij was ook een supporter van Cambuur.

De laatste tijd liet zijn gezondheid hem steeds meer in de steek en daarom moest hij opgenomen worden in Talmahûs in Veenwouden.

Hij kwam tot de lockdown nog altijd koffiedrinken in de kerk en voelde zich ook zeer betrokken. Hij heeft ook veel gelezen (o.a. de boeken van Kuitert) om het geloof te doorgronden en zo zei hij zelf: op moeilijke momenten was er wel altijd iemand.

Op zijn verjaardag, 9 december, is hij in Talmahûs overleden.

Op vrijdag 17 december werd de uitvaartplechtigheid gehouden in het Crematorium van Goutum. Boven de rouwkaart stonden de woorden: De Heer heeft ons geen kalme reis beloofd, maar gelukkig wel een behouden thuiskomst. Wij lazen samen Psalm 23 waar wij ook lezen dat God meegaat in het leven en ook meegaat door de diepte. In dat vertrouwen hebben wij Siep uit handen gegeven.

Mogen zijn vrouw Anna en de kinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder Siep verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Anne van der Werf

Op 14 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Anne van der Werf in de leeftijd van 84 jaar. Anne woonde de laatste maanden in Nij Mellens en daarvoor jaren op het Zwenkgras.

Anne werd op 12 juli 1937 geboren als jongste in een gezin van 4 kinderen. Anne kon op school moeilijk meekomen en ging naar het speciaal onderwijs en daarna naar de ambtsschool. Hij is altijd bij zijn ouders blijven wonen. In 1970 overleed zijn vader en dus woonde Anne jaren samen met zijn moeder. Die overleed in 1990 en toen kon Anne, met hulp van anderen, op het Zwenkgras blijven wonen. Hij werd ook trouw bijgestaan door zijn buurvrouw Foekje.  

Hij werkte als intern postbezorger bij het PEB.

Anne was niet een man van veel woorden. Hij was zwijgzaam en had zelden grote verhalen, maar aan de andere kant zocht hij wel altijd de gezelligheid op. Waar mensen waren, was Anne ook graag. Je zag hem bij allerlei kerkelijke activiteiten. En als er in de stad iets te doen was, dan was hij zeker van de partij. En groter fan van het Oranjehuis dan Anne was er bijna niet.

Ook zong Anne mee met verschillende koren en genoot hij van orgelmuziek.

Hij kwam altijd op de koffieochtenden van onze gemeente, maar ook naar andere ontmoetingsplekken van kerken en gemeenten was hij vaak te vinden. Hij had ook een speciale band met het Leger des Heils. Hij wilde dan ook persé boven zijn rouwkaart hebben staan: Bevorderd tot heerlijkheid.

Anne had nog een passie: reizen. Hij heeft vele reizen gemaakt in en buiten Europa en hij maakte overal dia’s en foto’s die hij graag met anderen deelde. Daar genoot hij intens van.

In onze gemeente was Anne een vertrouwd gezicht. Hij kwam meestal op het laatste nippertje binnen.

Vlak voor de zomer bleek dat Anne ernstig ziek was. Hij begreep het eerst niet, omdat hij helemaal geen klachten en pijn had, maar wij zagen dat hij langzaam steeds meer van zijn krachten inleverde. Op 14 december is hij in Nij Mellens overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op maandag 20 december in de Noorderhof. Anne had zelf liederen uitgekozen en mij gevraagd om in de overdenking stil te staan bij de woorden uit Romeinen 14: “Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer”.  Voor Anne was het geloof en de kerk enorm belangrijk. Het gaf hem geborgenheid en nabijheid. Boven de rouwkaart stonden ook de woorden: Christus leeft en ik met Hem. In dat vertrouwen hebben wij Anne van der Werf uit handen gegeven.

Mag zijn familie zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Maria Bor-van Ginkel

Op 14 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Maria Bor-van Ginkel in de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde in Erasmus.  Zij was sinds 6 augustus 2007 weduwe van Bart Bor. Samen kregen zij 5 kinderen.

Maria werd op 9 juli 1931 geboren in Maarn. Zij was de jongste van het gezin. In de oorlog maakte ze een bombardement mee van het spoor. Ze moest zich op weg naar school verstoppen. Het was een herinnering die levenslang meeging.

Toen zij 8 jaar was, is haar vader overleden.

Op 25 mei 1955 ging ze trouwen met Bart Bor. Bart was Hervormd en zij was Gereformeerd en dat was in die tijd nog een hobbel, maar die werd met liefde genomen.

Zij gingen in Utrecht wonen en daar werden de eerste kinderen geboren. Zij moesten een groot verdriet meemaken toen hun tweede kindje, Bertie, ernstig ziek werd en op tweejarige leeftijd overleed.

In 1967 moest Bart voor zijn werk verhuizen naar Leeuwarden. Het zou voor een periode van 5 jaar zijn. Maria zag er enorm tegenop en had heimwee. En toch is die 5 jaar langer geworden en is zij uiteindelijk altijd in Leeuwarden gebleven.

De kinderen spraken met veel liefde over hun moeder. Ze was een moeder die het gezin droeg en veel voor anderen over had.  Er werd letterlijk gezegd: Iedere moeder is uniek, zij was dat heel speciaal.  Ze was ook gek op de kleinkinderen en heeft op sommigen ook veel gepast.

Toen haar man Bart in 2007 overleed moest zij alleen verder. Ze pakte de draad op en probeerde van alles te ondernemen. Ze ging zelfs dit jaar nog op vakantie. Ze was ook altijd op de koffieochtend van de kerk. En tot een paar maanden geleden liep zij nog altijd naar Oase voor de kerkdienst.

Op 10 november kreeg zij een herseninfarct en dat veranderde alles. Ze was van de één op de andere dag de regie over haar leven kwijt. Ze ging naar Noorderbreedte Revalidatie, maar boekte nauwelijks vooruitgang. Dat was heel moeilijk voor haar. Op 14 december is zij plotseling overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 21 december in de Noorderhof. Op de rouwkaart stonden het laatste couplet van het lied “Wat de toekomst brenge moge” Een lied dat gaat over het in vertrouwen aan de HAND het onbekende land tegemoet te gaan. Wij lazen samen Psalm 139 over Gods hand die om en over ons leven wordt gelegd. In dat vertrouwen hebben wij Maria Bor-van Ginkel uit handen gegeven.

Mogen de kinderen, de klein en achterkleinkinderen zich omringd weten door God en mensen nu zij zonder hun Ma, oma en overgrootmoeder verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Wij gedenken

Hendrikjen (Hennie) Meindertsma-Muizelaar (Warns, 31 augustus 1925 – Leeuwarden, 26 december 2021)

Op zondag 26 december, 2e Kerstdag, overleed in de leeftijd van 96 jaar Hennie Muizelaar, sinds 21 januari 2004 weduwe van Jan Meindertsma, met wie ze 48 jaar in heel veel liefde getrouwd is geweest. Het was erg verdrietig dat aan haar/aan hen geen kinderen werden toevertrouwd. Een verdriet dat niet gemakkelijk gedeeld kan worden, een gemis van kinderen, die nooit zijn geweest/mochten zijn.

Haar lange leven, we zien met dankbaarheid terug. Hennie is geboren in Warns, opgegroeid in Koudum, de ouders een manufacturenzaak, de moeilijke jaren ’30. Haar moeder die op heel jonge leeftijd overleed, de verantwoordelijkheid die zij toen al jong kreeg, in zaak en gezin, want er waren ook nog 2 jongere kinderen. Vader, die hertrouwde en een lieve moeder werd, de zware oorlogsjaren.

Hennie ging daarna naar Rotterdam (naar tantes, die daar ook een zaak hadden, bij hen ging ze aan het werk), een studie in Leiden, de wereld werd groter. Ze kwam terug in Friesland als gezinsverzorgster, begeleiding in probleemgezinnen, ontmoeting met haar Jan (in 1955 getrouwd in Birdaard), daarna op verschillende plaatsen gewoond in Leeuwarden, waar Jan zijn werk had, bij Condens en later in verzekeringen. Ten laatste op de Poelruit (ze was/ze waren betrokken bij ‘de Oase’), vanaf 2012 in verzorgd wonen: St. Jozef, de Nieuwe Hoek en Erasmus.

Even aanstippen, een leven kun je niet even samenvatten, maar toch een beeld, en wie haar gekend heeft de eigen vertrouwde beelden in ontmoetingen.

Een lang leven, waarin naast vreugde ook veel verdriet. We noemen namen die ze moest missen, zoals broer Klaas, zus Datty, schoonzusters Dineke en Sietske, zwager Tsjeard.

Hennie is niet alleen gestorven, haar broer Jan, zus Sietske en Johan waren bij haar op 2e Kerstdag en op 1e Kerstdag had broer Johan haar nog bezocht, bezorgd. Want dat erbij, de eigen familie/ haar naasten wonen niet direct in de buurt, maar ze waren en bleven wel dichtbij in hun zorg en liefde voor hun oudste (schoon)zuster. De troost en ‘het gaan’, bij alle verdriet, woorden die bij Kerst horen.

Op 2e Kerstdag, op zondag, is ze gestorven. In nabijheid van haar geliefden, Psalmen/gezangen, mooie liederen vaak afgespeeld op haar kamer in Erasmus, soms nog een lichte herkenning in de laatste tijd, dan was het goed en troostrijk dat er bij het afscheid gesproken kon worden van geborgenheid bij God. God onder mensen en bij mensen. Een Kind, dat de vrede zal brengen en de troost in de harten legt.

We hoorden en overdachten woorden uit Jesaja 40 en haar trouwtekst uit Psalm 119: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. Het orgel werd bespeeld door zwager Johan en we zongen, ingetogen, vertrouwde liederen.

Na de dienst op maandag 3 januari in ‘de Oase’ was haar begrafenis in Birdaard, waar we haar toevertrouwden aan Gods liefde en zorg.

We bidden voor wie achterblijven, haar lieve familie en vrienden, in verdriet maar zeker ook  in dankbaarheid voor wie Hennie mocht zijn.

ds. Douwe Posthuma

Bloemengroeten uit de Oase

Op zondag 19 december heeft mevr. Van Welie bovenstaand boeket bloemen uit de kerk gekregen met een groet vanuit onze gemeente.

Helaas hadden we vanaf de kerstdagen geen diensten meer in de Oase, maar voelden   we ons allen via de kerkomroep verbonden met elkaar.

De bloemengroep heeft ervoor gezorgd dat er op 13 adressen bij langdurig zieken een boeket bloemen is bezorgd om hiermee te laten zien dat er blijvend met hen wordt meegeleefd.

Op de 1e zondag van januari hebben de bloemen niet in de kerk gestaan, maar zijn rechtstreeks naar mevr. Hoekstra gebracht.

De Bloemengroep Tine en Kor, Hessel, Teake en Etsje, Margo, Janny en Helma

Digitale vieringen

Nu we met nieuwe strenge maatregelen te maken hebben volgen wij het advies van de landelijke PKN.  Dit betekent dat we de komende weken onze kerkdiensten alleen digitaal zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. De zangers zullen hun medewerking aan de digitale diensten blijven verlenen.
Voor eerste kerstdag is er de viering om 9.30, online. Zondag tweede kerstdag is er geen viering. Oudejaarsdag is er een korte vesper om 15.30 uur en zondag 2 januari is er is er een viering om 9:30, uiteraard alle twee ook online. Ook in  de volgende weken in januari zullen we eerst verder alleen online vieringen hebben totdat er weer een versoepeling van de maatregelen wordt aangekondigd.  Hoe somber onze gevoelens misschien zo nu en dan zijn nu er weer zoveel beperkingen zijn. In onze liturgie lazen we vanmorgen over hoe we altijd in Gods licht gevangen worden en zijn zon stralend op gaat. Woorden van hoop waarmee we vooruit blijven kijken in omzien naar elkaar. 


De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

Bij de diensten

Helaas kan de Kerstavonddienst niet doorgaan, maar de Kerstmorgen wel. Graag had ik volop willen (laten) zingen en extra muziek ingezet, maar dat kan nu niet. Maar toch mogen wij samen een feestelijke dienst vieren. Wij sluiten het project van Kind op Zondag af. Het thema van dienst is: “Wat neem je mee?”

De dienst op de Oudjaarsavond kan op dat tijdstip niet doorgaan, daarom hebben wij besloten om de dienst te verplaatsen naar de middag. Wij komen om 15.30 uur samen om het kalenderjaar in de kerk af te sluiten. Waarschijnlijk zal ik met u stilstaan bij de woorden van Lied 511, een prachtig en intens lied dat Bonhoeffer heeft geschreven.

Op zondag 2 januari volg ik weer het leesrooster en gaan wij lezen over de wijzen uit het Oosten (Matteüs 2).

Ds. Anne Henk Boschma

Vanuit de kindernevendienst

Ondanks Corona hebben elke zondag een of twee kinderen van de kindernevendienst de adventskaarsen aangestoken. Daarbij is ook steeds het gedicht vanuit het project voorgelezen. Na het zingen van het adventslied namen de aanwezige kinderen het plakboek van Lucas mee naar de Kindernevendienst en alle kinderen hebben inmiddels ook een eigen plakboek om thuis in te werken. In de kindernevendienst deelden we de verhalen uit Lucas passend bij de lezingen van de zondag en was er het gesprek aansluitend over het thema van de zondag.

Bij terugkomst brachten de kinderen het licht mee in hun met kruidnagels versierde sinaasappel en een passende eigen gemaakte verwerking. 

De kindernevendienstleiding Willy, Anna Frouk en Minke.

Van ons heengegaan

Op 9 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Sijbe Rinze Hoekstra (Siep). Hij is precies op zijn 82e verjaardag overleden. Hij was de echtgenoot van Annie Hoekstra-Broersma. Hij woonde de laatste tijd in het Talmahûs in Veenwouden en daarvoor met zijn vrouw aan het Mannagras.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 17 december in het Yardenhuis te Goutum.

Op 14 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Anne van der Werf in de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde de laatste tijd in Nieuw Mellens en daarvoor jaren aan het Zwenkgras 102. De uitvaart vindt plaats op maandag 20 december in het Noorderhof te Leeuwarden

Op 14 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Maria Bor-van Ginkel in de leeftijd van 90 jaar. Zij was sinds 6 augustus 2014 weduwe van Bart Bor.

Zij was voor revalidatie opgenomen in Noorderbreedte Revalidatie en woonde daarvoor in Erasmus. Zij was lid van wijkgemeente Huizum-Oost

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op dinsdag 21 december in het Noorderhof.

Wij willen de nabestaanden veel kracht en sterkte toewensen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

In de volgende Geandewei zal van allen een uitgebreid “In Memoriam” verschijnen.

Aandacht voor elkaar

Het coronavirus is ook volop actief in verschillende zorgcentra. Dat is bijzonder ingrijpend voor bewoners en personeel. Wij leven met hen mee in deze moeilijke tijd.

Tot slot willen Nienke en ik u, ondanks de crisis die er is, goede en gezegende Kerstdagen toewensen en vooral een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Ds. Anne Henk Boschma

De bloemengroet

Op zondag 5 december heeft Miljenko Braam 6 de bloemen ontvangen.

Hieronder leest u het dankbericht van Ellen Bijsterveld en Tettdo Veenstra die zondag 12 december de bloemen hebben ontvangen.

Alweer werden we blij gemaakt met een prachtige bos bloemen, ons afgelopen zondag aangereikt. Ook de afgelopen tijd hebben we aandacht van diverse gemeenteleden ontvangen door felicitatie kaarten te sturen i.v.m. onze verjaardagen.

Daarnaast hebben we de bezoeken vak met een bosje bloemen van de bezoekdames Margot Osinga en nu Corrie Kamminga zeer op prijs gesteld. Inmiddels hebben we ook al bezoek gehad van ds. Boschma. Het was een goed en warm gesprek, waarvoor we heel dankbaar zijn. Zo voelen we ons bepaald niet vergeten en blijven betrokken bij de gemeente OASE. Wij wensen U allen gezegende kerstdagen maar bovenal een goede gezondheid en Gods zegen in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groeten, Ellen Bijsterveld en Tettdo Veenstra.

Themabijeenkomst

Wij hadden op woensdag 12 januari een themabijeenkomst gepland. In overleg met Janny de Dreu hebben wij besloten om dit nu toch maar niet door te laten gaan. Wij schuiven dit door naar woensdag 9 februari van 14.00-15.30 uur.

Ds. Anne Henk Boschma

Laten wij elkaar niet vergeten…stuur een kaartje….

Geweldig hoe er spontaan gereageerd is op de oproep om een kaartje te sturen naar een gemeentelid. De enveloppen met adressen erop waren in een mum van tijd meegenomen en wij hopen dat deze met een kerstgroet erin ondertussen hun weg hebben gevonden. Heel hartelijk dank daarvoor!!!

De pastorale werkgroep

Koffie-inloopochtenden:

De milde lockdown is inmiddels verlengd tot 14 januari 2022. Daarom lijkt het ons goed om op 5 januari nog geen koffie/thee-inloopochtend te houden, wij hopen dat dit weer mogelijk zal zijn op 19 januari.

Let op het doek bij de kerk en ook via de publicaties houden wij u op de hoogte.

De afgelopen weken werden wij geraakt door het overlijden van drie trouwe bezoekers van de koffieochtend: de heer S. Hoekstra, de heer A.v.d. Werf en mevr. M. Bor van Ginkel. De heer S. Hoekstra en de heer A. v.d. Werf konden de laatste tijd al niet meer komen vanwege gezondheidsredenen. Mevr. Bor was tot voor kort nog op de koffieochtend aanwezig. Wij, de bezoekers van de koffie-ochtenden en medewerkers leven met de familie en nabestaanden mee en willen hen sterkte en kracht toewensen. Mogen jullie je gedragen weten door Gods Liefde en de liefde van de mensen om jullie heen.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Renovaties

In het afgelopen jaar is er al veel in ons kerkgebouw, de Oase, gebeurt als het gaat om renovatie. Een zeer enthousiast en voortvarende klusteam is in de zomer gestart met de renovatie van zaal C.  Deze ruimte is nu een fijne werkplek/ vergaderruimte voor onze predikant Ds. Anne Henk Boschma. Het team had toen de smaak aardig te pakken. In het najaar is inmiddels ook de kerkenraadskamer grondig opgeknapt.

In de zomer zijn de plannen voor digitale beeldschermen opnieuw besproken. Plannen, die er al waren maar die de afgelopen jaren in de la zijn blijven liggen omdat ze in eerste instantie niet de grootste prioriteit hadden. Door de lock down en het vertrek van Ds. Madelon Vroonland bleven de plannen langer liggen dan de bedoeling. Met de komst van Ds. Boschma was de kerkenraad van mening dat het goed zou zijn om opnieuw werk te maken van de al bestaande plannen om stappen te zetten in het werken met beeldschermen in de viering. Dit heeft erin geresulteerd dat we nu twee grote beeldschermen op de achterwand gemonteerd krijgen en een groepje gemeenteleden het bedienen en werken met digitale apparatuur in de vieringen gaat oppakken. We gaan dat stapsgewijs doen en geven onszelf tijd om dit zorgvuldig te doen en ook te leren van de ervaringen. Voordat er twee beeldschermen gemonteerd worden krijgen we nog een renovatie van het liturgisch centrum. In week 3 en 4 gaat onder leiding van het klusteam de renovatie van het liturgisch centrum plaatsvinden. De muur wordt gestukt en krijgt een mooie passende kleur. We hebben ons daarbij laten adviseren door de architect, de heer Sandor Weerstra, die indertijd betrokken is geweest bij het ontwerp van het huidig liturgisch centrum. De planning en uitvoering van de renovatie is zo opgezet dat we op zondag het liturgisch centrum kunnen blijven gebruiken. 

De Wijkkerkenraad

Het gaat niet door……

Helaas moeten wij deze zin weer veel gebruiken: Het gaat niet door. Wij hadden voor de komende periode zoveel plannen en activiteiten. Er stond een Kerstwandeling in de steigers die wij samen de Willen Alexanderschool zouden organiseren en natuurlijk de kinderkerstnachtdienst. Op de 2e Kerstdag zou het Groot Evangelisatiekoor meewerken aan de dienst. Maar daar komt nu (voorlopig) een streep door.

En ook het koffiedrinken op de woensdagmorgen, dat zoveel gezelligheid biedt voor mensen, is even stopgezet. Wij hopen dat het virus snel onder controle is. Wij willen allen die directe gevolgen hebben van deze opleving van de pandemie heel veel sterkte toewensen. Ik merk dat het veel van mensen vraagt.

En waar het kan mogen wij met elkaar meeleven, al is het soms op afstand.

U allen veel sterkte gewenst en ik hoop dat het licht van Advent en Kerst ons hoop en moed mag geven.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Open kerk

Nu er zoveel kerkelijke activiteiten niet doorgaan, willen wij een mogelijkheid scheppen tot ontmoeting. Op vrijdag 17 en 24 december houden wij “Open Kerk”.

U kunt tussen 10.30 en 11.30 uur naar de Oase komen om even een kaarsje aan te steken, even stil te zijn of juist om een praatje te maken. Het gaat om een pastoraal of bezinnend moment.  Ik ben als pastor tijdens “open kerk” aanwezig. En natuurlijk kunt mij dan ook spreken/aanspreken.

Er is i.v.m. corona geen koffie. Het gaat alleen om de ontmoeting.

Wij moeten ons houden aan de coronamaatregelen (afstand houden en mondkapje dragen bij verplaatsing).

Ik hoop dat wij zo een mogelijkheid bieden om even contact met elkaar te hebben.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Zoals het nu lijkt, kunnen de diensten wel doorgaan. Al moeten wij natuurlijk wel wat aanpassen.

Wij volgen in de Adventsperiode het project van Kind op Zondag. Wij lezen de verhalen uit het “plakboek” van Lucas.

Op zondag 12 december lezen wij Lucas 1:39-56 en het thema is: Voel jij dat ook?

Wij zouden op deze zondag samen Avondmaal vieren, maar dat hebben wij nu moeten annuleren. 

Op 19 december lezen wij Lucas 1:57-80 en het thema is: De toon is gezet.

In deze dienst mogen wij twee diakenen bevestigen in het ambt: Mevrouw Renske Engbrenghof – Soepboer (De Malus 193) en mevrouw Margriet Dijkstra – Tijseling (Prins Clausplein 41).  Wij zijn blij dat zij onze kerkenraad komen versterken.

AHB

Symbolische bloemschikking in de advent en kerst in de Oase.

Bij de bloemschikkingen maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.

Voor de opkomende zon staan 4 gouden adventskaarsen. Iedere zondag brandt er een kaars meer.

Koffie/thee ochtenden

Zoals u inmiddels gehoord of begrepen hebt zijn er voorlopig geen koffie/thee-inloopochtenden meer. Helaas moesten wij ook door de scherpere maatregelen rond corona de bingomorgen afzeggen. Maar die houden wij nog te goed.

Zodra het weer mogelijk is hopen wij de draad weer op te pakken. Namens alle gastvrouwen en heer willen wij iedereen gezegende kerstdagen toewensen en een goede jaarwisseling.

Ik zou zeggen: “Let op het doek buiten”. Hangt het doek er weer, dan is er weer koffiedrinken. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Janny de Dreu tel. 2801387

Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken……..

Vooral in deze donkere tijd voor kerst maken wij onze huizen gezellig met kaarsen en lichtjes. Het is nu wel extra donker vanwege de situatie rond corona. Iedereen wordt weer op zichzelf teruggeworpen. Laten wij vooral elkaar in deze tijd niet vergeten en goed op elkaar passen, een telefoontje, een kaartje of een appje kan al heel veel doen.

Ook als wijkgemeente Huizum-Oost willen wij om onze mensen denken. Daarom willen wij opnieuw een kaartenactie houden en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden inschakelen.

Wij doen het deze keer op een andere manier dan de vorige keren. Dit kan ook omdat de kerk nog open is.

Op de eerstvolgende zondagen zullen er daarom enveloppen in de kerk liggen met adressen erop. Het is de bedoeling dat iedereen een aantal enveloppen meeneemt en daar zelf een kaartje in doet, waar hij of zij zelf nog iets persoonlijks op kan schrijven. De mensen, die toch een kaartje willen schrijven en niet in de kerk komen, kunnen dit aangeven bij Janny de Dreu, tel 2801387 of email: dreudec@gmail.com. Dan wordt ervoor gezorgd dat u enveloppen krijgt.

Hierboven staat een oosterse wijsheid. Daar moest ik aan denken toen wij bedachten wat er nog wel mogelijk is om te doen in deze tijd met veel beperkingen. Het zijn vaak de kleine dingen, die het doen. Laten wij daar gebruik van maken. Laten wij zo met elkaar iets van het Licht van Kerst zichtbaar maken in deze wereld, waarin wij ons gedragen mogen weten door Gods Liefde en de liefde van de mensen om ons heen.

De pastorale werkgroep

Aandacht voor elkaar

Op 15 november is van ons heengegaan ons gemeentelid Bastiaantje Baas-Dekker, roepnaam Jeanne, in de leeftijd van 94 jaar.  Zij woonde in Abbingahiem.

Zij was sinds 24 januari 2017 weduwe van Harm Baas.

De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 19 november, in besloten kring, in de Sionskerk te Mariënberg.

Zij laat kinderen, klein en achterkleinkinderen na.

Wij hebben haar in de dienst van 28 november herdacht en een steentje met haar naam in de “rivier” gelegd.

Wij willen als gemeente haar kinderen, klein en achterkleinkinderen kracht en sterkte toewensen nu zij zonder hun moeder, oma en overgrootmoeder verder moeten. 

Wij denken ook aan die mensen die thuis ziek zijn of zorg kennen en hier niet met name genoemd worden. Er komt de laatste tijd veel op mensen af en dat maakt soms moe. Mogen wij ons omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Huwelijksjubilea

De komende weken hebben twee echtparen uit onze wijkgemeente een bijzonder huwelijksjubileum

Op 14 december is het echtpaar de Schiffart-Spoelstra 25 jaar getrouwd.

Op 17 december is het echtpaar (Wim en Siska) Vellinga-Kuperus  50 jaar getrouwd.

Wij willen als gemeente beide echtparen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie, ondanks alle beperkingen van dit moment, toch een feestelijk dag mogen hebben.

AHB

De bloemengroeten

De bloemengroeten uit de Oase gingen op 

21 november naar Marleen Postmus en haar zoon Jelte

Op 28 november kreeg Tjitske Hiemstra de bloemen ter bemoediging

De Bloemenwerkgroep

Hebben Kerst en Present wat met elkaar te maken?  Op het eerste gezicht niet, maar toch wel.                                                

Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met licht van kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk. Present is minder bekend. Dit is een unieke vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen die aandacht of hulp nodig hebben. Dat doen wij niet met woorden, maar met daden.Wij verbinden mensen, die iets willen geven in tijd en vaardigheden met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Denk aan klussen, helpen bij verhuizing/ huis inrichten, huis/ tuin opruimen e.d. . Een voorwaarde is dat de hulpvrager geen geld heeft om de hulp te betalen en/of een netwerk heeft die de hulp ook kan uitvoeren. Aanbod en vraag wordt op een zorgvuldige manier aan elkaar gekoppeld.Het is een mooie en dankbare manier om mensen te helpen, die geen helper hebben.  Een vorm van “Kerk te zijn op maandag”.

                Licht in het leven van mensen die hulp nodig hebben!

U kunt ons helpen door:

  • u aan te melden als persoon of groep voor uitvoering van een hulpaanvraag; benodigde tijd een halve tot een hele dag. Dit kan via onze website. De hulp wordt nu alleen gegeven als dit past binnen de corona maatregelen en de veiligheid van vrijwilliger en hulpvrager is geborgd.
  • Als vrijwilliger op kantoor of in de Flexploeg.
  • een gift of fannoot/donateur worden; zie de website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

Voor verder informatie kunt u op de website kijken of contact opnemen met Sytske Aalders e mail s.aalders@kpnmail.nl lid bestuur/ kerkelijk contactpersoon.

Bijzondere maatregelen vanwege Corona

In de komende weken is de onzekerheid toegenomen nu we weer te maken hebben met een sterke stijging van het aantal besmettingen. Na de persconferentie van vrijdag 12 november jl. heeft de PKN-kerk aangekondigd dat we ons opnieuw aan de belangrijke inmiddels bekende maatregelen moeten houden. Hier hebben we in de vorige Geandewei ook al over geschreven. Er zijn nu enkele aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Wij willen weer overgaan tot het noteren van de namen van de aanwezigen tijdens de viering. Verder houden we ons aan de bekende maatregelen: de handen desinfecteren, de anderhalve meter en het dragen van het mondkapje. 

In overleg met de voorgangers nemen we nog aanvullende maatregelen over het aantal samen te zingen liederen en meer gebruik maken van onze vertrouwde voorzangers. Bij de mededelingen doen we ook een afkondiging per zondag over het koffiedrinken na de dienst. Verder zullen we waar nodig aanvullende actuele aanpassingen op de website plaatsen. 

De wijkkerkenraad.  

Aandacht voor elkaar

Tankewol!

Leave minsken fan de Oase, wat ha wy de lêste tiid ûnderfûn, wat it betsjut by in gemeente, in mienskip te hearren. Al dy leave fragen: ‘Hoe is it mei Sikke?’, al dy kaarten: de piano stiet der fol mei, en al dy belangstelling yn watfoar foarm ek: Tankewol, it hat ús goed dien, docht ús noch altyd goed. Wy geane in nije faze yn ús libben yn, dy’t wy noch ynfolling jaan moatte. Maklik is it net, mar sa sit it libben no ien kear yn elkoar. En it witten, dat minsken oan ús tinke, foar ús bidde, helpt ús, hâlde wy nedich yn de kommende tiid. Nochris: Tankewol!

Sikke en Jant van der Weg

BLOEMENGROET

Weten en zien dat er aan je gedacht wordt in moeilijke tijden doet een mens goed.

Daarom werd op zondag 7 november het boeket bloemen uit de Oase gebracht naar Mevr.Tjitske Hiemstra. Op 14 november kreeg mevr. Hazekamp een bezoekje en een bloemengroet vanuit onze gemeente.

De bloemengroep.

Nieuwe ambtsdragers

Als kerkenraad zijn wij bijzonder blij met twee nieuwe ambtsdrager. Mevrouw Renske Engbrenghof – Soepboer en mevrouw Margriet Dijkstra – Tijseling hebben te kennen gegeven dat zij samen diaken willen worden.  De bevestiging zal plaats vinden op zondag 19 december. Wij hopen samen een feestelijke dienst te vieren.

Bij de diensten

Op zondag 28 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent. In overleg met de leiding van de kindernevendienst is gekozen voor het project van Kind op zondag. Het gaat over het plakboek van Lucas.

In een plakboek verzamel je persoonlijke herinneringen en verhalen. Lucas heeft zijn “plakboek” gemaakt om het verhaal van Jezus te vertellen.

Op zondag 26 november is het thema “Wacht eens” en lezen wij Lucas 1:5-25 en op zondag 5 lezen wij Lucas 1:39-56 en is het thema “Voel jij dat ook?”.

Elke zondag zal één van de kinderen een kaars aansteken en zingen wij het projectlied.

Zo mag het “plakboek van Lucas” ons in gesprek brengen met de teksten en met elkaar en mogen wij samen toeleven naar het Kerstfeest.

Ds. Anne Henk Boschma

Iets uitspreken geeft een bestaan aan

wat het in stilte niet had.

Jonathan Safran Foer

Uitnodiging lotgenoten contact

Elk mens weet hoe pijnlijk en verdrietig een verlies is. De eerste tijd krijg je vaak steun van mensen om je heen. Na enige tijd verwacht men dat het leven weer gewoon wordt, ook voor u, terwijl je dan juist behoefte hebt aan een klankbord, een luisterend oor, aan mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

In het nieuwe jaar wil ik starten met een aantal bijeenkomsten voor mensen die hun dierbare hebben verloren. De groepsgrootte is 5 tot 8 personen. Tijdens het samenzijn willen we ruimte geven aan onze ervaringen en gevoelens. We doen dat aan de hand van de metafoor van een pelgrimsreiziger. We sjouwen met een zware koffer. Wat zit er allemaal in?

Als u hier belangstelling voor heeft zou u zich dan voor 1 januari op willen geven bij:

Annemiek Heerma Kerkelijk werker Agneskerk te Goutum Telefoon: 06-25162885 Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl

Koffie/thee inloopochtend 1 december

Vol verwachting klopt ons hart. December de feestmaand, eerst Sinterklaas en daarnaast kijken wij vol verwachting ook uit naar de Kerst het feest van het Licht. Onze koffie/thee inloopochtend valt in deze tijd op 1 december en voorlopig gaan wij ervan uit dat deze door kan gaan. Om een feestelijk tintje aan deze morgen te geven is er een bingo met leuke prijsjes. U bent van harte welkom. Wij houden rekening met de coronamaatregelen wat afstand betreft en mondkapjes op bij het lopen. Als wij zitten, kunnen die weer af.

Als u vragen hebt, kunt u informatie krijgen bij Janny de Dreu, tel. 2801387

Bloemengroet

De bloemen werden ook de afgelopen weken weer vanuit de Oase naar gemeenteleden gebracht als een bemoediging en een groet van de gemeente.

Op 24 oktober gingen ze naar Lena van der Werk.

Op 31 oktober mochten we Margo Ozinga blij maken met een boeket.

Bedank bericht

Weer fijn in eigen huis, wil ik iedereen bedanken voor lieve kaarten, opbeurende woorden en de vele bloemen. Daardoor zag mijn kamer in zorghotel, De Hofwyck, er altijd heel gezellig uit. De gebroken en geopereerde arm ziet er goed uit. Ik kan bijna alles weer doen.

Met hulp van enorm veel fysio, daar en thuis.

Als ik naar de diensten luisterde op zondag kreeg ik heimwee.

Heimwee naar bekende gezichten, het zingen, maar vooral de warme gemeenschap.

Iedereen bedankt en ik ben dankbaar bij zo’n gemeenschap te mogen horen.

Margo Ozinga-Kottier.

Bij de diensten

Op zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar of Eeuwigheidszondag. In onze gemeente herdenken wij alle gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn.

Een naaste verliezen gaat zo diep. Wij begrijpen dat “nooit weer” niet zo goed en dat komt sterk binnen. Je wilt soms zo graag samen delen wat je voelt, wat je vragen zijn, wat je hoop is en soms gewoon herinneringen delen aan hen die niet meer zijn. In de gedachtenisdienst komen al deze gevoelens samen.

Wij willen op deze zondag als gemeente om mensen heen staan die verdriet hebben en wij zoeken samen naar woorden van hoop en uitzicht.  Wij noemen de namen in het licht van het geloof, dat God mensen vasthoudt in leven en in sterven.

Op zondag 28 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent. Wij leven toe naar de komst van Jezus. Dit jaar volgen wij het project van Kind op Zondag. Het gaat om het plakboek van Lucas. Wij kijken mee over de schouder van Lucas wat hij schrijft en verzameld heeft over Jezus. De kinderen van de kindernevendienst krijgen allemaal een eigen plakboek.

De lezing van de Eerste Adventszondag is Lucas 1:5-25 (Zacharias in de tempel).

De kinderen zullen elke zondag een adventskaars aansteken en wij zingen het projectlied.

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 17 november.

Op woensdagmorgen 17 november staan de deuren van de Oase weer open en  staat de koffie/thee weer voor u klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. En neemt u gerust iemand mee, iedereen is welkom.

Nu de dagen weer korter worden en het kouder is buiten wat is het dan weer gezellig om elkaar te kunnen ontmoeten voor een gezellig praatje onder het genot van een kop koffie of thee. Ook kunt u alvast de datum 1 december noteren, dan hopen wij weer een keertje bingo te doen met leuke prijsjes.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387